SERVICES MCK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 310 607275 840191 049125 553138 772
Bežná likvidita III. stupeň 8,6321,216,734,131,62
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7196-0,3017-0,7872-0,8012-0,7682
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,087,206,522,480,5644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12180,04540,12630,33241,36
Celkové tržby 265 775282 537279 536201 955101 500
Celkový dlh 33 72011 97621 41831 31980 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -199 258-79 617-133 533-75 503-45 150
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 199 25879 617133 53375 50345 150
Čistý cash flow 199 25879 617133 53375 50345 150
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 551119 39189 98237 92617 484
Čistý zisk 13 02394 23275 39735 46216 524
Čistý zisk v minulom roku 94 23275 39735 46216 52420 161
Cudzie zdroje -276 887-263 864-169 631-94 234-58 772
Daň z príjmov 3 52825 15914 5852 464960,00
Daň z príjmov v minulom roku 25 15914 5852 464960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 52825 15914 5852 464960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,55200,873,0834,5164,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,861,501,6732,5260,41
Doba obratu aktív 433,21362,55252,82226,92502,60
Doba obratu pohľadávok 116,55200,873,0834,5164,24
Doba obratu zásob 34,6710 05363,86630,88545,37
Doba splácania záväzkov 6 61056 028623,52619,51652,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,7414,5327,1254,93289,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 530679,31299,37102,011,05
EBIT v minulom roku 119 39189 98237 92617 48421 121
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 551119 39189 98237 92617 484
EBITDA 30 409133 23388 52247 05532 732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 409133 23388 52247 05532 732
Finančná páka 1,121,051,131,332,36
Finančné účty 199 25879 617133 53375 50345 150
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8914-0,9566-0,8879-0,7506-0,4235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89140,95660,88790,75060,4235
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 355133 19591 48246 99334 098
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10560,04010,10730,24210,5765
Krátkodobé pohľadávky 83 569152 8282 32819 09717 737
Krátkodobé záväzky 32 79611 05220 49430 39580 000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32 398134,009 8405 005129,00
Náklady na predaný tovar 231 052144 770186 899150 96163 293
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 81172,0011 99717 90844 719
Neobežný majetok 27 60841 41253 0890,00009 068
Obežný majetok 282 999234 428137 960125 553129 704
Obrat aktív 0,84261,011,441,610,7262
Obrat neobežného majetku 9,486,715,200,000011,11
Obrat obežného majetku 0,92471,182,001,610,7770
Obrat zásob 10,530,03635,720,57860,6693
Odpisy 13 80413 8040,00009 06815 897
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 80413 8040,00009 06815 897
Osobné náklady 1 0701 471949,00925,003 305
Ostatné náklady na finančnú činnosť 54,0038,0040,0062,0068,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 827108 03675 39744 53032 421
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05960,45090,52760,39860,2975
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64150,28860,69890,60140,3254
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,74970,28180,47770,37390,4448
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 16,921 8467,412,850,8383
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 28,6590,3793,7055,1311,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,068,7093,705,101,95
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76140,28670,48410,37390,4480
Pohľadávky z obchodného styku 60 1241 1401 26017 99616 680
Pohotová likvidita II. stupeň 8,6221,036,633,110,7861
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,39-3,31-1,27-1,25-1,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10860,04340,11210,24940,5765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12180,04540,12630,33241,36
Pridaná hodnota 30 651132 93488 92050 99437 487
Primárna platobná neschopnosť 0,53890,11757,810,27810,0077
Rýchla likvidita I. stupeň 6,087,206,522,480,5644
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,110,08990,24200,66562,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,110,08990,24200,66562,44
Služby 226 689133 535139 650100 5158 409
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 310 607275 840191 049125 553138 772
Spotreba materiálu… 2 55211 16335 25232 53810 165
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 261 703277 704277 319201 955101 497
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,0000717,00
Tržby z predaja tovaru 1 86495,0012 44518 26345 616
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 259 839277 609263 374183 69255 164
Účtovný cash flow 199 25879 617133 53375 50345 150
Vlastné imanie 276 887263 864169 63194 23458 772
Všetky záväzky 33 72011 97621 41831 31980 000
Výsledok hospodárenia 16 605119 42990 02237 98717 552
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 605119 42990 02237 98717 552
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 02394 23275 39735 46216 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 94 23275 39735 46216 52420 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 551119 39189 98237 92617 484
Zásoby 172,001 9832 09930 95366 817
Záväzky 33 72011 97621 41831 31980 000
Záväzky z obchodného styku 32 398134,009 8405 005129,00
Zisk pred zdanením 16 551119 39189 98237 92617 484
Zmena EBIT 0,13861,332,372,170,8278

Činnosti firmy
Krajčírske práce
Výroba výrobkov z plastov
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce
Maliarske a natieračské práce
Prevádzkovanie športových zariadení
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických..
Píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva
Reklamná činnosť
Komisionálny predaj v oblasti predmetu podnikania
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
Izolácie proti vode
Veľkoobchod s uvedeným tovarom
Organizovanie výstav a kultúrnych podujatí
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína a destilátov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Čistenie kanalizačných systémov
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Kosenie trávnatých plôch
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Upratovací a čistiaci servis
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších..
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Deratizačná, dezinsekčná a dezinfekčná činnosť
Výčap
Maloobchod s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá a stroje, motorovými vozidlami,..
Požičovňa a prenájom snežných skútrov, vodných skútrov, motorových štvorkoliek,..
Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..