R.J.R., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 095 5101 229 5111 030 1351 023 2921 166 298
Bankové úvery 93 58956 35818 23823 27222 993
Bežná likvidita III. stupeň 0,68610,67640,50670,37140,2013
Bežné bankové úvery 93 58956 35818 23823 27222 993
Časové rozlíšenie aktív 373,00440,001 149407,002 946
Časové rozlíšenie pasív 93 713160 990226 012292 162435 315
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,925,363,393,503,74
Celkové tržby 2 572 9471 958 3261 279 443945 1311 002 038
Celkový dlh 832 598900 402621 157568 671576 720
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 128 90877 34028 46833 68230 604
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 281,004 618370,00190,002 989
Čistý cash flow -4 3374 248180,00-2 7992 932
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 557-12 97224 99313 27913 368
Čistý zisk 3 652-14 84720 5078 196-2 572
Čistý zisk v minulom roku -17 41920 5078 196-2 5724 283
Cudzie zdroje -169 199-168 119-182 966-162 459-154 263
Daň z príjmov 605,000,00002 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 605,000,00002 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,05134,30125,72137,9474,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,14126,16125,37135,8574,72
Doba obratu aktív 162,21237,62314,45488,39517,84
Doba obratu pohľadávok 91,05134,30125,72137,9474,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 102,47155,77177,38250,42235,82
EBIT v minulom roku -15 54424 99313 27913 36811 325
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 557-12 97224 99313 27913 368
EBITDA 262 739212 892257 275535 969448 323
EBITDA marža 0,10210,10870,20110,56710,4474
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 262 739212 892257 275535 969448 323
Efektívna daňová sadzba 0,14210,00000,12310,26009,35
Finančná páka 6,477,315,636,307,56
Finančné účty 281,004 618370,00190,002 989
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 284 060199 707256 125588 781552 346
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63170,65550,56410,51280,4554
Krátkodobé finančné výpomoci 35 60025 60010 60010 60010 600
Krátkodobé pohľadávky 614 930694 913411 846289 016168 276
Krátkodobé záväzky 692 074806 004581 102524 695531 124
Krytie dlhovej služby 2,741,321,131,820,9999
Materiál 12 1919 53010 24726 33627 129
Nákladové úroky 2 3001 8751 6062 20313 060
Nákladové úroky v minulom roku 1 8751 6062 20313 0604 162
Náklady na predaný tovar 2 324 5611 703 208967 542541 460642 763
Neobežný majetok 467 735520 010606 523707 343964 958
Obežný majetok 627 402709 061422 463315 542198 394
Obrat aktív 2,251,541,160,74740,7048
Obrat neobežného majetku 5,273,631,971,080,8519
Obrat obežného majetku 3,932,662,832,424,14
Odpisy 242 654212 486223 786539 396479 424
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 327106 243111 893269 698239 712
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 327106 243111 893269 698239 712
Osobné náklady 73 954136 244136 76494 02984 843
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 32713 27313 30216 21213 771
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 853190 88420 90943 81225 759
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 246 306197 639244 293547 592476 852
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52640,73490,59930,42110,4732
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,901,361,672,372,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,44380,53160,63290,35250,3178
Pohľadávky z obchodného styku 608 748652 766410 707284 647168 276
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67280,66730,49450,34040,1742
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,01-39,58-1 01658,04-52,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,892,270,1121-1,270,2245
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76000,73230,60300,55570,4945
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,925,363,393,503,74
Pridaná hodnota 140 503185 393228 193223 308179 297
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,174,232,411,061,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,174,232,411,061,29
Služby 1 472 4801 016 070501 795239 392278 670
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 095 5101 229 5111 030 1351 023 2921 166 298
Spotreba materiálu… 852 081687 138465 747302 068364 093
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 129 18981 95828 83833 87233 593
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 483 8881 888 6451 201 811799 280880 957
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 82444,006 07634 51258 897
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 465 0641 888 6011 195 735764 768822 060
Účtovný cash flow -4 3374 248180,00-2 7992 932
Úročený dlh 129 18981 95828 83833 87233 593
Úrokové krytie 2,85-6,9215,566,031,02
Vlastné imanie 169 199168 119182 966162 459154 263
Všetky záväzky 832 598900 402621 157568 671576 720
Výnosy budúcich období krátkodobé 93 713159 863226 012292 162435 315
Výsledok hospodárenia 23 009411,0038 42429 53127 177
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 009411,0038 42429 53127 177
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 652-14 84720 5078 196-2 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 41920 5078 196-2 5724 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 257-14 84723 38711 076308,00
Zásoby 12 1919 53010 24726 33627 129
Záväzky 832 598900 402621 157568 671576 720
Záväzky z obchodného styku 71 853190 88420 90943 81225 759
Zisk pred zdanením 4 257-14 84723 38711 076308,00
Zmena EBIT -0,4218-0,51901,880,99331,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 90039,001 1411 554619,00