SABYT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 478 8901 142 1981 168 3391 054 821977 114
Aktivácia 0,00001 28721 0620,00006 996
Bežná likvidita III. stupeň 1,572,961,902,142,12
Časové rozlíšenie aktív 54 22222 72360 05849 62224 095
Časové rozlíšenie pasív 212 71486 177126 06655 955114 667
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38650,71310,19410,24372,04
Celkové tržby 1 855 7781 789 5791 824 1261 828 9740,0000
Celkový dlh 348 794182 892212 464215 623160 443
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -395 734-310 499-229 951-202 462-278 618
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 395 734310 499229 951202 462278 618
Čistý cash flow 85 23580 54827 48934 588278 618
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 140 690117 484110 118103 05856 342
Čistý zisk 97 92389 93583 71073 13956 342
Čistý zisk v minulom roku 89 93583 71073 13987 40190 885
Cudzie zdroje -917 382-873 129-829 809-783 243-702 004
Daň z príjmov 42 76727 54926 40829 9190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 54926 40829 91929 1720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 42 76727 54926 40829 9190,0000
Dlhodobé pohľadávky 13 70512 17519 39918 2661 104
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,6036,0841,4429,3836,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,5236,0141,3929,3535,74
Doba obratu aktív 302,92238,07236,55212,17177,21
Doba obratu pohľadávok 40,4138,6245,3733,0637,10
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000-16 212
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000034,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,1723,5428,6828,5524,72
EBIT v minulom roku 117 484110 118103 058116 57390 885
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 140 690117 484110 118103 05856 342
EBITDA 390 903380 904355 034343 205156 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 390 903380 904355 034343 205156 994
Finančná páka 1,611,311,411,351,39
Finančné účty 395 734310 499229 951202 462278 618
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6203-0,7644-0,7102-0,7425-0,7184
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62030,76440,71020,74250,7184
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 393 522380 532348 296362 747151 841
Krátkodobé pohľadávky 183 556173 122204 700146 074203 461
Krátkodobé záväzky 220 543112 952141 658141 929136 292
Krytie dlhovej služby 2,580,00000,00000,00000,0000
Materiál 46 25084 07213 66425 20025 095
Náklady na predaný tovar 1 105 5301 085 4801 131 4641 171 6721 431 310
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000-565,00
Neobežný majetok 785 423539 607640 567613 197444 741
Obežný majetok 639 245579 868467 714392 002508 278
Obrat aktív 1,201,531,541,722,06
Obrat neobežného majetku 2,273,252,812,964,53
Obrat obežného majetku 2,793,023,854,633,96
Odpisy 251 232263 048238 224233 33678 158
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 125 616131 524119 112116 66878 158
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 125 616131 524119 112116 6680,0000
Osobné náklady 451 511420 505405 044390 5410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 581,00372,006 7876 0826 039
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000049,0014,00886,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 143 09341 57781 43690 4010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 349 155352 983321 934306 475134 500
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66740,63130,60400,60720,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,501,581,661,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96260,97451,041,037,44
Pohľadávky z obchodného styku 183 163172 767204 430145 914197 057
Pohotová likvidita II. stupeň 1,462,541,852,012,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,76-10,84-30,19-22,64-2,52
Pridaná hodnota 676 482666 115670 648643 135581 278
Primárna platobná neschopnosť 0,78120,24070,39840,61960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91341,560,85891,021,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89230,48020,59840,62831,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89230,48020,59840,62831,02
Služby 235 140211 484142 929165 399210 186
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 478 8901 142 1981 168 3391 054 821977 114
Spotreba materiálu… 870 390875 2831 009 5971 006 2731 228 685
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 783 5491 751 1401 802 7661 827 4202 012 588
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6000,00000,000012 8050,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 781 9491 751 1401 802 7661 814 6152 012 588
Účtovný cash flow 85 23580 54827 48934 588278 618
Vlastné imanie 917 382873 129829 809783 243702 004
Všetky záväzky 348 794182 892212 464215 623160 443
Výnosy budúcich období dlhodobé 151 4240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 141 271117 856116 810108 96378 836
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 141 271117 856116 810108 96378 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 92389 93583 71073 13956 342
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 89 93583 71073 13987 40190 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 140 690117 484110 118103 05874 840
Zásoby 46 25084 07213 66425 20025 095
Záväzky 348 794182 892212 464215 623160 443
Záväzky z obchodného styku 143 09341 57781 43690 4010,0000
Zisk pred zdanením 140 690117 484110 118103 05874 840
Zmena EBIT 1,201,071,070,88410,6199
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000013 7110,0000
Účtovné závierky