VSK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 592 469724 688824 3481 323 8841 128 281
Aktivácia 0,000047 8410,00000,00000,0000
Bankové úvery 29 30562 728133 323199 23851 459
Bežná likvidita III. stupeň 5,016,672,591,992,35
Bežné bankové úvery 29 30529 728100 323199 23851 459
Časové rozlíšenie aktív 322,00263,00508,002 3164 327
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,663,19-2,690,5238-0,7462
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13520,21240,30420,54460,4328
Celkové tržby 263 499617 334424 618774 3221 018 460
Celkový dlh 70 541126 979192 279466 800340 821
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -195 405-121 75242 45819 524-70 058
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2876-0,0557-0,5299-0,08420,0538
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 224 710184 48090 865179 714121 517
Čistý cash flow 40 23093 615-88 84958 197-151 724
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -74 742-24 028-215 520-61 20075 918
Čistý zisk -75 782-34 359-225 015-65 23154 825
Čistý zisk v minulom roku -34 359-225 015-65 23154 82528 904
Cudzie zdroje -521 928-597 709-632 069-857 084-787 460
Daň z príjmov 0,00006 8582 726-3 20915 850
Daň z príjmov v minulom roku 6 8582 726-3 20915 8508 409
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00006 8582 726-3 20915 850
Dlhodobé bankové úvery 0,000033 00033 0000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 7500,00006 8588 6242 535
Dlhodobý dlh 0,000033 00033 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,11143,7767,2673,7033,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,98143,6964,6166,2732,81
Doba obratu aktív 719,66689,60979,12546,22514,90
Doba obratu pohľadávok 37,45143,7775,4177,2634,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5227,9539,3045,8492,79
EBIT v minulom roku -24 028-215 520-61 20075 91843 332
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -74 742-24 028-215 520-61 20075 918
EBITDA -56 849-131 423-99 69084 409136 767
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -56 849-131 423-99 69084 409136 767
Finančná páka 1,141,211,301,541,43
Finančné účty 224 710184 48090 865179 714121 517
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8809-0,8248-0,7668-0,6474-0,6979
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88090,82480,76680,64740,6979
Hrubá marža 0,46970,19650,29360,66460,6886
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -52 861511 919242 886103 685137 766
Krátkodobé pohľadávky 28 080151 08356 630178 62372 738
Krátkodobé záväzky 24 29929 36833 086111 095203 333
Krytie dlhovej služby -54,66-37,84-14,7311,6626,09
Materiál 15 70518 68821 05723 82337 366
Nákladové úroky 1 0403 4736 7697 2405 243
Nákladové úroky v minulom roku 3 4736 7697 2405 2436 019
Náklady na predaný tovar 176 711262 281182 641370 04098 480
Neobežný majetok 320 902330 484472 170697 740527 408
Obežný majetok 271 245393 941351 670623 828596 546
Obrat aktív 0,50720,52930,37280,66820,7089
Obrat neobežného majetku 0,93641,160,65081,271,52
Obrat obežného majetku 1,110,97370,87381,421,34
Odpisy 19 16647 832117 436118 25458 786
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 58323 91658 71859 12729 393
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 58323 91658 71859 12729 393
Osobné náklady 174 362255 943258 993508 031574 109
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4121 6405 6225 7245 001
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 6619 3236 00919 90030 811
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -56 61613 473-107 57953 023113 611
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,412,112,080,98720,8186
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,70990,47390,48131,011,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63960,39930,33120,82171,11
Pohľadávky z obchodného styku 27 978150 99954 401160 61171 897
Pohotová likvidita II. stupeň 4,725,681,111,160,7794
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,97-6,387,11-14,735,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 38,6826,96-13,138,04-28,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13520,21240,30420,54460,4328
Pridaná hodnota 123 778121 291124 662514 610701 326
Rýchla likvidita I. stupeň 4,193,120,68110,57910,4769
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,24-0,9662-1,935,532,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,24-0,9662-1,935,532,49
Služby 39 88578 30130 31967 01677 447
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 592 469724 688824 3481 323 8841 128 281
Spotreba materiálu… 97 13695 25195 538173 678235 443
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 30562 728133 323199 23851 459
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 303 189706 063481 402897 900802 806
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000750,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 700322 491174 09912 5003 000
Tržby z predaja tovaru 175,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 300 314383 572307 303884 650799 806
Účtovný cash flow 40 23093 615-88 84958 197-151 724
Úročený dlh 29 30562 728133 323199 23851 459
Úrokové krytie -71,87-6,92-31,84-8,4514,48
Vlastné imanie 521 928597 709632 069857 084787 460
Všetky záväzky 70 541126 979192 279466 800340 821
Výsledok hospodárenia -73 315-22 374-209 879-21 34580 981
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -73 315-22 374-209 879-21 34580 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -75 782-34 359-225 015-65 23154 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -34 359-225 015-65 23154 82528 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -75 782-27 501-222 289-68 44070 675
Zásoby 15 70558 378197 317256 867399 756
Záväzky 70 541126 979192 279466 800340 821
Záväzky z obchodného styku 7 6619 3236 00919 90030 811
Zisk pred zdanením -75 782-27 501-222 289-68 44070 675
Zmena EBIT 3,110,11153,52-0,80611,75
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -39 690-136 570-56 784-129 346214 410
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -39 690-136 570-56 784-129 346214 410
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000165 610166 8520,00000,0000
Účtovné závierky