Obec Bašovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 837 411670 276535 540510 216469 278
Časové rozlíšenie aktív 1 235598,21790,871 001888,20
Časové rozlíšenie pasív 437 697293 800174 113168 757111 900
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,382,223,253,242,66
Celková tržba 3 5454 5864 1653 4313 941
Celková tržba v minulom roku 4 5864 1653 4313 9413 605
Celkový dlh 16 24211 37611 28912 91834 520
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 591-22 873-33 536-39 209-23 241
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 59122 87333 53639 20923 241
Čistý cash flow 66 59122 87333 53639 20923 241
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 37214 96321 6816 7766 021
Čistý zisk 18 37214 96321 5966 7335 928
Čistý zisk v minulom roku 14 96321 5966 7335 928-3 842
Cudzie zdroje -383 472-365 100-350 138-328 542-322 858
Daň z príjmov 0,00000,000085,0842,0393,34
Daň z príjmov v minulom roku 0,000085,0842,0393,340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000085,0842,0393,34
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 110,7551,5146,3352,95291,74
Doba obratu aktív 86 22753 34446 92954 28243 462
Doba obratu pohľadávok 110,7551,5146,3352,95291,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 566818,34903,711 288808,19
EBIT v minulom roku 14 96321 6816 7766 021-3 842
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 37214 96321 6816 7766 021
EBITDA 34 12326 67032 52417 57613 282
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 12326 67032 52417 57613 282
Finančná páka 2,181,841,531,551,45
Finančné účty 66 59122 87333 53639 20923 241
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4579-0,5447-0,6538-0,6439-0,6880
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45790,54470,65380,64390,6880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 12326 67032 52417 57613 282
Krátkodobé pohľadávky 1 076647,29528,70497,713 150
Krátkodobé záväzky 15 21210 28210 31312 1088 726
Materiál 156,99152,90116,61152,38113,80
Náklady na predaný tovar 35 27327 34718 34324 00724 923
Neobežný majetok 768 352646 005500 568469 357441 885
Obežný majetok 67 82423 67334 18139 85926 505
Odpisy 15 75211 70710 92810 8427 354
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 75211 70710 92810 8427 354
Osobné náklady 116 322102 315100 22895 95887 642
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 12326 67032 52417 57613 282
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 18,794,998,0511,435,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,76-15,96-10,44-8,38-13,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,47600,42650,34710,73502,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,47600,42650,34710,73502,60
Služby 35 27327 34718 34324 00724 923
Stupeň prevádzkovej páky 1,590,62682,641,29-1,43
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 5454 5864 1653 4313 941
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 5454 5864 1653 4313 941
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 5454 5864 1653 4313 941
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 4 5864 1653 4313 9413 605
Účtovný cash flow 66 59122 87333 53639 20923 241
Vlastné imanie 383 472365 100350 138328 542322 858
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 837 411670 276535 540510 216469 278
Všetky záväzky 16 24211 37611 28912 91834 520
Výsledok hospodárenia 18 37214 96321 5966 7335 928
Výsledok hospodárenia po zdanení 18 37214 96321 5966 7335 928
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 14 96321 5966 7335 928-3 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 18 37214 96321 5966 7335 928
Zásoby 156,99152,90116,61152,38113,80
Záväzky súčet 16 24211 37611 28912 91834 520
Zisk pred zdanením 18 37514 96421 6856 7766 021
Zmena Celkovej tržby 0,77291,101,210,87051,09
Zmena EBIT 1,230,69013,201,13-1,57
Účtovné závierky