Elall, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 91 82586 04890 67090 35194 047
Bankové úvery 37 26438 60039 13325 72322 958
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,551,591,651,86
Bežné bankové úvery 37 26438 60039 13325 72322 958
Časové rozlíšenie aktív 1 1141 0031 081880,001 134
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 370
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6789-0,25110,2537-1,51-0,5696
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,47500,4372-0,53942,291,39
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,242,011,691,380,9128
Celkové tržby 162 547137 876138 181152 7000,0000
Celkový dlh 70 19357 50357 00452 40544 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 907-37 256-29 556-51 506-4 642
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 17175 85668 68977 22927 600
Čistý cash flow -14 6857 167-8 54057 33127 600
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 7052 9263 9225 25822 038
Čistý zisk -6 913-5 122-4 079-3 10021 531
Čistý zisk v minulom roku -5 122-4 079-3 100-7 405-1 899
Cudzie zdroje -21 632-28 545-33 666-37 946-48 451
Daň z príjmov 7 5946 8916 6707 5950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 8916 6707 5954 1950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 5946 8916 6707 5950,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,8214,0942,5711,06144,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,6614,096,8811,0610,65
Doba obratu aktív 207,79227,85239,50219,98260,95
Doba obratu pohľadávok 37,8214,0942,5711,06144,07
Doba obratu zásob 17,0186,1626,7222,6751,89
Doba splácania záväzkov 553,54445,83334,70418,77178,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,9643,4141,8261,0855,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,3199,7344,9590,430,0000
EBIT v minulom roku 2 9263 9225 258-1 992-1 330
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 7052 9263 9225 25822 038
EBITDA 8 7049 04210 11913 97139 216
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 7049 04210 11913 97139 216
Efektívna daňová sadzba 11,153,902,571,690,0000
Finančná páka 4,243,012,692,381,94
Finančné účty 61 17175 85668 68977 22927 600
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2356-0,3317-0,3713-0,4200-0,5152
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,23560,33170,37130,42000,5152
Hrubá marža 0,68790,70320,68760,64040,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 6178 5669 56113 60638 920
Krátkodobé pohľadávky 16 7115 32116 1164 54351 923
Krátkodobé záväzky 30 91516 39315 83225 08519 907
Krytie dlhovej služby 8,507,827,6018,3120,89
Materiál 191,0096,00110,00181,00140,00
Nákladové úroky 1 0241 1571 331763,00507,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 1571 331763,001 218569,00
Náklady na predaný tovar 49 47840 89543 17452 12840 674
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 38513 42117 26521 86411 340
Neobežný majetok 11 879700,003 5206 34111 778
Obežný majetok 78 83284 34586 06983 13081 135
Obrat aktív 1,761,601,521,661,40
Obrat neobežného majetku 13,58196,9239,2623,6411,17
Obrat obežného majetku 2,051,631,611,801,62
Obrat zásob 21,464,2413,6616,107,03
Odpisy 7 6605 6405 6408 34810 896
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8302 8202 8204 17410 896
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 8302 8202 8204 1740,0000
Osobné náklady 69 56858 06857 99559 7670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 587,00476,00558,00365,00296,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 185,003 6672 1265 4170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 747,00518,001 5615 24832 427
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66620,88160,75760,85480,2935
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62210,59900,61040,61120,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,497,225,504,472,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,671,641,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,521,491,448,34
Pohľadávky z obchodného styku 3 8275 3212 6044 5433 840
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,491,561,631,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,47-3,983,94-0,6619-1,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,346,19-6,4275,1454,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76440,66830,62870,58000,4703
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,242,011,691,380,9128
Pridaná hodnota 111 81996 94895 00797 78490 875
Primárna platobná neschopnosť 0,04830,68920,81641,190,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,89721,381,251,520,6239
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,066,365,633,751,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,066,365,633,751,13
Služby 19 06616 82416 71021 60919 716
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 82586 04890 67090 35194 047
Spotreba materiálu… 10 02710 6509 1998 6559 618
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 37 26438 60039 13325 72322 958
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 547137 843138 181149 912131 549
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 25 97217 28720 98326 05513 983
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 135 325120 556117 198123 857117 566
Účtovný cash flow -14 6857 167-8 54057 33127 600
Úročený dlh 37 26438 60039 13325 72322 958
Úrokové krytie 1,672,532,956,8943,47
Vlastné imanie 21 63228 54533 66637 94648 451
Všetky záväzky 70 19357 50357 00452 40544 226
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00001 370
Výsledok hospodárenia 2 2943 4024 4795 62328 320
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2943 4024 4795 62328 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 913-5 122-4 079-3 10021 531
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 122-4 079-3 100-7 405-1 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 681,001 7692 5914 49527 518
Zásoby 950,003 1681 2641 3581 612
Záväzky 70 19357 50357 00452 40544 226
Záväzky z obchodného styku 185,003 6672 1265 4170,0000
Zisk pred zdanením 681,001 7692 5914 49527 518
Zmena EBIT 0,58270,74600,7459-2,64-16,57