Obec Šípkové

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 503 539446 627299 211309 422320 100
Bankové úvery 0,000048 8340,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,19200,15481,190,75010,4538
Bežné bankové úvery 0,000048 8340,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 108,3599,83233,38242,940,0000
Časové rozlíšenie pasív 224 875124 37722 82242 76062 200
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,112,593,733,253,83
Celková tržba 4 7593 7063 5053 2272 966
Celková tržba v minulom roku 3 7063 5053 2272 9665 509
Celkový dlh 29 48361 58411 54013 4319 094
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 72520 971-39 084-40 630-31 716
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 72527 86339 08440 63031 716
Čistý cash flow 44 72527 86339 08440 63031 716
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 312-4 1843 9494 68435 372
Čistý zisk -11 312-4 1843 9494 68435 372
Čistý zisk v minulom roku -4 1843 9494 68435 372-5 490
Cudzie zdroje -249 180-260 666-264 848-253 231-248 807
Dlhodobé pohľadávky 121,08209,6882,553,92249,13
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,8425,0515,1643,0813,84
Doba obratu aktív 38 61743 98731 16234 99739 394
Doba obratu pohľadávok 31,1345,7023,7643,5244,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 834,991 0581 0901 4141 020
EBIT v minulom roku -4 1843 9494 68435 372-5 490
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 312-4 1843 9494 68435 372
EBITDA 18 06719 04924 43824 58953 590
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 06719 04924 43824 58953 590
Finančná páka 2,021,711,131,221,29
Finančné účty 44 72527 86339 08440 63031 716
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4949-0,5836-0,8852-0,8184-0,7773
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49490,58360,88520,81840,7773
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 06719 04924 43824 58953 590
Krátkodobé pohľadávky 284,82254,37145,55380,87112,46
Krátkodobé záväzky 10 88810 74310 46812 5068 286
Materiál 154,73267,01190,86202,29156,02
Náklady na predaný tovar 25 80116 77815 59822 50144 181
Neobežný majetok 458 144417 933259 475267 962287 867
Obežný majetok 45 28628 59439 50341 21732 233
Odpisy 29 37923 23320 48819 90518 218
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 37923 23320 48819 90518 218
Osobné náklady 116 98099 97593 54386 50180 908
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 06719 04924 43824 58953 590
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,407,5211,1512,5910,69
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19140,15341,190,74650,4516
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,57-9,36-6,78-6,23-7,84
Rýchla likvidita I. stupeň 0,18970,15151,170,73520,4500
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,633,230,47220,54620,1697
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,633,230,47220,54620,1697
Služby 25 80116 77815 59822 50144 181
Stupeň prevádzkovej páky 2,11-1,000,77640,1217-11,97
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000048 8340,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 7593 7063 5053 2272 966
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 7593 7063 5053 2272 966
Tržby za vlastné výkony a tovar 4 7593 7063 5053 2272 966
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 7063 5053 2272 9665 509
Účtovný cash flow 44 72527 86339 08440 63031 716
Úročený dlh 0,000048 8340,00000,00000,0000
Vlastné imanie 249 180260 666264 848253 231248 807
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 503 539446 627299 211309 422320 100
Všetky záväzky 29 48361 58411 54013 4319 094
Výsledok hospodárenia -11 312-4 1843 9494 68435 372
Výsledok hospodárenia po zdanení -11 312-4 1843 9494 68435 372
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 1843 9494 68435 372-5 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -11 312-4 1843 9494 68435 372
Zásoby 154,73267,01190,86202,29156,02
Záväzky súčet 29 48361 58411 54013 4319 094
Zisk pred zdanením -11 312-4 1843 9494 68435 372
Zmena Celkovej tržby 1,281,061,091,090,5384
Zmena EBIT 2,70-1,060,84310,1324-6,44
Účtovné závierky