Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 72 150 26360 467 11153 250 70447 496 25852 033 944
Aktivácia 214 863203 998216 195233 354182 813
Bankové úvery 0,00000,00002 000 0002 000 0003 401 306
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,752,231,941,76
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000151 306
Časové rozlíšenie aktív 50 11463 97996 25029 85940 823
Časové rozlíšenie pasív 13 293 2366 668 1263 817 3915 345 2455 978 876
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10670,09900,5781-0,35980,0661
Celkové tržby 74 661 21972 264 54363 216 77249 014 97360 482 259
Celkový dlh 17 262 64713 529 75415 020 69610 234 90613 537 443
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 972 220-13 072 478-10 109 746-5 208 894-5 356 970
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 972 22013 072 47812 109 7467 208 8948 758 276
Čistý cash flow -1 100 258962 7324 900 852-1 549 382388 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 723 80511 989 5289 523 1055 082 7046 504 755
Čistý zisk 6 939 3479 433 7337 500 8904 096 5865 087 606
Čistý zisk v minulom roku 9 433 7337 500 8904 096 5865 087 6065 035 551
Cudzie zdroje -41 594 380-40 269 231-34 412 617-31 916 107-32 517 625
Daň z príjmov 1 784 4582 543 6622 006 037959 9251 383 774
Daň z príjmov v minulom roku 2 543 6622 006 037959 9251 383 7741 305 303
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 784 4582 543 6622 006 037959 9251 383 774
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00002 000 0002 000 0003 250 000
Dlhodobé pohľadávky 176 480104 184260 697218 908135 413
Dlhodobý dlh 0,00000,00002 000 0002 000 0003 250 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,4665,6469,2970,6051,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,5861,8165,4768,0649,71
Doba obratu aktív 381,14312,38335,78366,37331,98
Doba obratu pohľadávok 69,3966,1870,9472,2952,10
Doba obratu zásob 3 1202 0092 8774 8622 854
Doba splácania záväzkov 6 7436 7495 7908 8523 907
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,4650,2353,4633,2237,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 8985 5044 3436 7273 208
EBIT v minulom roku 11 989 5289 523 1055 082 7046 504 7556 384 955
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 723 80511 989 5289 523 1055 082 7046 504 755
EBITDA 11 933 33415 533 23914 002 7099 349 01510 734 385
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 933 33415 533 23914 002 7099 349 01510 734 385
Finančná páka 1,731,501,551,491,60
Finančné účty 11 972 22013 072 47812 109 7467 208 8948 758 276
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5765-0,6660-0,6462-0,6720-0,6249
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57650,66600,64620,67200,6249
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 206 97715 983 37514 294 5329 699 11611 173 091
Krátkodobé pohľadávky 12 958 58012 705 70210 989 0219 152 3388 030 157
Krátkodobé záväzky 10 309 3339 722 1998 477 7244 306 3165 880 922
Krytie dlhovej služby 0,89772,333,651,741,79
Materiál 600 305809 684835 474543 152601 382
Nákladové úroky 0,000012 13316 17826 19333 375
Nákladové úroky v minulom roku 12 13316 17826 19333 37544 101
Náklady na predaný tovar 41 669 89242 398 67333 156 72628 252 84935 510 222
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 558 013525 769534 415177 563549 377
Neobežný majetok 23 976 08423 618 44019 859 67521 278 20922 775 778
Obežný majetok 48 124 06536 784 69233 294 77926 188 19029 217 343
Obrat aktív 0,95761,171,090,99621,10
Obrat neobežného majetku 2,882,992,912,222,51
Obrat obežného majetku 1,441,921,741,811,96
Odpisy 5 887 5904 694 9964 529 6034 585 6664 684 818
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 943 7952 347 4982 266 8352 292 8332 342 409
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 943 7952 347 4982 262 7682 292 8332 342 409
Osobné náklady 15 650 51814 768 64112 997 68612 391 80512 658 332
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32 86513 21012 44513 48113 760
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 951 4797 783 3336 226 1903 166 8004 723 535
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 826 93714 128 72912 030 4938 682 2529 772 424
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57070,52270,52560,65000,5834
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 49,1553,7446,27107,3739,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,911,901,541,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,451,411,121,25
