INŠTALAMONT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 147 276138 102133 623126 565139 732
Bežná likvidita III. stupeň 1,301,331,091,430,8617
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,411,271,120,76050,6965
Celkové tržby 293 072239 913286 450191 417225 740
Celkový dlh 86 22877 32370 68054 67557 367
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 314-1 117-1 505-4 407-11 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 3141 1171 5054 40711 149
Čistý cash flow 6 3141 1171 5054 40711 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 2211 675-5 999-7 564-8 294
Čistý zisk 269,00-197,00-8 947-10 476-11 116
Čistý zisk v minulom roku -197,00-8 947-10 476-11 116-11 307
Cudzie zdroje -61 048-60 779-62 943-71 890-82 365
Daň z príjmov 136,0032,00960,00960,0034,00
Daň z príjmov v minulom roku 32,00960,00960,0034,0047,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 136,0032,00960,00960,0034,00
Dlhodobé pohľadávky 46 26549 21464 89166 36495 176
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001,290,00000,0210
Doba obratu aktív 183,45210,33170,65241,34225,93
Doba obratu pohľadávok 57,6374,9584,16126,54153,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,80114,4887,63100,4389,63
EBIT v minulom roku 1 675-5 999-7 564-8 294-8 640
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 2211 675-5 999-7 564-8 294
EBITDA 3 0392 562-3 2591 065721,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 0392 562-3 2591 065721,00
Finančná páka 2,412,272,121,761,70
Finančné účty 6 3141 1171 5054 40711 149
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4145-0,4401-0,4710-0,5680-0,5895
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41450,44010,47100,56800,5895
Hrubá marža 0,49130,60080,48370,64590,5318
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 2211 675-3 766414,0017,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57130,54430,51350,41610,3967
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 0070,000013,00
Krátkodobé záväzky 84 13975 16868 61552 66955 434
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 84324 27520 98625 04442 360
Krytie dlhovej služby 1,671,39-1,640,54560,2586
Nákladové úroky 1 8161 8401 9881 9522 788
Nákladové úroky v minulom roku 1 8401 9881 9522 7882 620
Náklady na predaný tovar 149 05395 514147 24167 789105 696
Neobežný majetok -8 289-11 145-6 235-14 941-3 211
Obežný majetok 155 565149 247139 858141 506142 943
Obrat aktív 1,991,742,141,511,62
Obrat neobežného majetku -35,35-21,50-45,84-12,81-70,30
Obrat obežného majetku 1,881,612,041,351,58
Odpisy 0,00000,00002 2337 9788 311
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 2337 9788 311
Osobné náklady 137 924138 848127 425109 771104 884
Ostatné náklady na finančnú činnosť 818,00887,00507,00651,00704,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 269,00-197,00-6 714-2 498-2 805
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95790,96330,91970,88790,8737
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,041,091,131,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,041,071,051,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,67-54,41-41,82-16,31-7,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,480,60710,75702,264,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58550,55990,52900,43200,4106
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,411,271,120,76050,6965
Pridaná hodnota 143 980144 143138 557123 628120 044
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,3730,18-21,6951,3479,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,3730,18-21,6951,3479,57
Služby 29 52220 96333 24915 07616 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 147 276138 102133 623126 565139 732
Spotreba materiálu… 119 53174 551113 99252 71388 987
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 293 033239 657285 798191 417225 740
Tržby z predaja tovaru 9 54612 14413 62017 66322 181
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 283 487227 513272 178173 754203 559
Účtovný cash flow 6 3141 1171 5054 40711 149
Úrokové krytie 1,220,9103-3,02-3,88-2,97
Vlastné imanie 61 04860 77962 94371 89082 365
Všetky záväzky 86 22877 32370 68054 67557 367
Výsledok hospodárenia 3 0392 562-5 492-6 913-7 590
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0392 562-5 492-6 913-7 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 269,00-197,00-8 947-10 476-11 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -197,00-8 947-10 476-11 116-11 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 405,00-165,00-7 987-9 516-11 082
Zásoby 102 98698 91672 45570 73536 605
Záväzky 86 22877 32370 68054 67557 367
Záväzky z obchodného styku 33 84324 27520 98625 04442 360
Zisk pred zdanením 405,00-165,00-7 987-9 516-11 082
Zmena EBIT 1,33-0,27920,79310,91200,9600