TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 409 64535 286 13030 736 34932 209 09930 454 730
Aktivácia 0,00000,00004 5680,00007 870
Bankové úvery 7 681 5497 289 9616 910 0007 680 0008 450 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,66200,71611,521,371,63
Bežné bankové úvery 1 859 3261 103 333770 000770 000770 000
Časové rozlíšenie aktív 1 006 832628 111263 5791 228 460298 055
Časové rozlíšenie pasív 6 970 5885 404 223694 1471 739 966725 512
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,16-1,070,33820,33691,32
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53340,52440,55540,59840,5832
Celkové tržby 51 344 42049 219 84948 948 40049 536 62650 328 658
Celkový dlh 10 588 94310 279 35910 727 65911 406 35110 950 827
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 330 8444 762 3772 251 2714 053 4245 784 166
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 350 7052 527 5844 658 7293 626 5762 665 834
Čistý cash flow -2 176 879-2 131 1451 032 153960 7422 279 819
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 382 721458 006418 524464 037548 871
Čistý zisk 282 565323 005286 760324 392254 553
Čistý zisk v minulom roku 323 005286 760324 392254 553327 974
Cudzie zdroje -19 850 114-19 602 548-19 314 543-19 062 782-18 778 391
Daň z príjmov 43 98674 92665 64766 425171 600
Daň z príjmov v minulom roku 74 92665 64766 425171 600132 826
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 98674 92665 64766 425171 600
Dlhodobé bankové úvery 5 822 2236 186 6286 140 0006 910 0007 680 000
Dlhodobý dlh 5 822 2236 186 6286 140 0006 910 0007 680 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,5621,2513,8817,6916,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,9920,6713,0317,2915,20
Doba obratu aktív 267,82262,18229,61237,74221,34
Doba obratu pohľadávok 40,5621,2513,8817,6916,30
Doba obratu zásob 2 1662 787785,48697,251 007
Doba splácania záväzkov 62 68282 72235 85229 93326 873
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,4314,7622,8021,0512,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46 55561 28331 33426 22422 583
EBIT v minulom roku 458 006418 524464 037548 871581 944
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 382 721458 006418 524464 037548 871
EBITDA 8 521 8597 678 9808 164 8217 965 9948 001 764
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 521 8597 678 9808 164 8217 965 9948 001 764
Finančná páka 1,881,801,591,691,62
Finančné účty 350 7052 527 5844 658 7293 626 5762 665 834
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5306-0,5555-0,6284-0,5918-0,6166
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53060,55550,62840,59180,6166
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 518 2877 745 0048 293 3108 096 0168 102 120
Krátkodobé pohľadávky 5 665 2222 860 3651 858 5812 397 1342 242 193
Krátkodobé záväzky 1 875 9861 986 9043 051 5402 851 4581 732 049
Krytie dlhovej služby 1,461,6627,2077,6650,62
Materiál 64 81966 94966 78266 15464 856
Nákladové úroky 56 17060 07566 11773 220122 718
Nákladové úroky v minulom roku 60 07566 11773 220122 718121 144
Náklady na predaný tovar 43 523 95241 961 81841 713 61442 333 80942 910 967
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 9248 76731 06734 77023 525
Neobežný majetok 30 322 06729 203 12123 888 60424 890 50925 183 777
Obežný majetok 6 080 7465 454 8986 584 1666 090 1304 972 898
Obrat aktív 1,361,391,591,541,65
Obrat neobežného majetku 1,681,682,051,991,99
Obrat obežného majetku 8,389,017,428,1210,10
Obrat zásob 0,16850,13100,46470,52350,3626
Odpisy 8 118 3447 243 6667 804 9827 518 0277 496 740
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 051 3843 614 0453 894 7033 743 5403 859 229
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 066 9603 629 6213 910 2793 774 4873 637 511
Osobné náklady 3 164 2132 940 1732 768 4792 812 7062 827 469
Ostatné náklady na finančnú činnosť 38 69220 75711 18110 6070,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000117,0016,0039,0014,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 287 9801 420 5832 636 6742 453 7651 448 764
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 400 9097 566 6718 091 7427 842 4197 751 293
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 682,51816,92230,04204,76310,66
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,362,442,582,532,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66080,70330,67590,68920,7079
Pohľadávky z obchodného styku 4 468 8172 782 3861 744 4952 342 0192 091 709
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65600,70821,501,351,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,129,20-18,71-19,84-8,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -38,76-35,4715,6113,1218,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53340,52440,55540,59840,5832
Pridaná hodnota 7 455 7767 161 9257 146 5917 119 4647 308 216
Primárna platobná neschopnosť 0,31180,52901,531,070,6959
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03280,29761,030,67640,8260
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,241,341,311,431,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,241,341,311,431,37
Služby 2 927 8313 050 1453 028 2312 861 2782 699 245
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 409 64535 286 13030 736 34932 209 09930 454 730
Spotreba materiálu… 40 585 19738 902 90638 658 88439 437 76140 196 067
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 681 5497 289 9616 910 0007 680 0008 450 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 002 33749 167 78648 930 03249 520 38950 272 533
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 56043 33269 82770 29550 171
Tržby z predaja tovaru 32 79726 56790 273105 14272 517
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 951 98049 097 88748 769 93249 344 95250 149 845
Účtovný cash flow -2 176 879-2 131 1451 032 153960 7422 279 819
Úročený dlh 7 681 5497 289 9616 910 0007 680 0008 450 000
Úrokové krytie 6,817,626,336,344,47
Vlastné imanie 19 850 11419 602 54819 314 54319 062 78218 778 391
Všetky záväzky 10 588 94310 279 35910 727 65911 406 35110 950 827
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 539 4524 331 669219 87019 93826 037
Výnosy budúcich období krátkodobé 224 429229 64814 1509 4189 310
Výsledok hospodárenia 421 075478 646429 535474 194555 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 421 075478 646429 535474 194555 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 282 565323 005286 760324 392254 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 323 005286 760324 392254 553327 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 326 551397 931352 407390 817426 153
Zásoby 64 81966 94966 85666 42064 871
Záväzky 10 588 94310 279 35910 727 65911 406 35110 950 827
Záväzky z obchodného styku 1 393 3271 471 9782 667 0312 498 0651 455 551
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 105 34751 39530 35744 3006 787
Zisk pred zdanením 326 551397 931352 407390 817426 153
Zmena EBIT 0,83561,090,90190,84540,9432
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000131,0044 0680,0000
Účtovné závierky