Pohľadávky z obchodného styku 10 900 42911 963 97110 382 2448 823 0507 791 525
Pohotová likvidita II. stupeň 1,061,581,891,701,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 37,80-41,83-7,0220,60-83,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000079,35302,93-59,1511,65
Pridaná hodnota 27 424 27728 254 88624 728 70019 065 19721 698 409
Primárna platobná neschopnosť 0,82720,66260,61240,37090,6197
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50720,79760,98490,74690,7292
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,450,87101,071,091,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,450,87101,071,091,26
Služby 16 431 60713 290 70510 227 3847 962 5709 657 802
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 150 26360 467 11153 250 70447 496 25852 033 944
Spotreba materiálu… 26 978 09327 492 78424 171 90918 498 21726 246 041
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00002 000 0002 000 0003 401 306
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 214 8630,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 984 42372 385 23259 241 06048 490 14757 434 864
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 6 737 0001 500 0001 203 500990 3100,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 153 254231 673152 134181 791226 233
Tržby z predaja tovaru 725 117640 301650 062226 560703 849
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 68 369 05270 013 25857 235 36447 091 48656 504 782
Účtovný cash flow -1 100 258962 7324 900 852-1 549 382388 971
Úročený dlh 0,00000,00002 000 0002 000 0003 401 306
Úrokové krytie 0,0000988,18588,65194,05194,90
Vlastné imanie 41 594 38040 269 23134 412 61731 916 10732 517 625
Všetky záväzky 17 262 64713 529 75415 020 69610 234 90613 537 443
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 293 2366 667 9843 817 2885 341 9135 978 494
Výsledok hospodárenia 6 058 68310 928 0419 465 8134 800 2316 109 463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 058 68310 928 0419 465 8134 800 2316 109 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 939 3479 433 7337 500 8904 096 5865 087 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 433 7337 500 8904 096 5865 087 6065 035 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 723 80511 977 3959 506 9275 056 5116 471 380
Zásoby 4 769 1362 893 2024 212 4042 365 0384 295 378
Záväzky 17 262 64713 529 75415 020 69610 234 90613 537 443
Záväzky z obchodného styku 9 017 3447 927 7866 358 2723 272 5184 828 448
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 65 865144 453132 082105 718104 913
Zisk pred zdanením 8 723 80511 977 3959 506 9275 056 5116 471 380
Zmena EBIT 0,72761,261,870,78141,02
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 082 958-1 293 4131 560 787-1 847 853760 185
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 082 958-1 293 4131 560 787-1 847 853760 185
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 140 315141 875159 427144 909166 337
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitovej suroviny a odpadu,..
Výroba a montáž strojárskych a elektrotechnických zariadení
Drvenie, triedenie a mletie žiaruvzdorných produktov
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie..
Prenájom strojov a prístrojov, základných prostriedkov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb,drobných stavieb a zmien..
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Prenájom motorových vozidiel
Finančný leasing
Sekretárske služby / tlačiarenske, reprografické, kopírovacie/
Reklamné a aranžérske činnosti
Sprostredkovanie obchodu
Technicko- poradenské služby
Služby v doprave - váženie nákladných aut a železničných vagonov
Výroba, nákup a predaj strojného zariadenia pre úpravu, spracovanie a využitie..
Výroba, nákup a predaj dopravných a ťažobných mechanizmov
Prenájom nehnuteľností
Výroba, nákup a predaj tovaru remeselníckej a umeleckej výroby
Maliarske práce
Autoopravárenské a údržbárske práce
Revízna činnosť vybraných a vyhradených technických zariadení
Geofyzikálne meranie napaťovodeformačných zmien stability banských diel
Uprava, obohacovanie a predaj magnezitovej suroviny a odpadov
Veľkoobchod s výrobnými technologiami, surovinami, materiálmi, strojmi, zariadeniami..
Výroba a predaj náhradných dielov a oceľových konštrukcií
Vykonávanie trhacích prác
Výroba a predaj žiaruvzdorných výrobkov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu..