KVS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 264 850247 362181 797156 885101 395
Bežná likvidita III. stupeň 195,1613,19240,0544,215,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5642-0,8180-0,6768-0,5917-0,3854
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 110,369,96165,1127,932,07
Celkové tržby 88 759217 70281 777180 001137 914
Celkový dlh 1 56719 2531 2703 77316 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -148 543-186 601-122 183-90 589-32 777
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,39630,55120,33530,37810,4132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 148 543186 601122 18390 58932 777
Čistý cash flow 148 543186 601122 18390 58932 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 873151 99833 72786 17871 216
Čistý zisk 35 174120 00627 41668 05656 982
Čistý zisk v minulom roku 120 00627 41668 05656 982-3 235
Cudzie zdroje -263 283-228 109-180 527-153 112-85 055
Daň z príjmov 9 69931 9926 31118 12214 234
Daň z príjmov v minulom roku 31 9926 31118 12214 234960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 69931 9926 31118 12214 234
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 472,86101,32252,35119,32134,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,539,780,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 097414,89827,31354,55268,35
Doba obratu pohľadávok 472,86101,32252,35119,32134,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,5831,423,377,3341,93
EBIT v minulom roku 151 99833 72786 17871 216-2 253
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 873151 99833 72786 17871 216
EBITDA 45 844155 92643 15194 85883 357
EBITDA marža 0,51650,71620,52770,52700,6044
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 844155 92643 15194 85883 357
Finančná páka 1,011,081,011,021,19
Finančné účty 148 543186 601122 18390 58932 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9941-0,9222-0,9930-0,9760-0,8388
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99410,92220,99300,97600,8388
Hrubá marža 0,51840,72490,53510,43170,6132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 724155 80943 06394 80583 290
Krátkodobé pohľadávky 114 13860 41155 45352 79950 693
Krátkodobé záväzky 1 34618 732740,003 24315 842
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 094665,00494,0098,00356,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000022,00
Náklady na predaný tovar 42 08659 79836 44583 79553 348
Neobežný majetok 2 169350,004 16113 49717 925
Obežný majetok 262 681247 012177 636143 38883 470
Obrat aktív 0,33270,87980,44121,031,36
Obrat neobežného majetku 40,62621,7719,2811,977,69
Obrat obežného majetku 0,33540,88100,45151,131,65
Odpisy 851,003 8119 3368 62812 076
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 851,003 8119 3368 62812 076
Osobné náklady 91,00181,00226,000,000027,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00117,0088,0053,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 025123 81736 75276 68469 058
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13360,52610,15190,44450,6699
Podiel EBIT k aktívam 0,16940,61450,18550,54930,7024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,16940,61450,18550,54930,7024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,17030,66480,18630,56090,8324
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56090,75440,67210,57740,3233
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,670,85711,490,50330,2377
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 505,68871,94193,640,00003 132
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 48,8539,534,589,016,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,690,85751,520,56090,2377
Pohľadávky z obchodného styku 3 7495 8300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 195,1613,19240,0544,215,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,77-1,22-1,48-1,69-2,59
Pridaná hodnota 46 017157 82143 76277 71484 566
Rentabilita aktív, ROA 0,13280,48510,15080,43380,5620
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13360,52610,15190,44450,6699
Rýchla likvidita I. stupeň 110,369,96165,1127,932,07
Služby 7 49219 27612 64631 00218 015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 264 850247 362181 797156 885101 395
Spotreba materiálu… 34 59440 52223 79952 79335 333
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 88 103217 61980 207161 509137 914
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 88 103217 61980 207161 509137 914
Účtovný cash flow 148 543186 601122 18390 58932 777
Vlastné imanie 263 283228 109180 527153 11285 055
Všetky záväzky 1 56719 2531 2703 77316 340
Výsledok hospodárenia 44 993152 11533 81586 23071 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 993152 11533 81586 23071 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 174120 00627 41668 05656 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 120 00627 41668 05656 982-3 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 873151 99833 72786 17871 216
Záväzky 1 56719 2531 2703 77316 340
Záväzky z obchodného styku 1 094665,00494,0098,00356,00
Zisk pred zdanením 44 873151 99833 72786 17871 216
Zmena EBIT 0,29524,510,39141,21-31,61