7P s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 230 900222 492211 645198 054191 207
Bežná likvidita III. stupeň 3,533,253,413,7915,67
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000893,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5674-0,5304-0,5677-0,4102-0,4152
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,101,882,041,9413,80
Celkové tržby 431 161414 162434 310435 2770,0000
Celkový dlh 49 07849 00345 98634 59843 177
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -103 163-92 016-94 040-67 053-61 459
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 103 16392 01694 04067 05361 459
Čistý cash flow 103 16392 01694 04067 05361 459
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 75210 26913 32816 24311 778
Čistý zisk 8 3337 83010 15512 45511 770
Čistý zisk v minulom roku 7 83010 15512 45538 40529 381
Cudzie zdroje -181 822-173 489-165 659-163 456-148 030
Daň z príjmov 2 4192 4393 1733 7880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 4393 1733 78811 2310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4192 4393 1733 7880,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000056 156
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,1550,1048,4254,773,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8548,4346,3946,880,0000
Doba obratu aktív 198,95197,10179,19167,26147,38
Doba obratu pohľadávok 44,1550,1048,4254,7746,75
Doba obratu zásob 24,3214,717,12-1,033,20
Doba splácania záväzkov 63,7867,0158,3442,943,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,2943,4138,9429,223,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46,2844,1437,1629,040,0000
EBIT v minulom roku 10 26913 32816 24349 63629 774
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 75210 26913 32816 24311 778
EBITDA 16 57921 76325 05728 69720 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 57921 76325 05728 69720 353
Finančná páka 1,271,281,281,211,29
Finančné účty 103 16392 01694 04067 05361 459
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7874-0,7798-0,7827-0,8253-0,7742
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78740,77980,78270,82530,7742
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 12623 16926 25128 36219 917
Krátkodobé pohľadávky 51 23656 55357 19164 8584 500
Krátkodobé záväzky 49 07849 00345 98634 5984 454
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 61032 28129 28623 3990,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00002 544
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00008,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000393,00
Náklady na predaný tovar 343 754329 976354 578360 848408 984
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 280 863266 907287 695294 112337 818
Neobežný majetok 57 78863 16354 80266 97065 240
Obežný majetok 173 112159 329156 843131 084125 074
Obrat aktív 1,831,852,042,182,48
Obrat neobežného majetku 7,336,527,876,457,26
Obrat obežného majetku 2,452,592,753,303,79
Obrat zásob 15,0124,8151,26-355,64114,17
Odpisy 5 37412 00012 16812 1234 155
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 37412 00012 16812 1234 155
Osobné náklady 68 32357 90950 09942 5170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 453,00394,00306,00335,00436,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 70719 83022 32324 57815 925
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85540,70580,65470,59590,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,421,531,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,171,231,3115,54
Pohľadávky z obchodného styku 49 73754 67354 78755 5060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,153,033,293,8115,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,76-1,89-1,76-2,44-2,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00007 682
Pridaná hodnota 79 86882 04376 52271 34964 554
Primárna platobná neschopnosť 0,71600,59040,53450,42160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,101,882,041,9413,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,962,251,841,212,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,962,251,841,212,12
Služby 49 02447 23049 48954 65850 989
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 230 900222 492211 645198 054191 207
Spotreba materiálu… 13 86715 83917 39412 07820 177
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 423 622412 919431 850432 197473 538
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000900,00750,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 277 587279 445303 320312 386352 010
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 146 035132 574127 780119 811121 528
Účtovný cash flow 103 16392 01694 04067 05361 459
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001 472
Vlastné imanie 181 822173 489165 659163 456148 030
Všetky záväzky 49 07849 00345 98634 59843 177
Výsledok hospodárenia 11 20510 66313 63916 57416 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 20510 66313 63916 57416 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 3337 83010 15512 45511 770
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 83010 15512 45538 40529 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 75210 26913 32816 24315 759
Zásoby 18 71310 7605 612-827,002 959
Záväzky 49 07849 00345 98634 59843 177
Záväzky z obchodného styku 35 61032 28129 28623 3990,0000
Zisk pred zdanením 10 75210 26913 32816 24315 759
Zmena EBIT 1,050,77050,82050,32720,3956