Terichem Tervakoski, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 56 544 19456 540 65559 133 12466 721 81163 051 556
Aktivácia 998 6991 117 5721 263 8082 701 2692 658 414
Bankové úvery 13 607 03216 006 36620 856 91324 005 64320 369 533
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,061,121,211,21
Bežné bankové úvery 11 998 62913 293 76114 111 15015 722 6678 949 010
Časové rozlíšenie aktív 42 29735 78839 393101 99384 401
Časové rozlíšenie pasív 267 022321 261454 029371 607411 548
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,83790,98091,391,261,48
Celkové tržby 39 848 72243 648 67052 276 89470 830 86880 576 438
Celkový dlh 25 656 11527 838 66234 113 82936 987 98737 351 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 13 596 37515 957 62918 709 23123 971 71520 124 963
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 65748 7372 147 68233 928244 570
Čistý cash flow -38 080-2 098 9452 113 754-210 64262 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 832 639703 8744 067 2884 832 8654 664 248
Čistý zisk 2 071 915-325 9833 033 1073 871 3663 329 932
Čistý zisk v minulom roku -325 9833 033 1073 871 3663 329 9321 743 232
Cudzie zdroje -30 621 057-28 380 732-24 565 266-29 362 217-25 288 868
Daň z príjmov 572 686801 608738 447620 172843 049
Daň z príjmov v minulom roku 801 608738 447620 172843 049591 876
Daň z príjmov z bežnej činnosti 572 686801 608738 447620 172843 049
Dlhodobé bankové úvery 1 608 4032 712 6056 745 7638 282 97611 420 523
Dlhodobý dlh 1 608 4032 712 6056 745 7638 282 97611 420 523
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 153,30132,52133,74113,5480,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 111,21125,69103,0489,9274,14
Doba obratu aktív 527,87485,65488,73374,10306,33
Doba obratu pohľadávok 153,30132,52133,74113,5480,76
Doba obratu zásob 238,50293,25223,33223,77161,52
Doba splácania záväzkov 348,25325,01257,46201,73203,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,5158,3764,1954,3366,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 100,36209,86156,96122,04100,44
EBIT v minulom roku 703 8744 067 2884 832 8654 664 2483 023 356
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 832 639703 8744 067 2884 832 8654 664 248
EBITDA 9 217 93910 678 50910 881 9959 584 4479 945 049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 217 93910 678 50910 881 9959 584 4479 945 049
Efektívna daňová sadzba 0,21651,690,19580,13810,2020
Finančná páka 1,851,992,412,272,49
Finančné účty 10 65748 7372 147 68233 928244 570
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5415-0,5020-0,4154-0,4401-0,4011
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54150,50200,41540,44010,4011
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 196 53810 660 97324 957 86210 835 9139 933 423
Krátkodobé pohľadávky 16 420 56215 428 00216 181 84920 250 99616 622 223
Krátkodobé záväzky 7 874 5336 795 3297 766 9199 690 04613 765 558
Krytie dlhovej služby 24,3722,4216,4417,8912,45
Materiál 2 281 2662 592 9782 786 7705 501 0025 132 871
Nákladové úroky 188 038228 249295 734341 327491 267
Nákladové úroky v minulom roku 228 249295 734341 327491 267688 248
Náklady na predaný tovar 27 267 66429 213 24231 756 68451 958 86160 595 902
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 253 2377 631 36911 011 23517 532 95924 667 827
Neobežný majetok 34 677 80034 896 89834 026 86535 586 16735 184 030
Obežný majetok 21 824 09721 607 96925 066 86631 033 65127 783 125
Obrat aktív 0,69150,75160,74680,97571,19
Obrat neobežného majetku 1,131,221,301,832,14
Obrat obežného majetku 1,791,971,762,102,70
Obrat zásob 1,531,241,631,632,26
Odpisy 6 340 6686 667 0987 225 3646 152 2325 282 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 170 3343 333 5493 612 6823 076 1162 641 259
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 170 3343 333 5493 612 6823 076 1162 641 259
Osobné náklady 5 897 2766 049 5145 097 4906 546 4816 256 099
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 03418 77727 09152 20762 834
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 633,001 2414 05244 72144 808
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 341 6742 244 3103 207 2134 965 3655 841 076
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 412 5836 341 11510 258 47110 023 5988 612 450
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,431,741,130,74940,5891
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,002,202,432,012,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96471,041,011,031,26
Pohľadávky z obchodného styku 11 912 47914 633 27512 466 54116 037 89915 260 523
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81790,76000,82250,79070,7330
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 804,1213,52-11,62139,39-407,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,2025-9,207,15-0,61710,1264
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45370,49240,57690,55440,5924
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,83790,98091,391,261,48
Pridaná hodnota 11 805 84413 280 04712 405 57413 139 97514 532 294
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,782,613,133,863,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,782,613,133,863,76
Služby 2 552 8372 986 4022 606 5603 632 4333 945 816
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 544 19456 540 65559 133 12466 721 81163 051 556
Spotreba materiálu… 16 886 84919 464 91418 959 38632 481 24435 038 387
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 607 03216 006 36620 856 91324 005 64320 369 533
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 998 6990,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 098 64742 494 00151 211 71165 740 31275 131 396
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 000,000,00000,000012 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00007 049 453629 4763 200
Tržby z predaja tovaru 8 841 3758 067 32711 381 03418 181 58625 754 920
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 256 27234 426 67432 781 22446 917 25049 373 276
Účtovný cash flow -38 080-2 098 9452 113 754-210 64262 083
Úročený dlh 13 607 03216 006 36620 856 91324 005 64320 369 533
Úrokové krytie 15,063,0813,7514,169,49
Vlastné imanie 30 621 05728 380 73224 565 26629 362 21725 288 868
Všetky záväzky 25 656 11527 838 66234 113 82936 987 98737 351 140
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000123 976189 92281 128194 398
Výnosy budúcich období krátkodobé 190 216123 976176 089113 271113 271
Výsledok hospodárenia 2 877 2714 011 4113 656 6313 432 2154 663 807
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 877 2714 011 4113 656 6313 432 2154 663 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 071 915-325 9833 033 1073 871 3663 329 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -325 9833 033 1073 871 3663 329 9321 743 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 644 601475 6253 771 5544 491 5384 172 981
Zásoby 5 392 8786 131 2306 737 33510 748 72710 916 332
Záväzky 25 656 11527 838 66234 113 82936 987 98737 351 140
Záväzky z obchodného styku 2 269 3314 387 7094 735 1235 862 4706 788 244
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 281 6101 409 058411 949445 370525 703
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 646 047734 3411 115 961451 735421 465
Zisk pred zdanením 2 644 601475 6253 771 5544 491 5384 172 981
Zmena EBIT 4,020,17310,84161,041,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -573 440-248 129-443 311-1 013 494397 714
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -573 440-248 129-443 311-1 013 494397 714
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00007 049 453629 4761 924
Účtovné závierky