"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -129 837-35 503-6 0440,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129 83735 5036 0440,00000,0000
Čistý cash flow 94 33429 458-5 4560,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 194 499129 458121 8680,00000,0000
Čistý zisk 194 499129 458121 8680,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 129 458121 86896 4920,00000,0000
EBIT v minulom roku 129 458121 86896 4920,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 194 499129 458121 8680,00000,0000
EBITDA 194 499129 458121 8680,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 194 499129 458121 8680,00000,0000
Finančné účty 129 83735 5036 0440,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 194 499129 458121 8680,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 194 499129 458121 8680,00000,0000
Účtovný cash flow 94 33429 458-5 4560,00000,0000
Výsledok hospodárenia 194 499129 458121 8680,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 194 499129 458121 8680,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 129 458121 86896 4920,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 194 499129 458121 8680,00000,0000
Zisk pred zdanením 194 499129 458121 8680,00000,0000
Zmena EBIT 1,501,061,260,00000,0000