LESY mesta Levoča, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 236 2512 430 6702 692 4702 942 8903 108 030
Aktivácia 23 59920 59149 04951 63262 715
Bežná likvidita III. stupeň 6,065,976,146,255,83
Časové rozlíšenie aktív 30 89510 2517 0766 9277 909
Časové rozlíšenie pasív 257 124286 363315 589344 816375 938
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,58-4,22-4,82-2,19-4,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,872,112,432,772,89
Celkové tržby 896 963857 236908 7161 119 3391 134 813
Celkový dlh 1 289 4891 455 4641 684 1981 908 8052 030 430
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 680 962-1 885 033-2 072 116-2 260 921-2 338 706
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 680 9621 885 0332 072 1162 260 9212 338 706
Čistý cash flow -204 071-187 083-188 805-77 785-214 151
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 01120 34023 90121 09842 487
Čistý zisk 15 37615 07117 83416 02232 232
Čistý zisk v minulom roku 15 07117 83416 02232 23223 283
Cudzie zdroje -689 638-688 843-692 683-689 269-701 662
Daň z príjmov 4 6355 2696 0675 07610 255
Daň z príjmov v minulom roku 5 2696 0675 07610 2556 055
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 6355 2696 0675 07610 255
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,583,639,867,034,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,282,326,564,433,20
Doba obratu aktív 991,651 1001 1851 0351 144
Doba obratu pohľadávok 14,583,639,867,034,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,7620,0717,2512,5017,67
EBIT v minulom roku 20 34023 90121 09842 48729 338
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 01120 34023 90121 09842 487
EBITDA 114 538127 241133 936148 244168 489
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 114 538127 241133 936148 244168 489
Finančná páka 3,243,533,894,274,43
Finančné účty 1 680 9621 885 0332 072 1162 260 9212 338 706
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 113 946126 670139 137169 298212 748
Krátkodobé pohľadávky 32 8698 02222 39819 99712 730
Krátkodobé záväzky 44 55144 33539 21135 54248 016
Materiál 7 89410 24911 87413 81219 647
Náklady na predaný tovar 544 301576 010616 142713 794782 510
Neobežný majetok 407 221456 138514 379567 551636 684
Obežný majetok 1 798 1351 964 2812 171 0152 368 4122 463 438
Obrat neobežného majetku 2,021,771,611,831,56
Odpisy 98 816110 550118 020135 296155 436
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 40855 27559 01067 64877 718
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 40855 27559 01067 64877 718
Osobné náklady 405 174417 669389 284376 039386 270
Ostatné náklady na finančnú činnosť 592,00571,00565,00626,00675,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 29613 3087 9596 24515 554
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 114 192125 621135 854151 318187 668
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75170,77550,76960,76830,7525
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,451,811,821,161,85
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,68810,55140,54820,86130,5414
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,55320,43600,42070,63340,3860
Pohľadávky z obchodného styku 29 9525 12414 91612 5948 683
Pohotová likvidita II. stupeň 5,785,765,926,015,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,383,683,678,863,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57660,59880,62550,64860,6533
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,872,112,432,772,89
Pridaná hodnota 278 807230 287213 404323 886209 122
Primárna platobná neschopnosť 0,41272,610,53360,49591,79
Rýchla likvidita I. stupeň 5,575,705,845,945,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,2611,4412,5712,8812,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,2611,4412,5712,8812,05
Služby 481 373487 545524 129625 867722 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 236 2512 430 6702 692 4702 942 8903 108 030
Spotreba materiálu… 102 648105 479132 843121 546137 588
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 23 5990,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 823 108806 297832 4291 048 5201 014 100
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 88310 84022 467
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 823 108806 297829 5461 037 680991 633
Účtovný cash flow -204 071-187 083-188 805-77 785-214 151
Vlastné imanie 689 638688 843692 683689 269701 662
Všetky záväzky 1 289 4891 455 4641 684 1981 908 8052 030 430
Výnosy budúcich období dlhodobé 227 900257 125286 350315 577344 802
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 22429 23829 23929 23931 136
Výsledok hospodárenia 15 72216 69118 60715 62134 656
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 72216 69118 60715 62134 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 37615 07117 83416 02232 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 07117 83416 02232 23223 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 01120 34023 90121 09842 487
Zásoby 84 30471 22676 50187 494112 002
Záväzky 1 289 4891 455 4641 684 1981 908 8052 030 430
Záväzky z obchodného styku 12 36113 3737 9596 24515 554
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 65,0065,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 20 01120 34023 90121 09842 487
Zmena EBIT 0,98380,85101,130,49661,45
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 16 121-3 577-8 219-18 01315 133
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 16 121-3 577-8 219-18 01315 133
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000192,008 167864,00