Ludus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 154 815171 701174 596166 594174 400
Bežná likvidita III. stupeň 2,042,021,721,761,43
Časové rozlíšenie aktív 626,001 2981 1591 1871 052
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91250,90271,241,101,56
Celkové tržby 434 179542 255470 749465 340478 058
Celkový dlh 73 86481 46096 53587 299106 195
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 198-22 647-16 226-18 887-12 779
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 19822 64716 22618 88712 779
Čistý cash flow 3 5516 421-2 6616 108-32 315
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 918,0028 08315 68620 257-4 162
Čistý zisk 710,0022 18012 85318 391-5 360
Čistý zisk v minulom roku 22 18012 85318 391-5 3601 573
Cudzie zdroje -80 951-90 241-78 061-79 295-68 205
Daň z príjmov 208,005 9032 8331 866960,00
Daň z príjmov v minulom roku 5 9032 8331 866960,002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 208,005 9032 8331 866960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,6349,2456,6852,1259,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,8049,2455,3752,1259,68
Doba obratu aktív 131,11116,56136,24131,62133,82
Doba obratu pohľadávok 49,6349,2456,6852,1259,69
Doba obratu zásob 66,1954,8369,0361,3254,53
Doba splácania záväzkov 76,2266,2489,0381,3897,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,9754,7974,1067,3780,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 71,3159,3585,1476,3992,34
EBIT v minulom roku 28 08315 68620 257-4 1625 555
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 918,0028 08315 68620 257-4 162
EBITDA 5 91532 79424 79535 41510 389
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 91532 79424 79535 41510 389
Finančná páka 1,911,902,242,102,56
Finančné účty 26 19822 64716 22618 88712 779
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5229-0,5256-0,4471-0,4760-0,3911
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52290,52560,44710,47600,3911
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 21533 65127 99935 72112 496
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47260,47010,54390,51180,6040
Krátkodobé pohľadávky 58 60072 53872 63465 97477 791
Krátkodobé záväzky 73 17180 71894 96185 268105 335
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000043,65
Materiál 1 8132 4262 0182 0611 721
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000238,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000238,001 102
Náklady na predaný tovar 387 242478 036420 825408 090414 708
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 350 407444 808389 299382 432394 051
Neobežný majetok 5 8468 40110 95616 29323 906
Obežný majetok 148 343162 002162 481149 114149 442
Obrat aktív 2,783,132,682,772,73
Obrat neobežného majetku 73,7264,0042,6928,3619,90
Obrat obežného majetku 2,913,322,883,103,18
Obrat zásob 5,516,665,295,956,69
Odpisy 5 1105 11010 67415 22615 374
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5552 5555 3377 6137 687
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 5552 5555 3377 6137 687
Osobné náklady 37 72128 37024 13423 07454 743
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74,0059,0076,0086,00179,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 68 46072 32290 81380 03699 688
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 82027 29023 52733 61710 014
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86230,47560,51420,42800,8976
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,162,101,942,341,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,781,351,410,8698
Pohľadávky z obchodného styku 52 90572 53870 95365 97477 780
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,200,94801,010,8698
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,80-14,0529,34-12,982,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-135,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47710,47440,55290,52400,6089
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91250,90271,241,101,56
Pridaná hodnota 43 74759 65746 93153 91260 986
Primárna platobná neschopnosť 1,290,99701,281,211,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,492,483,892,4710,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,492,483,892,4710,22
Služby 24 65822 19219 57912 9137 037
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 154 815171 701174 596166 594174 400
Spotreba materiálu… 15 18113 07413 30415 89214 847
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 431 176538 151469 396462 198476 837
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 187,00458,001 640196,001 143
Tržby z predaja tovaru 426 882533 900465 092457 161473 044
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 1073 7932 6644 8412 650
Účtovný cash flow 3 5516 421-2 6616 108-32 315
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-17,49
Vlastné imanie 80 95190 24178 06179 29568 205
Všetky záväzky 73 86481 46096 53587 299106 195
Výsledok hospodárenia 992,0028 14215 76120 385-3 842
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 992,0028 14215 76120 385-3 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 710,0022 18012 85318 391-5 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 18012 85318 391-5 3601 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 918,0028 08315 68620 257-4 400
Zásoby 63 54566 81773 62164 25358 872
Záväzky 73 86481 46096 53587 299106 195
Záväzky z obchodného styku 68 46072 32290 81380 03699 688
Zisk pred zdanením 918,0028 08315 68620 257-4 400
Zmena EBIT 0,03271,790,7744-4,87-0,7492
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 0042 0381 3573 1471 227
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 0042 0381 3573 1471 227