GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 985 940920 774847 307837 288819 109
Aktivácia 1 9948 4862 2852 2682 752
Bežná likvidita III. stupeň 0,72510,54900,44880,33530,2473
Časové rozlíšenie aktív 6 9182 2241 3981 4251 349
Časové rozlíšenie pasív 489 801509 206533 635558 385582 781
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,32-1,12-1,62-0,0932-0,4866
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,861,723,130,12420,7692
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,496,835,054,383,71
Celkové tržby 1 475 8731 441 8731 411 5711 396 9501 288 175
Celkový dlh 443 836358 996261 849227 080186 116
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -334 716-265 525-206 583-122 505-117 674
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 334 716265 525206 583122 505117 674
Čistý cash flow 69 19158 94284 0784 83124 431
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 2108 59410 04220 66618 793
Čistý zisk 7 6047 8737 1247 1245 513
Čistý zisk v minulom roku 7 8737 1247 1245 5139 928
Cudzie zdroje -52 303-52 572-51 823-51 823-50 212
Daň z príjmov 710,000,00002 91813 54213 280
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 91813 54213 28011 346
Daň z príjmov z bežnej činnosti 710,000,00002 91813 54213 280
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,014,197,4116,725,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,753,023,7616,285,64
Doba obratu aktív 259,52239,69224,03223,73228,34
Doba obratu pohľadávok 7,014,197,4116,725,92
Doba obratu zásob 225,8128 6835 045885,231 539
Doba splácania záväzkov 605,3767 6558 7132 5004 167
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,798,937,0910,408,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 38,963 6201 173461,63349,12
EBIT v minulom roku 8 59410 04220 66618 79322 942
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 2108 59410 04220 66618 793
EBITDA 82 05467 31663 75781 29281 610
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 82 05467 31663 75781 29281 610
Efektívna daňová sadzba 0,08540,00000,29060,65530,7066
Finančná páka 18,8517,5116,3516,1616,31
Finančné účty 334 716265 525206 583122 505117 674
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 80080 90163 31380 82381 194
Krátkodobé pohľadávky 26 63416 09628 01462 55521 248
Krátkodobé záväzky 37 21134 29126 83238 90931 762
Materiál 233,00199,00286,00240,00249,00
Nákladové úroky 896,00721,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 721,000,00000,00000,00001 668
Náklady na predaný tovar 958 175935 504927 148927 519965 496
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 436185,001 1245 6812 782
Neobežný majetok 603 792622 391595 775637 025667 106
Obežný majetok 375 230296 159250 134198 838150 654
Obrat aktív 1,411,521,631,631,60
Obrat neobežného majetku 2,302,252,322,141,96
Obrat obežného majetku 3,704,735,526,878,69
Obrat zásob 1,620,01270,07230,41230,2371
Odpisy 76 42365 22453 26860 16462 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 19632 61226 63430 08231 207
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 22732 61226 63430 08231 207
Osobné náklady 380 949370 268359 579368 819361 248
Ostatné náklady na finančnú činnosť 588,00581,00450,00469,00416,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 3951 8353 6127 1852 661
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 84 02773 09760 39267 28867 927
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88900,79350,79320,84121,05
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,102 522403,3277,18123,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,261,261,190,9519
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93691,071,101,020,8116
Pohľadávky z obchodného styku 21 85711 58214 20360 93420 228
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69880,52230,42110,31220,2283
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7559-0,8919-0,6164-10,73-2,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 77,2281,750,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,496,835,054,383,71
Pridaná hodnota 428 513466 626453 333438 441343 862
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63510,48850,36860,20510,1915
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,415,334,112,792,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,415,334,112,792,28
Služby 889 841873 988881 862859 892854 601
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 985 940920 774847 307837 288819 109
Spotreba materiálu… 47 20068 90548 15966 27062 240
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 9940,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 390 8551 409 2131 380 4841 365 9601 309 358
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1677 0833,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 24 564185,001 2226 0843 016
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 362 1241 401 9451 379 2591 359 8761 306 342
Účtovný cash flow 69 19158 94284 0784 83124 431
Úrokové krytie 10,2811,920,00000,00000,0000
Vlastné imanie 52 30352 57251 82351 82350 212
Všetky záväzky 443 836358 996261 849227 080186 116
Výnosy budúcich období dlhodobé 464 930484 587509 071533 602558 134
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 77724 50724 53124 53124 531
Výsledok hospodárenia 9 7989 17510 49221 12819 196
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 7989 17510 49221 12819 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6047 8737 1247 1245 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 8737 1247 1245 5139 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 3147 87310 04220 66618 793
Zásoby 13 88014 53815 53713 77811 732
Záväzky 443 836358 996261 849227 080186 116
Záväzky z obchodného styku 2 3951 8353 6127 1852 661
Zisk pred zdanením 8 3147 87310 04220 66618 793
Zmena EBIT 1,070,85580,48591,100,8192
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -692,00-912,001 7122 056-48 625
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -692,00-912,001 7122 056-48 625