DAPECOM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 470 327397 433319 393231 958255 146
Aktivácia 3 2003 2322 0982 3935 291
Bežná likvidita III. stupeň 2,313,884,270,96650,6413
Časové rozlíšenie aktív 615,00440,00521,00873,00633,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,96010,94941,011,104,27
Celkové tržby 686 164739 099632 172589 564500 408
Celkový dlh 230 382193 563160 818121 492206 745
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 709-1 031-4 530-3 336-122,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 2091 0314 5303 336122,00
Čistý cash flow 15 178-3 4991 1943 214-2 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 51558 07161 21979 94624 480
Čistý zisk 36 07545 29648 11262 06618 199
Čistý zisk v minulom roku 45 29648 11262 06618 19911 471
Cudzie zdroje -239 945-203 870-158 575-110 466-48 401
Daň z príjmov 9 47012 32213 04017 4485 259
Daň z príjmov v minulom roku 12 32213 04017 4485 2593 256
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 47012 32213 04017 4485 259
Dlhodobé pohľadávky 347,00367,00139,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,8547,0850,4335,6843,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,3346,7248,3535,5943,31
Doba obratu aktív 250,57199,31184,05145,94188,40
Doba obratu pohľadávok 54,0347,2650,5135,6843,37
Doba obratu zásob 82,4893,20104,5167,4188,15
Doba splácania záväzkov 82,0251,8052,73147,52255,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,2522,9423,3575,23148,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000082,53179,69
EBIT v minulom roku 58 07161 21979 94624 48015 718
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 51558 07161 21979 94624 480
EBITDA 94 10389 71092 018123 48468 725
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 94 10389 71092 018123 48468 725
Finančná páka 1,961,952,012,105,27
Finančné účty 16 2091 0314 5303 336122,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5102-0,5130-0,4965-0,4762-0,1897
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51020,51300,49650,47620,1897
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 90 97387 56791 706121 29166 701
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14860,11510,12690,51550,7863
Krátkodobé finančné výpomoci 11 5000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 101 07293 87587 51556 71358 739
Krátkodobé záväzky 69 90945 74940 515119 575200 609
Krytie dlhovej služby 97,01198,041 373285,8467,25
Materiál 13 97714 97320 4248 9587 931
Nákladové úroky 970,00453,0067,00432,001 022
Nákladové úroky v minulom roku 453,0067,00432,001 022991,00
Náklady na predaný tovar 494 792557 967479 378417 248403 300
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 311 092322 351280 440295 860286 372
Neobežný majetok 281 789219 414146 392116 392126 488
Obežný majetok 187 923177 579172 480114 693128 025
Obrat aktív 1,461,831,982,501,94
Obrat neobežného majetku 2,433,324,334,983,91
Obrat obežného majetku 3,654,103,675,063,86
Obrat zásob 4,433,923,495,414,14
Odpisy 44 45829 49630 81441 34642 222
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 22914 74815 40720 67321 111
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 22914 74815 40720 67321 111
Osobné náklady 116 77394 68677 10159 23943 617
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1302 1432 0592 1932 024
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 7470,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000066 896140 979
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 80 53374 79278 926103 41260 421
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14350,22220,30340,56190,3760
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11620,16510,21950,71140,4489
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61360,55740,50060,36370,4792
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,61170,52700,54920,55050,3178
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,631,792,002,752,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,371,431,621,06
Pohľadávky z obchodného styku 98 22193 15883 90156 56758 660
Pohotová likvidita II. stupeň 1,452,082,280,50950,2966
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,8158,27-132,81-34,3721,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15,65-7,7217,827,44-2,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48980,48700,50350,52380,8103
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,96010,94941,011,104,27
Pridaná hodnota 190 310169 865154 027162 87891 019
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,182,40
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15030,22220,30340,56190,3760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,452,161,750,98393,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,452,161,750,98393,01
Služby 67 660119 53597 42961 31758 602
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 470 327397 433319 393231 958255 146
Spotreba materiálu… 116 382125 52299 18969 30863 807
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 3 2000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 685 102727 832633 405580 126494 319
Tržby z predaja tovaru 412 442435 919414 714430 822427 554
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 272 660291 913218 691149 30466 765
Účtovný cash flow 15 178-3 4991 1943 214-2 201
Úročený dlh 11 5000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 47,95128,19913,72185,0623,95
Vlastné imanie 239 945203 870158 575110 46648 401
Všetky záväzky 230 382193 563160 818121 492206 745
Výsledok hospodárenia 49 64560 21461 20482 13826 503
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 64560 21461 20482 13826 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 07545 29648 11262 06618 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 29648 11262 06618 19911 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 54557 61861 15279 51423 458
Zásoby 70 29582 30680 29654 64469 164
Záväzky 230 382193 563160 818121 492206 745
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000066 896140 979
Zisk pred zdanením 45 54557 61861 15279 51423 458
Zmena EBIT 0,80100,94860,76583,271,56
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -2 8586 209-4 4186 844190,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 8586 209-4 4186 844190,00