EKOLAB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 759 906693 021753 004854 062921 633
Bankové úvery 68,0025 06278 48792 26029 632
Bežná likvidita III. stupeň 0,94742,171,231,230,9991
Časové rozlíšenie aktív 0,0000852,000,0000845,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62020,4858-0,12830,03440,0077
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,45950,53790,85110,83500,9888
Celkové tržby 704 958691 993115 745653 167757 689
Celkový dlh 239 248242 393346 221388 626458 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 512-135 272-22 802-31 818-86 967
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,09850,0634-0,50670,00310,0091
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 580160 334101 289124 078116 599
Čistý cash flow -102 75459 045-22 7897 4791 954
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 69 74557 699-57 7506 42412 964
Čistý zisk 69 44443 845-58 6532 0146 911
Čistý zisk v minulom roku 46 624-58 6532 0146 91176 732
Cudzie zdroje -520 658-450 628-406 783-465 436-463 422
Daň z príjmov 0,000011 5780,00002 8803 498
Daň z príjmov v minulom roku 8 7990,00002 8803 49824 822
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000011 5780,00002 8803 498
Dlhodobé bankové úvery 68,0025 06278 48792 26029 632
Dlhodobý dlh 68,0025 06278 48792 26029 632
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,9054,73371,9180,4565,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,9654,46353,1177,5656,40
Doba obratu aktív 401,60369,102 376480,38446,21
Doba obratu pohľadávok 50,9054,73371,9180,4565,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,5664,73560,42122,18122,12
EBIT v minulom roku 57 699-57 7506 42412 964102 602
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 69 74557 699-57 7506 42412 964
EBITDA 425 446425 68749 002398 545454 534
EBITDA marža 0,60350,61520,42340,61020,5999
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 425 446425 68749 002398 545454 534
Efektívna daňová sadzba 0,00000,20890,00000,58850,3361
Finančná páka 1,461,541,851,831,99
Finančné účty 57 580160 334101 289124 078116 599
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6852-0,6502-0,5402-0,5450-0,5028
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68520,65020,54020,54500,5028
Hrubá marža 0,57250,61980,46530,55860,5380
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 418 330434 96946 784404 966447 912
Krátkodobé pohľadávky 96 321102 768117 877143 034135 400
Krátkodobé záväzky 165 689121 537177 627217 219252 231
Krytie dlhovej služby 1 413187,0354,27260,49177,90
Materiál 3 0680,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 301,002 276903,001 5302 555
Nákladové úroky v minulom roku 2 276903,001 5302 5551 048
Náklady na predaný tovar 287 074256 40661 836284 071346 273
Neobežný majetok 602 937429 067533 838586 105669 634
Obežný majetok 156 969263 102219 166267 112251 999
Obrat aktív 0,90890,98890,15360,75980,8180
Obrat neobežného majetku 1,151,600,21671,111,13
Obrat obežného majetku 4,402,600,52792,432,99
Odpisy 348 576372 674104 534394 624434 240
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 174 288186 33752 267197 312217 120
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 174 288186 33752 267197 312217 120
Osobné náklady 165 355185 07853 699171 590153 663
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 1166 3362 2185 6678 056
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00006 4580,00004 2540,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 142 89892 610159 427202 343226 717
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 418 020416 51945 881396 638441 151
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40970,43150,99720,47030,3770
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,442,321,002,132,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78530,76900,34030,64440,6934
Pohľadávky z obchodného styku 88 865102 253111 919137 901116 503
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92892,171,231,230,9991
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,07-7,6317,85-62,23-237,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -341,3825,94-25,244,890,7648
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,45950,53790,85110,83500,9888
Pridaná hodnota 403 574428 92153 852364 864407 630
Primárna platobná neschopnosť 1,610,90571,421,471,95
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34751,320,57020,57120,4623
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,56230,56947,070,97511,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,56230,56947,070,97511,01
Služby 160 834157 18940 019183 580235 753
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 759 906693 021753 004854 062921 633
Spotreba materiálu… 126 24099 21721 817100 491110 520
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 68,0025 06278 48792 26029 632
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 690 648689 907115 688652 852754 620
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 5800,00003 917717,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 690 648685 327115 688648 935753 903
Účtovný cash flow -102 75459 045-22 7897 4791 954
Úročený dlh 68,0025 06278 48792 26029 632
Úrokové krytie 231,7125,35-63,954,205,07
Vlastné imanie 520 658450 628406 783465 436463 422
Všetky záväzky 239 248242 393346 221388 626458 211
Výsledok hospodárenia 76 87057 593-55 5327 83821 011
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 76 87057 593-55 5327 83821 011
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 44443 845-58 6532 0146 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 624-58 6532 0146 91176 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 44455 423-58 6534 89410 409
Zásoby 3 0680,00000,00000,00000,0000
Záväzky 239 248242 393346 221388 626458 211
Záväzky z obchodného styku 142 89892 610159 427202 343226 717
Zisk pred zdanením 69 44455 423-58 6534 89410 409
Zmena EBIT 1,21-0,9991-8,990,49550,1264
Účtovné závierky