VSL Software, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 125 6943 217 7892 707 3562 616 9003 958 039
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000061 202
Bankové úvery 450,00599,00551,00219,00559,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,111,601,351,702,26
Bežné bankové úvery 450,00599,00551,00219,00559,00
Časové rozlíšenie aktív 11 36319 9398 48311 74918 152
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07880,0611-0,29041,25-0,4273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3182-0,09240,3679-1,270,7205
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30530,73370,88461,691,18
Celkové tržby 3 922 9713 540 0973 087 3113 488 5244 552 659
Celkový dlh 731 0971 361 7671 270 8031 645 2642 139 553
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 023 251-834 370-947 876-531 075-1 748 611
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 023 701834 969948 427531 2941 749 170
Čistý cash flow 188 732-113 458417 133-1 217 876776 974
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 366 0431 118 862588 996602 162468 952
Čistý zisk 1 078 575883 131464 917468 135366 254
Čistý zisk v minulom roku 883 131464 917468 135366 254360 299
Cudzie zdroje -2 394 597-1 856 022-1 436 553-971 636-1 818 486
Daň z príjmov 287 468235 731124 079134 027102 698
Daň z príjmov v minulom roku 235 731124 079134 027102 698103 253
Daň z príjmov z bežnej činnosti 287 468235 731124 079134 027102 698
Dlhodobé pohľadávky 19 12454 15088 72355 0531 565
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,27114,7168,23114,4954,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,27114,7057,39114,4954,74
Doba obratu aktív 291,07331,85320,09273,88322,67
Doba obratu pohľadávok 77,06120,2978,71120,2554,95
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000056,3537,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000277 547203 945
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,24126,70134,05100,5187,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000023 47333 466
EBIT v minulom roku 1 118 862588 996602 162468 952463 552
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 366 0431 118 862588 996602 162468 952
EBITDA 1 340 9951 144 624628 448638 673602 180
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 340 9951 144 624628 448638 673602 180
Finančná páka 1,311,731,882,692,18
Finančné účty 1 023 701834 969948 427531 2941 749 170
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7661-0,5768-0,5306-0,3713-0,4594
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76610,57680,53060,37130,4594
Hrubá marža 0,91130,88780,87540,86630,6738
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 341 9571 144 535628 054638 095618 555
Krátkodobé pohľadávky 808 3561 112 284577 0531 093 895672 447
Krátkodobé záväzky 593 2091 228 5561 133 763960 3871 078 394
Materiál 191,00222,00179,00195,00199,00
Náklady na predaný tovar 344 672396 406384 572465 3401 409 697
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 2631 930
Neobežný majetok 1 262 9591 090 032672 841702 4071 100 000
Obežný majetok 1 851 3722 107 8182 026 0321 902 7442 839 887
Obrat aktív 1,251,101,141,331,13
Obrat neobežného majetku 3,103,254,594,974,07
Obrat obežného majetku 2,121,681,521,831,58
Obrat zásob 0,00000,00000,00006,489,70
Odpisy 25 70264 45472 86283 580191 114
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 85132 22736 43141 79095 557
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 85132 22736 43141 79095 557
Osobné náklady 2 220 8382 010 3732 097 4302 409 5142 543 340
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1041 701394,00578,00625,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 47 06971 66476 39781 222176 956
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 104 277947 585537 779551 715557 368
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,53940,56250,37430,36350,1629
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62120,63970,77610,79730,8291
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00002 3931 589
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,561,291,251,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,591,511,251,211,12
Pohľadávky z obchodného styku 808 2861 112 211485 4291 093 895671 518
Pohotová likvidita II. stupeň 3,111,601,351,702,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,6916,36-3,440,7978-2,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23390,42320,46940,62870,5406
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30530,73370,88461,691,18
Pridaná hodnota 3 574 9603 142 8752 702 6223 022 1743 067 535
Rýchla likvidita I. stupeň 1,720,67930,83610,55311,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,54521,192,022,583,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,54521,192,022,583,55
Služby 299 403346 786360 419401 5601 414 699
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 125 6943 217 7892 707 3562 616 9003 958 039
Spotreba materiálu… 45 26949 62024 15362 51754 270
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 450,00599,00551,00219,00559,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 379 1654 757 0873 303 1944 850 9145 335 732
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 458 0001 217 000216 0001 363 400850 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 533806,000,00000,00008 500
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 5082 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 919 6323 539 2813 087 1943 486 0064 475 080
Účtovný cash flow 188 732-113 458417 133-1 217 876776 974
Úročený dlh 450,00599,00551,00219,00559,00
Vlastné imanie 2 394 5971 856 0221 436 553971 6361 818 486
Všetky záväzky 731 0971 361 7671 270 8031 645 2642 139 553
Výsledok hospodárenia 1 316 8261 080 976555 586555 093419 566
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 316 8261 080 976555 586555 093419 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 078 575883 131464 917468 135366 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 883 131464 917468 135366 254360 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 366 0431 118 862588 996602 162468 952
Zásoby 191,00222,00179,00195,00199,00
Záväzky 731 0971 361 7671 270 8031 645 2642 139 553
Záväzky z obchodného styku 47 06971 66476 39781 222176 956
Zisk pred zdanením 1 366 0431 118 862588 996602 162468 952
Zmena EBIT 1,221,900,97811,281,01
Účtovné závierky