MOF INVEST, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29 166 19828 519 47927 781 01725 155 33222 893 553
Bežná likvidita III. stupeň 5,072,846,400,02321,27
Časové rozlíšenie aktív 19 24952 10454 33249 85756 997
Časové rozlíšenie pasív 28 8000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7732-0,34150,56300,00740,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,866,427,508,027,66
Celkové tržby 1 226 4461 386 7281 148 6312 743 7860,0000
Celkový dlh 24 891 30924 675 74624 511 97922 365 09220 249 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -142 704-75 402-134 4703 191 264-220,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 142 70475 402134 47096 736220,00
Čistý cash flow 67 302-59 06837 73485 591220,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 127 279548 513168 125199 484701 263
Čistý zisk -44 395327 15264 49948 524-56 164
Čistý zisk v minulom roku 327 15264 49948 524-462 333980 817
Cudzie zdroje -4 246 089-3 843 733-3 269 038-2 790 240-2 644 190
Daň z príjmov 17 07767 3312 8992 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 67 3312 8992 8822 8900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 07767 3312 8992 8820,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 905 6097 905 6097 905 6097 905 60947 244
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00003 757 144
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,03100,4077,8066,212 808
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,2798,4535,3765,962 808
Doba obratu aktív 9 0497 8648 9968 5056 246
Doba obratu pohľadávok 2 5852 2802 6382 7392 821
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000015 841
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,0047,6921,703 8872 226
EBIT v minulom roku 548 513168 125199 484242 1521 083 377
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 127 279548 513168 125199 484701 263
EBITDA 1 323 0001 710 8841 219 5621 147 6211 224 229
EBITDA marža 1,081,231,060,41830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 323 0001 710 8841 219 5621 147 6211 224 229
Efektívna daňová sadzba -0,62510,17070,04300,05610,0000
Finančná páka 6,877,428,509,028,66
Finančné účty 142 70475 402134 47096 736220,00
Hrubá marža 0,66170,85110,67490,27060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 405 7721 730 4431 242 5021 147 1561 222 793
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00003 288 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 425 556364 121240 244195 83510 292 973
Krátkodobé záväzky 87 042172 96667 02611 497 9528 160 502
Krytie dlhovej služby 7,2111,1112,117,751,62
Nákladové úroky 154 597154 030100 727148 078757 427
Nákladové úroky v minulom roku 154 030100 727148 078701 595102 560
Náklady na predaný tovar 364 868143 477351 930337 150188 030
Neobežný majetok 20 673 08020 122 24319 446 36216 907 29512 496 119
Obežný majetok 8 473 8698 345 1328 280 3238 198 18010 340 437
Odpisy 1 236 8261 166 2461 062 810990 854555 073
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 618 413583 123531 405495 427555 073
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 618 413583 123531 405495 4270,0000
Osobné náklady 53 09347 20247 29841 5540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 562,00441,00394,00465,001 436
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 84486 81149 63711 452 2390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 192 4311 493 3981 127 3091 039 378498 909
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00006,11
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 15,2925,0016,3917,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62920,97260,69830,71912,07
Pohľadávky z obchodného styku 365 097357 019109 210195 09410 292 033
Pohotová likvidita II. stupeň 5,072,846,400,02321,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -63,0965,07-86,63-32,60-12 019
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4353-0,38350,37460,57800,0003
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85340,86520,88230,88910,8845
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,866,427,508,027,66
Pridaná hodnota 811 6001 180 208775 219742 4231 149 798
Primárna platobná neschopnosť 0,15020,24320,454558,700,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,230,43592,010,00650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,8114,4220,1019,4916,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,8114,4220,1019,4916,54
Služby 258 17982 244193 235161 892155 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 166 19828 519 47927 781 01725 155 33222 893 553
Spotreba materiálu… 106 68961 233158 695175 25832 036
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 288 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 223 1351 333 6851 138 8161 079 5731 337 828
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41 66710 00011 6670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 176 4681 323 6851 127 1491 079 5731 337 828
Účtovný cash flow 67 302-59 06837 73485 591220,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 288 0000,0000
Úrokové krytie 0,82333,561,671,350,9258
Vlastné imanie 4 246 0893 843 7333 269 0382 790 2402 644 190
Všetky záväzky 24 891 30924 675 74624 511 97922 365 09220 249 363
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 8000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 127 841548 948168 419156 767669 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 127 841548 948168 419156 767669 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -44 395327 15264 49948 524-56 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 327 15264 49948 524-462 333980 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 318394 48367 39851 406-80 197
Záväzky 24 891 30924 675 74624 511 97922 365 09220 249 363
Záväzky z obchodného styku 54 84486 81149 63711 452 2390,0000
Zisk pred zdanením -27 318394 48367 39851 406-80 197
Zmena EBIT 0,23203,260,84280,82380,6473
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 6900,00000,00000,0000