SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 630 22517 807 43019 105 05820 172 73519 431 261
Aktivácia 2 4282 9473 6853 1343 205
Bankové úvery 3 477 3144 276 3625 075 4105 874 4587 128 318
Bežná likvidita III. stupeň 0,71530,96850,95041,101,03
Bežné bankové úvery 2 299 0482 299 0482 299 0482 299 0482 753 860
Časové rozlíšenie aktív 38 22536 17237 27054 76865 556
Časové rozlíšenie pasív 3 005 742111 402141 267150 056160 705
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6500-0,1392-0,36630,0656-0,5885
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,75270,92211,011,171,17
Celkové tržby 16 602 77115 808 40916 672 93117 042 59616 720 574
Celkový dlh 7 139 3078 489 3739 550 40710 789 58110 378 769
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 636 2042 531 4773 140 3183 258 6114 669 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 841 1101 744 8851 935 0922 615 8472 458 399
Čistý cash flow -903 775-190 207-680 755157 448-603 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 041 6481 737 4382 055 3751 974 1951 822 000
Čistý zisk 1 498 5211 247 8171 480 2861 341 3111 198 376
Čistý zisk v minulom roku 1 247 8171 480 2861 341 3111 198 3761 159 417
Cudzie zdroje -9 485 176-9 206 655-9 413 384-9 233 098-8 891 787
Daň z príjmov 428 817345 728402 770418 888345 944
Daň z príjmov v minulom roku 345 728402 770418 888345 944353 502
Daň z príjmov z bežnej činnosti 428 817345 728402 770418 888345 944
Dlhodobé bankové úvery 1 178 2661 977 3142 776 3623 575 4104 374 458
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000078,003 72333 823
Dlhodobý dlh 1 178 2661 977 3142 776 3623 575 4104 374 458
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,4744,0647,0758,1833,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9642,4946,6257,8533,25
Doba obratu aktív 449,47418,28426,56439,42431,56
Doba obratu pohľadávok 89,4744,0647,0858,2634,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,8432,0941,5052,2522,77
EBIT v minulom roku 1 737 4382 055 3751 974 1951 822 0001 854 092
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 041 6481 737 4382 055 3751 974 1951 822 000
EBITDA 5 509 0665 068 0825 259 5875 052 7454 857 833
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 509 0665 068 0825 259 5875 052 7454 857 833
Finančná páka 2,071,932,032,182,19
Finančné účty 841 1101 744 8851 935 0922 615 8472 458 399
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4832-0,5170-0,4927-0,4577-0,4576
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48320,51700,49270,45770,4576
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 485 3625 067 3065 312 3915 045 3514 850 878
Krátkodobé pohľadávky 3 907 3781 875 9072 108 3482 670 6601 512 599
Krátkodobé záväzky 1 390 4011 365 9611 858 6232 398 8801 025 099
Krytie dlhovej služby 1,7720,2217,1214,0611,18
Materiál 2 324563,004 9951 8511 716
Nákladové úroky 114 310143 893172 319213 996277 680
Nákladové úroky v minulom roku 143 893172 319213 996277 680341 173
Náklady na predaný tovar 11 128 5039 979 21610 721 09410 957 44510 665 950
Neobežný majetok 14 734 66814 078 03414 948 60614 755 17215 285 788
Obežný majetok 4 857 3323 693 2244 119 1825 362 7954 079 917
Obrat aktív 0,81210,87260,85570,83060,8458
Obrat neobežného majetku 1,081,101,091,141,08
Obrat obežného majetku 3,284,213,973,124,03
Odpisy 3 451 9743 389 0663 245 0383 096 2063 059 448
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 735 7621 698 1081 622 4191 548 1031 529 724
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 716 2121 690 9581 622 6191 548 1031 529 724
Osobné náklady 1 942 6182 068 9332 021 3692 098 5492 155 633
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44 04210 86811 69012 31014 023
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000046,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 611 916708 0731 125 5231 457 195346 085
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 950 4954 636 8834 725 3244 437 5174 257 824
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,482,692,782,762,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89211,021,071,121,11
Pohľadávky z obchodného styku 1 788 8761 808 9452 088 2312 655 8291 497 131
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71490,96840,94921,101,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,5048,4013,83-58,6414,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,91-1,32-3,950,7358-2,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36370,47670,49990,53490,5341
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,75270,92211,011,171,17
Pridaná hodnota 4 812 4915 559 8405 626 6195 798 6875 768 255
Primárna platobná neschopnosť 0,53110,52250,65270,74600,4495
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12560,46200,45010,53960,6240
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,301,681,822,142,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,301,681,822,142,14
Služby 2 500 5182 217 6712 406 4472 332 6262 087 033
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 630 22517 807 43019 105 05820 172 73519 431 261
Spotreba materiálu… 8 630 4137 764 4928 318 3328 627 9538 582 122
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 477 3144 276 3625 075 4105 874 4587 128 318
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 4280,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 951 16315 614 10216 379 96016 758 59016 437 716
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000070 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 1695 04632 2472 4583 511
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 940 99415 539 05616 347 71316 756 13216 434 205
Účtovný cash flow -903 775-190 207-680 755157 448-603 302
Úročený dlh 3 477 3144 276 3625 075 4105 874 4587 128 318
Úrokové krytie 17,8612,0711,939,236,56
Vlastné imanie 9 485 1769 206 6559 413 3849 233 0988 891 787
Všetky záväzky 7 139 3078 489 3739 550 40710 789 58110 378 769
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 838 65460 92177 58194 242110 902
Výnosy budúcich období krátkodobé 162 42645 83457 24151 17645 803
Výsledok hospodárenia 2 067 2611 684 0622 046 7961 958 9971 801 874
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 067 2611 684 0622 046 7961 958 9971 801 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 498 5211 247 8171 480 2861 341 3111 198 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 247 8171 480 2861 341 3111 198 3761 159 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 927 3381 593 5451 883 0561 760 1991 544 320
Zásoby 2 324563,004 9951 8511 716
Záväzky 7 139 3078 489 3739 550 40710 789 58110 378 769
Záväzky z obchodného styku 950 071945 2091 363 0211 981 216672 894
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 338 155237 136237 498524 021326 809
Zisk pred zdanením 1 927 3381 593 5451 883 0561 760 1991 544 320
Zmena EBIT 1,180,84531,041,080,9827
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000022,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou..
Čistiace a upratovacie služby
Projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia technologických..
Výroba strojných zariadení a súčastí ( okrem elektro častí )
Obchodná činnosť v stavebníctve
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
Opravy a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu, indukčných a mechanickáých..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, priemyselných..
Vedenie účtovníctva
Prenájom nehnuteľností ( pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné..
Reklamná a propagačná činnosť
Automatizované spracovanie dát
Podnikateľské poradenstvo
Predaj strojných zariadení a súčastí
Opravy a rekonštrukcie parných horúcovodných kotlov 3.triedy v rozsahu rúrkových..
Revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob stabilných
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych..
Revízne zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5000 kg
Sekretárske služby a kopírovacie práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení..