PRO-FOREST Rožňava s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 747 7712 237 0342 942 2212 038 7931 179 513
Aktivácia 2 8540,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 448 589536 264390 703465 40945 357
Bežná likvidita III. stupeň 0,57180,69340,90851,041,11
Bežné bankové úvery 448 589536 264390 703465 40945 357
Časové rozlíšenie aktív 5 03052 726713,000,00002 126
Časové rozlíšenie pasív 352 822403 749445 04069 79941 819
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,131,681,671,051,06
Celkové tržby 2 728 9922 658 1104 489 2983 337 1270,0000
Celkový dlh 949 4951 148 7831 562 8551 008 437585 552
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 443 531517 836370 274453 092256 801
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 05818 42820 42912 31749 429
Čistý cash flow -13 370-2 0018 112-49 15449 429
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 77635 69576 15916 0687 166
Čistý zisk 11 15219 17759 0764 5285 288
Čistý zisk v minulom roku 19 17759 0764 52812 7578 905
Cudzie zdroje -445 454-684 502-934 326-960 557-552 142
Daň z príjmov 2 9363 7063 2922 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 7063 2922 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9363 7063 2922 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,30120,83128,6091,09110,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,62112,89128,2582,33103,58
Doba obratu aktív 266,97326,19254,34234,32213,73
Doba obratu pohľadávok 90,30120,83128,6091,09110,42
Doba obratu zásob 31,9636,7419,9377,606,73
Doba splácania záväzkov 158,08227,89173,95136,5153,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,0867,9781,6260,5549,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 141,15173,20163,00121,300,0000
EBIT v minulom roku 35 69576 15916 06819 78513 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 77635 69576 15916 0687 166
EBITDA 379 288415 400362 623258 82693 117
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 379 288415 400362 623258 82693 117
Finančná páka 3,923,273,152,122,14
Finančné účty 5 05818 42820 42912 31749 429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 726 121443 096621 965259 91191 732
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000260 873
Krátkodobé pohľadávky 591 171828 6431 487 729792 577609 381
Krátkodobé záväzky 386 743466 136944 163526 835272 636
Krytie dlhovej služby 1,040,99720,79033,302,13
Materiál 2 9710,00003 7583 2790,0000
Nákladové úroky 11 68812 81213 7918 6601 878
Nákladové úroky v minulom roku 12 81213 7918 6604 1484 434
Náklady na predaný tovar 1 991 5202 101 0193 777 6702 735 4671 868 513
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 892 974746 5811 981 1381 408 6861 503 021
Neobežný majetok 1 068 3301 262 0791 325 182934 425490 863
Obežný majetok 674 411922 2291 616 3261 104 368686 524
Obrat aktív 1,371,121,441,561,71
Obrat neobežného majetku 2,241,983,193,404,10
Obrat obežného majetku 3,542,712,612,882,93
Obrat zásob 11,429,9318,324,7054,23
Odpisy 378 988391 674352 988231 19881 761
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 189 494195 837176 494115 59981 761
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 189 494195 837176 494115 5990,0000
Osobné náklady 227 188203 332170 265149 7800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1893 2822 9883 4811 385
Ostatné záväzky z obchodného styku 345 324354 272884 749468 1510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 390 140410 851412 064235 72687 049
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57080,50560,38280,34010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,44570,53860,22450,31260,0780
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,982,612,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65660,67590,85001,161,78
Pohľadávky z obchodného styku 508 163774 2091 483 674716 392571 640
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50600,63990,84770,75791,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 33,32342,08-115,1819,54-11,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,14-0,15620,5882-5,6826,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54330,51350,53120,49460,4964
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,131,681,671,051,06
Pridaná hodnota 397 991402 141444 741440 410145 802
Primárna platobná neschopnosť 0,67960,45760,59630,65350,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,502,774,313,906,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,502,774,313,906,29
Služby 499 506753 439946 248623 969167 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 747 7712 237 0342 942 2212 038 7931 179 513
Spotreba materiálu… 600 266571 701784 474804 105198 287
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 448 589536 264390 703465 409306 230
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 697 8172 518 6494 353 5763 178 1602 014 315
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 133 2950,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 175 01115 489131 1652 2830,0000
Tržby z predaja tovaru 1 378 2441 056 1152 702 4931 844 3981 791 257
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 011 2671 447 0451 519 9181 331 479223 058
Účtovný cash flow -13 370-2 0018 112-49 15449 429
Úročený dlh 448 589536 264390 703465 409306 230
Úrokové krytie 2,212,795,521,863,82
Vlastné imanie 445 454684 502934 326960 557552 142
Všetky záväzky 949 4951 148 7831 562 8551 008 437585 552
Výnosy budúcich období dlhodobé 324 689352 822395 8850,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 13350 92749 15569 79941 819
Výsledok hospodárenia -102 27339 21579 23219 56811 356
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -102 27339 21579 23219 56811 356
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 15219 17759 0764 5285 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 17759 0764 52812 7578 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 08822 88362 3687 4087 685
Zásoby 78 18275 158108 168299 47427 714
Záväzky 949 4951 148 7831 562 8551 008 437585 552
Záväzky z obchodného styku 345 324354 272884 749468 1510,0000
Zisk pred zdanením 14 08822 88362 3687 4087 685
Zmena EBIT 0,72210,46874,740,81210,5372
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 628-29 298-65 810101 2930,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 628-29 298-65 810101 2930,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 277 5840,000061 56810 3430,0000