Obec Sikenica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 564 9241 247 5631 243 7351 306 8891 357 334
Bežná likvidita III. stupeň 6,9415,1224,4922,6423,95
Časové rozlíšenie aktív 1 8091 6081 5982 0101 068
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,031,662,892,875,21
Celková tržba 12 0858 6436 1975 1645 838
Celková tržba v minulom roku 8 6436 1975 1645 8381 657
Celkový dlh 40 38615 01911 68611 56612 376
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -154 711-23 010-30 210-30 014-58 292
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 154 71123 01030 21030 01458 292
Čistý cash flow 154 71123 01030 21030 01458 292
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
Čistý zisk 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
Čistý zisk v minulom roku 494,06-63 274-49 635-42 34022 380
Cudzie zdroje -1 524 538-1 232 544-1 232 049-1 295 323-1 344 958
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 3237 81013 21114 44613 048
Doba obratu aktív 47 26352 68473 26192 36684 866
Doba obratu pohľadávok 3 3237 81013 21114 44613 048
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 160585,47615,99738,24699,86
EBIT v minulom roku 494,06-63 274-49 635-42 34022 380
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
EBITDA 104 38085 71881 04887 003104 943
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 104 38085 71881 04887 003104 943
Finančná páka 1,031,011,011,011,01
Finančné účty 154 71123 01030 21030 01458 292
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9742-0,9880-0,9906-0,9912-0,9909
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97420,98800,99060,99120,9909
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 104 38085 71881 04887 003104 943
Krátkodobé pohľadávky 110 011184 951224 287204 392208 687
Krátkodobé záväzky 38 40513 86410 45710 44511 193
Materiál 79,4263,5825,0329,5923,22
Náklady na predaný tovar 124 505114 548107 43578 201108 344
Neobežný majetok 1 297 1751 036 939986 6251 069 4541 088 249
Obežný majetok 265 939209 015255 512235 426268 016
Odpisy 97 56585 224144 322136 639147 283
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 56585 224144 322136 639147 283
Osobné náklady 132 858127 191123 386118 669101 263
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 38085 71881 04887 003104 943
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 12,802,664,885,819,99
Pohotová likvidita II. stupeň 6,9415,1224,4922,6323,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,85-53,57-40,78-43,16-23,07
Rýchla likvidita I. stupeň 4,031,662,892,875,21
Služby 124 505114 548107 43578 201108 344
Stupeň prevádzkovej páky 9,86-0,00561,061,33-0,5371
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 0858 6436 1975 1645 838
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 0858 6436 1975 1645 838
Tržby za vlastné výkony a tovar 12 0858 6436 1975 1645 838
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 8 6436 1975 1645 8381 657
Účtovný cash flow 154 71123 01030 21030 01458 292
Vlastné imanie 1 524 5381 232 5441 232 0491 295 3231 344 958
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 564 9241 247 5631 243 7351 306 8891 357 334
Všetky záväzky 40 38615 01911 68611 56612 376
Výsledok hospodárenia 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
Výsledok hospodárenia po zdanení 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 494,06-63 274-49 635-42 34022 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 815494,06-63 274-49 635-42 340
Zásoby 79,4263,5825,0329,5923,22
Záväzky súčet 40 38615 01911 68611 56612 376
Zisk pred zdanením 6 818494,06-63 274-49 634-42 335
Zmena Celkovej tržby 1,401,391,200,88473,52
Zmena EBIT 13,79-0,00781,271,17-1,89
Účtovné závierky