Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 446 76317 509 91718 619 0490,000013 442 654
Aktivácia 3 897234,000,00000,00009 319
Bankové úvery 729 3201 022 6041 400 4960,0000819 798
Bežná likvidita III. stupeň 0,72150,52590,36920,00000,6023
Bežné bankové úvery 174 960293 284377 8920,0000295 610
Časové rozlíšenie aktív 52 43949 67232 0190,000015 104
Časové rozlíšenie pasív 5 817 0186 966 8657 870 4470,00001 650 633
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,231,21-0,10300,0000-0,2128
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33450,32830,35990,00000,5004
Celkové tržby 12 560 81411 997 82511 188 9630,00009 705 006
Celkový dlh 2 664 2262 606 0012 844 6980,00003 932 759
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 41 028-1 224 008382 6090,0000-295 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 688 2922 246 6121 017 8870,00001 115 692
Čistý cash flow -1 558 3201 228 725-88 9550,0000-549 231
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 75 33192 795125 6870,000047 866
Čistý zisk 28 46733 14728 6230,000020 869
Čistý zisk v minulom roku 33 14728 62316 0190,000013 024
Cudzie zdroje -7 965 519-7 937 051-7 903 9040,0000-7 859 262
Daň z príjmov 33 17040 53072 2950,00002 948
Daň z príjmov v minulom roku 40 53072 29552 2860,00003 130
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 17040 53072 2950,00002 948
Dlhodobé bankové úvery 554 360729 3201 022 6040,0000524 188
Dlhodobý dlh 554 360729 3201 022 6040,0000524 188
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,51147,63165,690,0000106,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,9521,5123,800,000024,67
Doba obratu aktív 1 4631 5251 6060,00001 122
Doba obratu pohľadávok 365,51147,63165,690,0000106,31
Doba obratu zásob 12 39910 1807 8880,000012 084
Doba splácania záväzkov 40 48728 63717 3030,000096 659
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,9588,3274,490,0000215,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 5429 5056 8190,000073 544
EBIT v minulom roku 92 795125 68797 9460,000056 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 75 33192 795125 6870,000047 866
EBITDA 4 137 7594 680 5564 711 0930,00003 371 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 137 7594 680 5564 711 0930,00003 371 001
Efektívna daňová sadzba 0,53820,55010,71640,00000,1238
Finančná páka 2,062,212,360,00001,71
Finančné účty 688 2922 246 6121 017 8870,00001 115 692
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4843-0,4533-0,42450,0000-0,5847
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48430,45330,42450,00000,5847
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 146 4944 681 6184 758 8620,00003 412 122
Krátkodobé pohľadávky 4 110 2371 695 0641 920 6230,00001 273 228
Krátkodobé záväzky 1 270 0841 014 079863 4590,00002 580 651
Krytie dlhovej služby 0,72010,67740,60270,00002,12
Materiál 381 677343 122375 6320,0000317 447
Nákladové úroky 13 69419 11824 7690,000024 049
Nákladové úroky v minulom roku 19 11824 76929 6410,000040 000
Náklady na predaný tovar 3 546 8713 349 1862 986 3290,00002 851 942
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 45012 92518 2140,00009 745
Neobežný majetok 11 206 82713 158 10115 254 8980,000010 715 997
Obežný majetok 5 187 4974 302 1443 332 1320,00002 711 553
Obrat obežného majetku 0,79120,97411,270,00001,61
Odpisy 4 033 8584 574 6484 572 0680,00003 302 118
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 016 9292 287 3242 286 0340,00001 651 059
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 016 9292 287 3242 286 0340,00001 651 059
Osobné náklady 6 555 9185 938 8265 474 6380,00004 887 123
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 53323 97223 4390,000022 539
Ostatné záväzky z obchodného styku 330 324336 317340 0020,00001 963 235
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 062 3254 607 7954 600 6910,00003 322 987
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 11,767,064,400,00003,22
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 48,7065,1268,320,0000155,93
Pohľadávky z obchodného styku 224 326246 925275 8260,0000295 479
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66800,48240,32600,00000,5311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,11-6,4688,850,000014,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -113,8064,27-3,590,0000-22,84
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33450,32830,35990,00000,5004
Pridaná hodnota 557 609841 7091 244 3330,00001 519 551
Primárna platobná neschopnosť 1,471,361,230,00006,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64390,55680,60380,00001,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64390,55680,60380,00001,17
Služby 772 754730 142745 2650,0000650 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 446 76317 509 91718 619 0490,000013 442 654
Spotreba materiálu… 2 766 5642 606 3532 222 8500,00002 200 619
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 729 3201 022 6041 400 4960,0000819 798
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 3 8970,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 120 6144 203 4124 266 5920,00004 403 323
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 13412 51735 6040,000031 830
Tržby z predaja tovaru 14 68816 72123 6970,000012 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 089 7924 174 1744 207 2910,00004 358 885
Účtovný cash flow -1 558 3201 228 725-88 9550,0000-549 231
Úročený dlh 729 3201 022 6041 400 4960,0000819 798
Úrokové krytie 5,504,855,070,00001,99
Vlastné imanie 7 965 5197 937 0517 903 9040,00007 859 262
Všetky záväzky 2 664 2262 606 0012 844 6980,00003 932 759
Výnosy budúcich období dlhodobé 4 821 7955 938 1637 349 5020,00001 008 302
Výnosy budúcich období krátkodobé 910 762952 157441 8750,0000556 618
Výsledok hospodárenia 98 865116 784149 1190,000070 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 98 865116 784149 1190,000070 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 46733 14728 6230,000020 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 14728 62316 0190,000013 024
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 61 63773 677100 9180,000023 817
Zásoby 388 968360 468393 6220,0000322 633
Záväzky 2 664 2262 606 0012 844 6980,00003 932 759
Záväzky z obchodného styku 330 690336 584340 2770,00001 963 511
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 366,00267,00275,000,0000276,00
Zisk pred zdanením 61 63773 677100 9180,000023 817
Zmena EBIT 0,81180,73831,280,00000,8524
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 1701 64125 5100,000030 566
Účtovné závierky