SLOBYTERM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 177 3842 187 4962 195 1612 201 0522 294 715
Aktivácia 38 21426 7068 73410 06814 258
Bankové úvery 229 012242 551301 433372 061481 796
Bežné bankové úvery 179 012242 551170 070312 098307 233
Časové rozlíšenie aktív 28 04317 99312 24412 2329 638
Časové rozlíšenie pasív 814 592857 408891 241928 563949 939
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,641,922,462,834,26
Celkové tržby 2 279 8812 106 7442 094 7602 115 7722 156 666
Celkový dlh 845 738874 925927 373940 0951 089 195
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 200 596201 522276 135367 699472 974
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 41641 02925 2984 3628 822
Čistý cash flow -12 61315 73120 936-4 460-3 007
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 77 03981 60757 19095 01470 564
Čistý zisk 61 89078 61744 15376 88848 513
Čistý zisk v minulom roku 78 61744 15376 88848 513-340 029
Cudzie zdroje -517 054-455 163-376 547-332 394-255 581
Daň z príjmov 11 190-3 2273 3601 9893 622
Daň z príjmov v minulom roku -3 2273 3601 9893 6222 404
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 190-3 2273 3601 9893 622
Dlhodobé bankové úvery 50 0000,0000131 36359 963174 563
Dlhodobé pohľadávky 2 9894 3171 0901 571754,00
Dlhodobý dlh 50 0000,0000131 36359 963174 563
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,2777,5281,3678,9776,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,4150,9751,5652,9755,94
Doba obratu aktív 392,03428,95423,25419,91430,25
Doba obratu pohľadávok 70,8078,3781,5779,2777,00
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00005 6602 191
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000533 473312 894
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 108,61120,96114,16105,68111,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000189 762112 205
EBIT v minulom roku 81 60757 19095 01470 564-314 832
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 77 03981 60757 19095 01470 564
EBITDA 364 496371 919326 532356 611430 573
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 364 496371 919326 532356 611430 573
Finančná páka 4,214,815,836,628,98
Finančné účty 28 41641 02925 2984 3628 822
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 359 831368 479338 298390 844450 298
Krátkodobé pohľadávky 390 269395 328421 949413 957409 948
Krátkodobé záväzky 603 247616 874592 082553 935593 213
Materiál 2 2653 1833 9385 8774 154
Nákladové úroky 3 9596 2179 67716 13718 429
Nákladové úroky v minulom roku 6 2179 67716 13718 42922 793
Náklady na predaný tovar 1 362 9981 222 8601 297 8031 299 4461 366 371
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000379,00692,00
Neobežný majetok 1 725 4021 725 6461 730 6421 763 0531 861 399
Obežný majetok 423 939443 857452 275425 767423 678
Obrat aktív 0,93110,85090,86240,86920,8483
Obrat neobežného majetku 1,171,081,091,091,05
Obrat obežného majetku 4,784,194,194,494,59
Odpisy 282 786286 872272 788274 760360 434
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 141 393143 436136 394137 380180 217
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 141 393143 436136 394137 380180 217
Osobné náklady 623 213602 516558 210539 992466 833
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6653 4404 3944 1015 555
Ostatné záväzky z obchodného styku 277 068260 593238 141197 041212 728
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 344 676365 489316 941351 648408 947
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93820,94360,93780,87980,8044
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001 619838,65
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,061,071,141,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73320,71790,71630,75330,7015
Pohľadávky z obchodného styku 274 445259 936267 402277 650298 338
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 40,99-28,93-17,9974,5385,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,192,532,16-0,2764-0,1632
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,641,922,462,834,26
Pridaná hodnota 664 263638 529595 230613 782580 343
Primárna platobná neschopnosť 1,011,000,89060,70970,7130
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,322,352,842,642,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,322,352,842,642,53
Služby 118 690116 669143 127109 76892 532
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 177 3842 187 4962 195 1612 201 0522 294 715
Spotreba materiálu… 1 282 5221 132 8971 163 4101 199 3671 287 405
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 229 012242 551301 433372 061481 796
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 38 2140,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 027 2611 861 3891 901 1131 932 3951 959 354
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00008 08019 16712 640
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000563,00978,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 027 2611 861 3891 893 0331 912 6651 945 736
Účtovný cash flow -12 61315 73120 936-4 460-3 007
Úročený dlh 229 012242 551301 433372 061481 796
Úrokové krytie 19,4613,135,915,893,83
Vlastné imanie 517 054455 163376 547332 394255 581
Všetky záväzky 845 738874 925927 373940 0951 089 195
Výnosy budúcich období dlhodobé 757 233786 605799 219824 219849 219
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 37329 37425 08325 00026 489
Výsledok hospodárenia 81 71085 04761 62399 12876 119
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 81 71085 04761 62399 12876 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 89078 61744 15376 88848 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 78 61744 15376 88848 513-340 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 73 08075 39047 51378 87752 135
Zásoby 2 2653 1833 9385 8774 154
Záväzky 845 738874 925927 373940 0951 089 195
Záväzky z obchodného styku 277 068260 593238 141197 041212 728
Zisk pred zdanením 73 08075 39047 51378 87752 135
Zmena EBIT 0,94401,430,60191,35-0,2241
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000201,001 8906 660
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie softwaru
Pomocné stavebné práce
Reklamná a propagačná činnosť
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
Poskytovanie služieb vysokozdvižnou plošinou
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Čistenie kanalizačných systémov
Murárstvo
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Oprava elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezxpečenstva výbuchuE2..
Montáž a údržba elektrických zariadení
Prevádzka krytých plavární
Prevádzka športovísk a športových hál
Sprostredkovanie obchodu
Ekonomické a účtovné poradenstvo
Vodoinštalatérstvo
Poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
Búracie práce
Poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Kúrenárske práce
Oprava motorových vozidiel
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok