OTO SYSTEM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 178 874165 829172 845180 539179 011
Bankové úvery 12 52912 6477 2784 1676 898
Bežná likvidita III. stupeň 0,43050,48340,62810,89450,6841
Bežné bankové úvery 12 52912 6477 2784 1676 898
Časové rozlíšenie aktív 1 4541 613857,00951,00940,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80410,82580,81020,44550,4398
Celkové tržby 187 525197 956238 007179 4950,0000
Celkový dlh 79 72375 00277 36255 63954 681
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 6309 862-3 7333 6566 266
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8492 78511 011511,00632,00
Čistý cash flow 64,00-8 22610 500-345,00632,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 554-3 079-27 9791 6993 658
Čistý zisk 8 323-4 656-29 417-451,002 875
Čistý zisk v minulom roku -4 656-29 417-451,001 02012 812
Cudzie zdroje -99 151-90 827-95 483-124 900-124 330
Daň z príjmov 100,00960,00961,001 2850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,001 285960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 100,00960,00961,001 2850,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00003 0003 0003 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,5226,1026,0232,8740,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,7225,5020,8929,0829,27
Doba obratu aktív 364,20312,15270,45367,12460,68
Doba obratu pohľadávok 38,5226,1030,7138,9747,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000133,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,0091,18108,2896,4790,68
EBIT v minulom roku -3 079-27 9791 6993 17513 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 554-3 079-27 9791 6993 658
EBITDA 30 60318 799-8 09322 61315 707
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 60318 799-8 09322 61315 707
Efektívna daňová sadzba 0,0119-0,2597-0,03381,540,0000
Finančná páka 1,801,831,811,451,44
Finančné účty 2 8492 78511 011511,00632,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5543-0,5477-0,5524-0,6918-0,6945
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55430,54770,55240,69180,6945
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 67818 225-8 85022 06315 147
Krátkodobé finančné výpomoci 10 9500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 91813 86816 63016 16515 628
Krátkodobé záväzky 34 87348 43869 20347 44335 237
Krytie dlhovej služby 27,0630,47-16,9726,1420,06
Materiál 1 90211 26419 53928 53911 624
Nákladové úroky 1 131617,00477,00865,00783,00
Nákladové úroky v minulom roku 617,00477,00865,001 195432,00
Náklady na predaný tovar 119 863140 180210 251124 66796 606
Neobežný majetok 153 751136 299121 808131 373147 187
Obežný majetok 23 66927 91750 18048 21530 884
Obrat aktív 1,001,171,350,99420,7923
Obrat neobežného majetku 1,171,421,921,370,9636
Obrat obežného majetku 7,576,954,653,724,59
Odpisy 26 87421 30419 13020 36410 480
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 43710 6529 56510 18210 480
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 43710 6529 56510 1820,0000
Osobné náklady 33 52740 65136 24433 8020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 425,00574,00757,00550,00560,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 3284 01511 7339 4970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 19716 648-10 28719 91313 355
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56440,75671,570,61650,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,771,320,63521,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98350,86710,41581,014,32
Pohľadávky z obchodného styku 18 03713 54513 34914 29911 374
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 54911,04-9,09362,03-196,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0566-13,3322,01-0,39880,8072
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80410,82580,81020,44550,4398
Pridaná hodnota 59 40453 72423 02354 82845 225
Primárna platobná neschopnosť 0,12910,29640,87890,66420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,613,99-9,562,463,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,613,99-9,562,463,48
Služby 35 08453 943112 53750 95634 354
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 178 874165 829172 845180 539179 011
Spotreba materiálu… 84 77986 23797 71473 71162 252
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 47912 6477 2784 1676 898
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 185 517193 904233 274179 495141 831
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 179 267193 904233 274179 495141 831
Účtovný cash flow 64,00-8 22610 500-345,00632,00
Úročený dlh 23 47912 6477 2784 1676 898
Úrokové krytie 8,45-4,99-58,661,964,67
Vlastné imanie 99 15190 82795 483124 900124 330
Všetky záväzky 79 72375 00277 36255 63954 681
Výsledok hospodárenia 9 979-2 505-27 2232 2495 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 979-2 505-27 2232 2495 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 323-4 656-29 417-451,002 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 656-29 417-451,001 02012 812
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 423-3 696-28 456834,003 884
Zásoby 1 90211 26419 53928 53911 624
Záväzky 79 72375 00277 36255 63954 681
Záväzky z obchodného styku 2 3284 01511 7339 4970,0000
Zisk pred zdanením 8 423-3 696-28 456834,003 884
Zmena EBIT -3,100,1100-16,470,53510,2762