SKICOMP - FAKĽOVKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 355 411356 875406 880401 389407 314
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 3852 9273 0714 104
Časové rozlíšenie pasív 0,000010 02114 47418 92627 831
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58930,48050,48060,2938-1,55
Celkové tržby 3 843243 685269 335190 8550,0000
Celkový dlh 131 782112 574127 37186 8461 064 742
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 449-9 913-11 622-4 21432 879
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,77-0,1262-0,1135-0,20070,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 4499 91311 6224 2148 281
Čistý cash flow 8 449-1 7097 408-34 3958 281
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 651-29 795-29 622-37 341-99 297
Čistý zisk -10 651-30 755-30 582-38 301-99 297
Čistý zisk v minulom roku -30 755-30 582-38 301-80 043-84 715
Cudzie zdroje -223 629-234 280-265 035-295 617685 259
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 530,936,4219,373,6719,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 247,803,9812,851,760,0000
Doba obratu aktív 33 756544,85562,49785,972 122
Doba obratu pohľadávok 530,936,4219,373,6719,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000117,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12 394169,91173,55167,87202,29
EBIT v minulom roku -29 795-29 622-37 341-79 083-84 715
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 651-29 795-29 622-37 341-99 297
EBITDA -10 65144 40647 05838 570-59 735
EBITDA marža -2,770,18220,17470,20210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 65144 40647 05838 570-59 735
Finančná páka 1,591,521,541,36-0,5944
Finančné účty 8 4499 91311 6224 2148 281
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6292-0,6565-0,6514-0,73651,68
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62920,65650,65140,7365-1,68
Hrubá marža -2,770,15940,12710,15810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 65144 11846 92038 444-59 844
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000041 160
Krátkodobé pohľadávky 5 5904 20514 0081 8723 667
Krátkodobé záväzky 130 496111 288125 54085 73038 835
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 57 0550,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00004,433,252,04-2,15
Materiál 0,00000,00000,0000107,00929,00
Náklady na predaný tovar 14 494200 227229 784156 232120 668
Neobežný majetok 341 372341 372378 323392 125390 333
Obežný majetok 14 03914 11825 6306 19312 877
Obrat aktív 0,01080,66990,64890,46440,1720
Obrat neobežného majetku 0,01130,70030,69790,47540,1795
Obrat obežného majetku 0,273716,9310,3030,105,44
Odpisy 0,000073 90476 54275 79639 401
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000036 95238 27137 89839 401
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000036 95238 27137 8980,0000
Osobné náklady 0,000032 18025 82430 6270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000288,00138,00126,00109,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000047 86865 41566 3970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 65143 14945 96037 495-59 896
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,82840,75421,020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,20-0,00700,0275-0,18020,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,211,330,98510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,36620,33450,2835-1,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,20-0,00710,0281-0,18450,1182
Pohľadávky z obchodného styku 2 6092 6099 292900,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -26,47137,09-35,788,5982,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37080,31540,31300,21642,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58930,48050,48060,2938-1,55
Pridaná hodnota -10 65138 84834 24030 170-50 595
Primárna platobná neschopnosť 21,8718,357,0473,770,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,372,542,712,25-17,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,372,542,712,25-17,82
Služby 4 237140 271147 05289 14652 720
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 355 411356 875406 880401 389407 314
Spotreba materiálu… 10 25759 95682 73267 08667 948
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000041 160
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 843239 075264 024186 40270 073
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 843239 075264 024186 40270 073
Účtovný cash flow 8 449-1 7097 408-34 3958 281
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000041 160
Vlastné imanie 223 629234 280265 035295 617-685 259
Všetky záväzky 131 782112 574127 37186 8461 064 742
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000023 378
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000010 02114 47418 9264 453
Výsledok hospodárenia -10 651-29 498-29 484-37 226-99 136
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 651-29 498-29 484-37 226-99 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 651-30 755-30 582-38 301-99 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 755-30 582-38 301-80 043-84 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 651-29 795-29 622-37 341-99 297
Zásoby 0,00000,00000,0000107,00929,00
Záväzky 131 782112 574127 37186 8461 064 742
Záväzky z obchodného styku 57 05547 86865 41566 3970,0000
Zisk pred zdanením -10 651-29 795-29 622-37 341-99 297
Zmena EBIT 0,35751,010,79330,47221,17