IS-LOM s.r.o., Maglovec

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 468 5015 160 0954 805 5314 540 3094 675 883
Bežná likvidita III. stupeň 2,981,611,360,84750,9212
Časové rozlíšenie aktív 1 114768,00252,00151,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16940,32900,39750,64221,13
Celkové tržby 5 324 2014 088 0283 433 0193 225 3023 738 579
Celkový dlh 792 0771 277 4271 366 7521 775 5852 485 306
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -360 341-166 833-112 500-153 227-170 581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 360 341166 833112 500153 227170 581
Čistý cash flow 193 50854 333-40 727-17 35428 507
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 992 134618 970827 223713 912122 194
Čistý zisk 793 756443 889674 055574 14748 649
Čistý zisk v minulom roku 443 889674 055574 14748 649-788 455
Cudzie zdroje -4 676 424-3 882 668-3 438 779-2 764 724-2 190 577
Daň z príjmov 193 832170 846144 967129 37757 193
Daň z príjmov v minulom roku 170 846144 967129 37757 193-34 226
Daň z príjmov z bežnej činnosti 193 832170 846144 967129 37757 193
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,8229,1045,3222,9244,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9626,4745,0122,8043,78
Doba obratu aktív 438,35497,00548,23547,75483,97
Doba obratu pohľadávok 37,8229,1045,3222,9244,14
Doba obratu zásob 2 8721 9670,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 2 0011 9750,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,1573,2791,39124,05108,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 714,25947,130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 618 970827 223713 912122 194-789 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 992 134618 970827 223713 912122 194
EBITDA 1 861 1971 497 1191 630 6141 701 9951 723 333
EBITDA marža 0,34960,36620,47500,52770,4610
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 861 1971 497 1191 630 6141 701 9951 723 333
Efektívna daňová sadzba 0,19630,27790,17700,18390,5404
Finančná páka 1,171,331,401,642,13
Finančné účty 360 341166 833112 500153 227170 581
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8552-0,7524-0,7156-0,6089-0,4685
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85520,75240,71560,60890,4685
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 878 4771 524 1291 634 0751 704 0221 730 182
Krátkodobé pohľadávky 471 809302 170397 222189 962426 419
Krátkodobé záväzky 538 241760 725801 0671 028 2811 045 914
Krytie dlhovej služby 409,41353,51198,83163,84105,39
Materiál 87 194107 01270 39458 24352 772
Nákladové úroky 4 5464 2358 20110 38816 352
Nákladové úroky v minulom roku 4 2358 20110 38816 35233 527
Náklady na predaný tovar 2 632 5092 273 5041 678 4431 466 1451 912 498
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 98 200140 6020,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 862 5103 932 7423 718 2073 668 8033 712 379
Obežný majetok 1 604 8771 226 5851 087 072871 355963 504
Obrat aktív 0,83270,73440,66580,66640,7542
Obrat neobežného majetku 1,180,96360,86050,82460,9499
Obrat obežného majetku 2,843,092,943,473,66
Odpisy 862 973889 259803 822988 1881 602 330
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 411 783425 366381 193475 3111 040 697
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 451 190463 893422 629512 877561 633
Osobné náklady 487 940433 370372 299348 288334 968
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6464 2001 2091 0091 351
Ostatné záväzky z obchodného styku 192 163284 527365 258205 977204 949
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 656 7291 333 1481 477 8771 562 3351 650 979
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,5610,780,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,943,504,094,484,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,151,291,170,8331
Pohľadávky z obchodného styku 423 700274 817394 541189 006423 014
Pohotová likvidita II. stupeň 1,550,61750,63660,33390,5708
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,17-71,4684,43159,31-76,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 42,5712,83-4,97-1,671,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14480,24760,28440,39110,5315
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16940,32900,39750,64221,13
Pridaná hodnota 1 920 8961 516 1341 520 9511 559 3191 613 920
Primárna platobná neschopnosť 0,45351,330,92581,090,4845
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66950,21930,14040,14900,1631
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,42560,85330,83821,041,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,42560,85330,83821,041,44
Služby 2 019 3521 653 8961 231 2621 213 0261 452 487
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 468 5015 160 0954 805 5314 540 3094 675 883
Spotreba materiálu… 707 901555 770523 552438 404522 727
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 563 3683 805 2433 201 7293 026 9823 530 518
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 96315 6052 3351 5184 100
Tržby z predaja tovaru 184 516232 2930,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 368 8893 557 3453 199 3943 025 4643 526 418
Účtovný cash flow 193 50854 333-40 727-17 35428 507
Úrokové krytie 218,24146,16100,8768,727,47
Vlastné imanie 4 676 4243 882 6683 438 7792 764 7242 190 577
Všetky záväzky 792 0771 277 4271 366 7521 775 5852 485 306
Výsledok hospodárenia 995 252623 465829 127715 325124 288
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 995 252623 465829 127715 325124 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 793 756443 889674 055574 14748 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 443 889674 055574 14748 649-788 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 987 588614 735819 022703 524105 842
Zásoby 772 727757 582577 350528 166366 504
Záväzky 792 0771 277 4271 366 7521 775 5852 485 306
Záväzky z obchodného styku 192 163364 845365 258205 977204 949
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000080 3180,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 987 588614 735819 022703 524105 842
Zmena EBIT 1,600,74831,165,84-0,1548
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 192 94476 76476 371185 28562 716
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 192 94476 76476 371185 28562 716
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 9350,00000,00000,0000815,00
Účtovné závierky