LAVO, s.r.o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 420 194460 849573 537552 664558 245
Bežná likvidita III. stupeň 0,97631,041,010,98830,9656
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 307
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,92-0,1793-0,3838-0,3545-1,92
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,846,7810,1411,6413,25
Celkové tržby 1 510 5961 677 4961 340 0031 781 1040,0000
Celkový dlh 389 844401 644522 075508 927519 058
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 61 270139 387130 251-15 504-75 059
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 73010 61319 74915 50475 059
Čistý cash flow 88 73010 61319 74915 50475 059
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 30216 87310 6044 6692 144
Čistý zisk 1 1927 7437 7241 7892 144
Čistý zisk v minulom roku 7 7437 7241 789-1 213-5 639
Cudzie zdroje -30 350-59 205-51 462-43 737-39 187
Daň z príjmov 1 6102 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6102 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,4488,93138,63100,0775,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,2188,65138,2899,8175,46
Doba obratu aktív 101,57100,63156,53113,46100,06
Doba obratu pohľadávok 70,4488,93138,63100,0775,46
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000093,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,8754,89101,51104,4892,32
EBIT v minulom roku 16 87310 6044 6691 667-5 639
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 30216 87310 6044 6692 144
EBITDA 13 98120 50115 05310 35911 242
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 98120 50115 05310 35911 242
Efektívna daňová sadzba 0,57460,27110,27160,61680,0000
Finančná páka 13,847,7811,1412,6414,25
Finančné účty 88 73010 61319 74915 50475 059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 24619 73714 4579 64410 205
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56970,54540,64850,92090,9227
Krátkodobé finančné výpomoci 150 000150 000150 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 291 427407 255507 937487 455420 998
Krátkodobé záväzky 239 399251 365371 953508 927515 068
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 153 530215 793336 694410 2190,0000
Krytie dlhovej služby 1,863,280,00000,00000,0000
Nákladové úroky 7 5006 2500,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6 2500,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 470 6041 630 8671 300 0441 752 1252 021 499
Neobežný majetok 40 03742 98145 85149 70560 881
Obežný majetok 380 157417 868527 686502 959496 057
Obrat aktív 3,593,632,333,223,65
Obrat neobežného majetku 37,7238,8929,1735,7733,45
Obrat obežného majetku 3,974,002,533,534,11
Odpisy 2 9442 8703 8544 9405 561
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9442 8703 8544 9405 561
Osobné náklady 9 53520 58718 88110 7110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 735,00764,00596,00715,001 037
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 13610 61311 5786 7297 705
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,24210,50540,50560,41460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,131,981,982,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,161,741,641,652,69
Pohľadávky z obchodného styku 290 442405 979506 661486 177420 996
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97631,041,010,98830,9656
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3420-5,58-2,61-2,82-0,5221
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,831,700,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92780,87150,91030,92090,9298
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,846,7810,1411,6413,25
Pridaná hodnota 39 39240 73837 34225 83214 957
Primárna platobná neschopnosť 0,52860,53150,66450,84380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 27,8819,5934,6849,1346,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 27,8819,5934,6849,1346,17
Služby 1 455 2691 619 8551 289 6721 743 6562 012 333
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 420 194460 849573 537552 664558 245
Spotreba materiálu… 15 33511 01210 3728 4699 166
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 150 000150 000150 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 509 9961 671 6051 337 3861 777 9572 036 456
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 509 9961 671 6051 337 3861 777 9572 036 456
Účtovný cash flow 88 73010 61319 74915 50475 059
Úročený dlh 150 000150 000150 0000,00000,0000
Úrokové krytie 1,372,700,00000,00000,0000
Vlastné imanie 30 35059 20551 46243 73739 187
Všetky záväzky 389 844401 644522 075508 927519 058
Výsledok hospodárenia 11 03717 63111 1995 4195 681
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 03717 63111 1995 4195 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1927 7437 7241 7892 144
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 7437 7241 789-1 213-5 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 80210 62310 6044 6692 783
Záväzky 389 844401 644522 075508 927519 058
Záväzky z obchodného styku 153 530215 793336 694410 2190,0000
Zisk pred zdanením 2 80210 62310 6044 6692 783
Zmena EBIT 0,61061,592,272,80-0,3802