EMKOBEL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 818 6671 782 2851 434 5991 370 5661 256 218
Aktivácia 8 9777 0637 3687 4208 062
Bankové úvery 170,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,532,473,192,442,06
Bežné bankové úvery 170,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 18 46713 07315 63410 81011 359
Časové rozlíšenie pasív 25 885115 317163 172150 878249 114
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3718-0,02730,90340,44250,4083
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74890,66330,36110,56520,6002
Celkové tržby 6 122 6905 212 0895 561 2585 860 8196 364 033
Celkový dlh 767 713664 769337 326440 425377 745
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -367 459-619 380-635 425-389 343-217 562
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 367 629619 380635 425389 343217 562
Čistý cash flow -251 751-16 045246 082171 781136 820
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 113 395171 821273 599250 884148 431
Čistý zisk 89 601134 451216 592192 676111 923
Čistý zisk v minulom roku 134 451216 592192 676111 923-53 731
Cudzie zdroje -1 025 069-1 002 199-934 101-779 263-629 359
Daň z príjmov 22 74337 14356 47756 88634 089
Daň z príjmov v minulom roku 37 14356 47756 88634 0892 885
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 74337 14356 47756 88634 089
Dlhodobé pohľadávky 16 77614 66012 0189 3887 603
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,3577,7848,6657,2655,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,4676,4048,6657,2555,98
Doba obratu aktív 108,65125,0894,3485,5972,22
Doba obratu pohľadávok 84,3678,8049,4557,8556,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,4641,2717,9124,2419,26
EBIT v minulom roku 171 821273 599250 884148 431-49 705
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 113 395171 821273 599250 884148 431
EBITDA 145 127218 101324 499302 053213 896
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 145 127218 101324 499302 053213 896
Finančná páka 1,771,781,541,762,00
Finančné účty 367 629619 380635 425389 343217 562
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5636-0,5623-0,6511-0,5686-0,5010
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56360,56230,65110,56860,5010
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 141 065212 901320 063303 912208 498
Krátkodobé pohľadávky 1 395 2441 108 237740 005916 928973 769
Krátkodobé záväzky 677 174588 116272 391388 230335 099
Krytie dlhovej služby 138,08960,80612,26228,4888,42
Materiál 213,00192,00248,00208,00320,00
Nákladové úroky 1 051227,00530,001 3222 419
Nákladové úroky v minulom roku 227,00530,001 3222 4191 141
Náklady na predaný tovar 4 994 9154 067 9434 362 5224 721 2105 196 471
Neobežný majetok 20 33826 74331 26943 88945 605
Obežný majetok 1 779 8621 742 4691 387 6961 315 8671 199 254
Obrat aktív 3,362,923,874,265,05
Obrat neobežného majetku 300,40194,48177,50133,17139,22
Obrat obežného majetku 3,432,984,004,445,29
Odpisy 27 67041 08046 46449 84652 682
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 83520 54023 23224 92326 341
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 83520 54023 23224 92326 341
Osobné náklady 957 508905 105868 401829 552943 878
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1335 2714 5074 64611 316
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,0071,0071,0071,0018,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 117 271175 531263 056242 522164 605
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85900,79880,73110,73830,8189
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,251,371,351,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,201,301,281,16
Pohľadávky z obchodného styku 1 380 3191 088 623740 005916 829973 769
Pohotová likvidita II. stupeň 2,532,473,192,442,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,0762,46-3,80-4,54-4,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -239,53-70,68464,31129,9456,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74890,66330,36110,56520,6002
Pridaná hodnota 1 114 6961 133 0351 187 8801 123 5691 152 628
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52280,88051,460,72220,3724
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,293,051,041,461,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,293,051,041,461,77
Služby 898 030906 291907 9141 007 1061 084 492
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 818 6671 782 2851 434 5991 370 5661 256 218
Spotreba materiálu… 4 105 8623 168 7153 461 9763 721 5244 120 041
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 170,000,00000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 8 9770,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 109 6115 200 9785 550 4025 847 9966 352 049
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00003 2172 950
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 109 6115 200 9785 550 4025 844 7796 349 099
Účtovný cash flow -251 751-16 045246 082171 781136 820
Úročený dlh 170,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 107,89756,92516,22189,7861,36
Vlastné imanie 1 025 0691 002 199934 101779 263629 359
Všetky záväzky 767 713664 769337 326440 425377 745
Výsledok hospodárenia 117 457177 021278 035255 424159 696
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 117 457177 021278 035255 424159 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 601134 451216 592192 676111 923
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 134 451216 592192 676111 923-53 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 112 344171 594273 069249 562146 012
Zásoby 213,00192,00248,00208,00320,00
Záväzky 767 713664 769337 326440 425377 745
Záväzky z obchodného styku 531 080451 203157 140242 890179 463
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 531 080451 203157 140242 890179 463
Zisk pred zdanením 112 344171 594273 069249 562146 012
Zmena EBIT 0,66000,62801,091,69-2,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 468
Účtovné závierky