LVD S2, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 942 9463 346 8083 282 2343 262 7913 259 913
Bankové úvery 0,0000597 957598 825598 486593 378
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,16240,07100,02353,94
Bežné bankové úvery 0,0000597 957598 825598 486593 378
Časové rozlíšenie aktív 56,0042,00137,004 47713 430
Celkové tržby 750 742786 610724 432730 0980,0000
Celkový dlh 300 731739 744726 157753 170777 404
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 876592 234596 768587 740582 106
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 8765 7232 05710 74611 272
Čistý cash flow 3 1533 666-8 6895 47111 272
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 04172 47165 66843 77227 830
Čistý zisk 35 15250 98746 45623 21315 516
Čistý zisk v minulom roku 50 98746 45623 2133 898-89 485
Cudzie zdroje -2 642 215-2 607 064-2 556 077-2 509 621-2 482 509
Daň z príjmov 20 09213 78411 2209 5960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 78411 2209 5961 9460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 09213 78411 2209 5960,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 489 3483 017 9172 933 9132 852 3120,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 183,4383,2439,570,61111 093
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 141,3583,2439,570,1652291,34
Doba obratu aktív 2 1882 6562 9093 0121 413
Doba obratu pohľadávok 2 0342 4792 6402 6331 093
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000134,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 184,2766,2255,2974,4142,32
EBIT v minulom roku 72 47165 66843 77217 844-63 672
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 04172 47165 66843 77227 830
EBITDA 158 289165 798167 954153 574155 103
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 158 289165 798167 954153 574155 103
Finančná páka 1,111,281,281,301,31
Finančné účty 8 8765 7232 05710 74611 272
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8978-0,7790-0,7788-0,7692-0,7615
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89780,77900,77880,76920,7615
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 153 215169 188167 074157 125151 028
Krátkodobé pohľadávky 246 685104 86644 654662,002 520 326
Krátkodobé záväzky 247 80983 42762 39180 61597 628
Krytie dlhovej služby 198,6121,5321,0214,0112,60
Materiál 0,00000,000085,0065,00173 077
Nákladové úroky 797,007 7007 99210 96312 314
Nákladové úroky v minulom roku 7 7007 99210 96312 00025 813
Náklady na predaný tovar 176 709233 956220 653222 005268 592
Neobežný majetok 197 981218 260301 388394 529536 282
Obežný majetok 2 744 9093 128 5062 980 7092 863 7852 710 201
Obrat neobežného majetku 2,482,111,371,001,57
Odpisy 172 708182 058186 286193 610109 355
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 86 35491 02993 14396 805109 355
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 86 35491 02993 14396 8050,0000
Osobné náklady 492 489461 866414 715408 3410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0741 9762 1642 3074 075
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 11730 19620 71331 7620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 207 860233 045232 742216 823124 871
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,572,042,172,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,63790,48910,46100,42470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47230,35080,31810,28815,24
Pohľadávky z obchodného styku 190 091104 86644 654179,00672 056
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,16240,07090,02343,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -838,00-711,15294,17-458,71-220,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,960,4761-1,090,49900,9154
Pridaná hodnota 314 158225 897191 192173 429573 386
Primárna platobná neschopnosť 0,71520,28790,4639177,440,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,904,464,324,905,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,904,464,324,905,01
Služby 59 31755 37063 43667 77087 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 942 9463 346 8083 282 2343 262 7913 259 913
Spotreba materiálu… 117 392178 586157 217154 235177 183
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000597 957598 825598 486593 378
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 490 867462 536412 487398 363841 978
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 683642,002 9290,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 490 867459 853411 845395 434841 978
Účtovný cash flow 3 1533 666-8 6895 47111 272
Úročený dlh 0,0000597 957598 825598 486593 378
Úrokové krytie 70,319,418,223,992,26
Vlastné imanie 2 642 2152 607 0642 556 0772 509 6212 482 509
Všetky záväzky 300 731739 744726 157753 170777 404
Výsledok hospodárenia -14 419-13 577-17 690-37 10734 352
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 419-13 577-17 690-37 10734 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 15250 98746 45623 21315 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 98746 45623 2133 898-89 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 24464 77157 67632 80925 693
Zásoby 0,00000,000085,0065,00178 603
Záväzky 300 731739 744726 157753 170777 404
Záväzky z obchodného styku 135 95230 19620 71331 7620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 68 8350,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 55 24464 77157 67632 80925 693
Zmena EBIT 0,77331,101,502,45-0,4371
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-3 453
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-3 453
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000011 396