WERA - TOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 383 887378 542209 286206 012196 550
Bankové úvery 123 675132 7350,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,34500,20110,37160,66780,1308
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2375-0,1215-0,0959-0,2225-0,7760
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28970,16290,27160,58740,0687
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,691,690,35430,380011,31
Celkové tržby 110 42578 60580 26457 09648 522
Celkový dlh 241 136237 88554 75156 732180 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 89 771115 651-14 824-33 208-12 387
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 90417 08414 82433 20812 387
Čistý cash flow 33 90417 08414 82433 20812 387
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 353-12 2176 7292 382-17 204
Čistý zisk 2 094-13 8775 2551 422-18 164
Čistý zisk v minulom roku -13 8775 2551 422-18 164-17 246
Cudzie zdroje -142 751-140 657-154 535-149 280-15 962
Daň z príjmov 0,00000,00001 474960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 474960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 474960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 123 675132 7350,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 123 675132 7350,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,7814,2621,9324,7677,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,669,6519,0524,3277,68
Doba obratu aktív 1 2691 758987,591 3341 479
Doba obratu pohľadávok 10,7814,2621,9324,7677,91
Doba obratu zásob 1 7650,0000323,690,00000,0000
Doba splácania záväzkov 64 4230,000021 6800,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 386,80486,93257,58366,021 357
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 2550,00006 5510,00000,0000
EBIT v minulom roku -12 2176 7292 382-17 204-16 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 353-12 2176 7292 382-17 204
EBITDA 19 7123 55113 8367 141-2 941
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 7123 55113 8367 141-2 941
Finančná páka 2,692,691,351,3812,31
Finančné účty 33 90417 08414 82433 20812 387
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3719-0,3716-0,7384-0,7246-0,0812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37190,37160,73840,72460,0812
Hrubá marža 0,57790,51780,52170,45880,3767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 2931 72313 7357 076-3 020
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30480,27700,26080,27440,9177
Krátkodobé pohľadávky 3 2603 0724 6473 82410 357
Krátkodobé záväzky 117 021104 86254 58556 535180 381
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 279937,0016 494-200,001 387
Krytie dlhovej služby 6,052,140,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 2591 6600,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6600,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 46 60837 90535 47330 18130 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 663,000,0000919,000,00000,0000
Neobežný majetok 343 517357 456189 000168 256172 950
Obežný majetok 40 37021 08620 28637 75623 600
Obrat obežného majetku 2,743,733,811,492,06
Obrat zásob 0,20680,00001,130,00000,0000
Odpisy 13 94013 9407 0064 69414 185
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 94013 9407 0064 69414 185
Osobné náklady 40 72132 75328 95117 57919 097
Ostatné náklady na finančnú činnosť 419,001 828101,0065,0079,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 03463,0012 2616 116-3 979
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0079-0,05080,03400,0095-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0201-0,04460,04350,0159-1,06
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63810,80480,69140,67101,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,30700,21730,18470,58160,2553
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 96,250,000045,570,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,241,451,490,9572
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,87161,161,180,5492
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,30700,21730,19170,58900,2553
Pohľadávky z obchodného styku 2 3172 0794 0373 75710 327
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31760,19220,35670,65500,1261
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,21-8,23-10,42-4,50-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,4010,290,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62810,62840,26160,27540,9188
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,691,690,35430,380011,31
Pridaná hodnota 63 81740 69941 87626 19718 279
Primárna platobná neschopnosť 0,98360,45074,09-0,05320,1343
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0147-0,09870,03400,0095-1,14
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28970,16290,27160,58740,0687
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,2366,993,967,94-61,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,2366,993,967,94-61,40
Služby 7 9415 2055 3007 2423 273
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 383 887378 542209 286206 012196 550
Spotreba materiálu… 38 00432 70029 25422 93926 970
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 123 675132 7350,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 110 42578 60477 34956 37848 522
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 110 42578 60477 34956 37848 522
Účtovný cash flow 33 90417 08414 82433 20812 387
Úročený dlh 123 675132 7350,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,64-7,360,00000,00000,0000
Vlastné imanie 142 751140 657154 535149 28015 962
Všetky záväzky 241 136237 88554 75156 732180 588
Výsledok hospodárenia 5 772-10 3896 8302 447-17 126
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 772-10 3896 8302 447-17 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 094-13 8775 2551 422-18 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 8775 2551 422-18 164-17 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 094-13 8776 7292 382-17 204
Zásoby 3 206930,00815,00724,00856,00
Záväzky 241 136237 88554 75156 732180 588
Záväzky z obchodného styku 2 279937,0016 494-200,001 387
Zisk pred zdanením 2 094-13 8776 7292 382-17 204
Zmena EBIT -0,4382-1,822,82-0,13851,06
Účtovné závierky