Hlavný banský úrad

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 2 347 8902 146 4321 441 3091 459 8421 509 779
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,061,231,281,22
Časové rozlíšenie aktív 5 8225 4385 9408 3071 233
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 38,1985,799,003,302,83
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99930,99500,98680,97281,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -117,29-211,52-93,97-38,02-32,35
Celkový dlh 2 368 0792 156 6281 456 8121 499 2701 557 934
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -771 124-874 673-139 503-130 204-136 377
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 771 124874 673139 503130 204136 377
Čistý cash flow 771 124874 673139 503130 204136 377
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 2773 39347 875-337,881 698
Čistý zisk -12 2773 39347 875-337,881 698
Čistý zisk v minulom roku 3 39347 875-29 2081 698-2 743
Cudzie zdroje 20 18910 19615 50239 42948 154
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00003 9373 937
EBIT v minulom roku 3 39347 875-29 2081 698-2 743
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 2773 39347 875-337,881 698
EBITDA 55 06971 741112 371104 275111 083
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55 06971 741112 371104 275111 083
Finančná páka -116,29-210,52-92,97-37,02-31,35
Finančné účty 771 124874 673139 503130 204136 377
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 55 06971 741112 371104 275111 083
Krátkodobé pohľadávky 32 29947 31128 39133 47624 669
Krátkodobé záväzky 771 674879 092141 375133 848133 120
Materiál 685,31670,92588,820,00000,0000
Náklady na predaný tovar 176 899152 148145 489191 259210 593
Neobežný majetok 1 537 9591 218 3391 266 8871 283 9181 343 564
Obežný majetok 804 108922 655168 482167 617164 983
Odpisy 67 34668 34864 496104 613109 385
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 67 34668 34864 496104 613109 385
Osobné náklady 1 300 0791 214 8581 119 0671 081 0671 104 033
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 06971 741112 371104 275111 083
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6081-0,3327-3,090,0086-0,0353
Pohotová likvidita II. stupeň 1,051,051,231,281,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,001,011,031,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -117,29-211,52-93,97-38,02-32,35
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6081-0,3327-3,090,0086-0,0353
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99930,99500,98680,97281,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 43,0030,0612,9614,3814,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 43,0030,0612,9614,3814,02
Služby 176 899152 148145 489191 259210 593
Účtovný cash flow 771 124874 673139 503130 204136 377
Vlastné imanie -20 189-10 196-15 502-39 429-48 154
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 347 8902 146 4321 441 3091 459 8421 509 779
Všetky záväzky 2 368 0792 156 6281 456 8121 499 2701 557 934
Výsledok hospodárenia -12 2773 39347 875-337,881 698
Výsledok hospodárenia po zdanení -12 2773 39347 875-337,881 698
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 39347 875-29 2081 698-2 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -12 2773 39347 875-337,881 698
Zásoby 685,31670,92588,820,00000,0000
Záväzky súčet 2 368 0792 156 6281 456 8121 499 2701 557 934
Zisk pred zdanením -12 2773 39347 875-337,881 698
Zmena EBIT -3,620,0709-1,64-0,1990-0,6191
Účtovné závierky