M.B.P. Prešov , s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 432 5502 384 0522 151 5142 268 1022 264 023
Bankové úvery 4 522 7984 098 0103 755 8213 642 8513 838 672
Bežná likvidita III. stupeň 2,962,883,523,602,74
Časové rozlíšenie aktív 2 143630,00477,001 385231,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4901-1,541,21-0,0212-2,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 18,3522,3631,0317,2423,62
Celkové tržby 338 758308 375302 959526 366348 518
Celkový dlh 2 306 8612 281 9892 084 3362 143 7752 172 057
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 347 1402 860 7472 675 5462 481 2862 679 744
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 175 6581 237 2631 080 2751 161 5651 158 928
Čistý cash flow -61 605156 988-81 2902 637237 492
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 02949 63131 84746 31345 114
Čistý zisk 23 62634 88522 85032 36032 340
Čistý zisk v minulom roku 34 88522 85032 36032 34073 485
Cudzie zdroje -125 689-102 063-67 178-124 327-91 966
Daň z príjmov 6 6619 9414 3397 5217 547
Daň z príjmov v minulom roku 9 9414 3397 5217 5476,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 6619 9414 3397 5217 547
Dlhodobé bankové úvery 4 522 7984 098 0103 755 8213 642 8513 838 672
Dlhodobý dlh 4 522 7984 098 0103 755 8213 642 8513 838 672
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 838,91796,21875,75786,13830,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 387,75245,42328,74272,17269,62
Doba obratu aktív 3 1622 9952 7042 4332 381
Doba obratu pohľadávok 838,91796,21875,75786,13830,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 831,16825,01637,25566,22752,65
EBIT v minulom roku 49 63131 84746 31345 11473 491
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 02949 63131 84746 31345 114
EBITDA 91 44994 52370 75683 72465 856
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 91 44994 52370 75683 72465 856
Finančná páka 19,3523,3632,0318,2424,62
Finančné účty 1 175 6581 237 2631 080 2751 161 5651 158 928
Hrubá marža 0,55040,62780,62760,41560,6372
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 99 799100 45966 95578 60764 009
Krátkodobé pohľadávky 645 320633 690696 896732 789789 579
Krátkodobé záväzky 639 359656 614507 104527 796715 800
Krytie dlhovej služby 19,2819,6715,1913,0212,60
Materiál 34 00616 9815 7616 22613 044
Nákladové úroky 4 7424 8054 6586 4325 227
Nákladové úroky v minulom roku 4 8054 6586 4325 2270,0000
Náklady na predaný tovar 94 31196 892100 304121 496125 066
Neobežný majetok 542 368495 488368 105366 137302 241
Obežný majetok 1 888 0391 887 9341 782 9321 900 5801 961 551
Obrat neobežného majetku 0,51770,58630,78910,92931,15
Odpisy 60 33445 32835 11232 29618 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 16722 66417 55616 1489 456
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 16722 66417 55616 1489 456
Osobné náklady 139 336125 492143 179158 804162 054
Ostatné náklady na finančnú činnosť 520,005 0643 8015 1531 847
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000036,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 644 409637 097460 808494 814695 657
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 83 96080 21357 96264 65651 252
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48330,51900,50210,51210,5119
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74730,64820,75300,72600,7298
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,18190,5091-0,26830,00500,6814
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,541,331,381,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93381,131,071,141,23
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,21940,5404-0,27990,00780,6842
Pohľadávky z obchodného styku 298 274195 328261 601253 703256 422
Pohotová likvidita II. stupeň 2,852,853,513,592,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,04-0,65010,8264-47,15-0,3872
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -12,9932,67-17,450,410045,44
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,861,721,751,611,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94830,95720,96880,94520,9594
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 18,3522,3631,0317,2423,62
Pridaná hodnota 186 461193 607190 152218 737222 063
Primárna platobná neschopnosť 2,163,261,761,952,71
Rýchla likvidita I. stupeň 1,841,882,132,201,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,2324,1429,4625,6132,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,2324,1429,4625,6132,98
Služby 29 64823 79629 28234 78730 936
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 432 5502 384 0522 151 5142 268 1022 264 023
Spotreba materiálu… 97 71873 09671 02286 70994 130
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 522 7984 098 0103 755 8213 642 8513 838 672
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 285 207295 999290 456340 233347 129
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 4355 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 280 772290 499290 456340 233347 129
Účtovný cash flow -61 605156 988-81 2902 637237 492
Úročený dlh 4 522 7984 098 0103 755 8213 642 8513 838 672
Úrokové krytie 7,3910,336,847,208,63
Vlastné imanie 125 689102 06367 178124 32791 966
Všetky záväzky 2 306 8612 281 9892 084 3362 143 7752 172 057
Výsledok hospodárenia 35 55054 69535 64451 42846 944
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 55054 69535 64451 42846 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 62634 88522 85032 36032 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 88522 85032 36032 34073 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 28844 82627 18939 88139 887
Zásoby 67 06116 9815 7616 22613 044
Záväzky 2 306 8612 281 9892 084 3362 143 7752 172 057
Záväzky z obchodného styku 644 409637 097460 808494 814695 657
Zisk pred zdanením 30 28844 82627 18939 88139 887
Zmena EBIT 0,70581,560,68761,030,6139
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 33 0550,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 33 0550,00000,00000,00000,0000