STEMP - M & G, s.r.o. v reštrukturalizácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 984 1502 370 7552 555 7622 650 9964 813 465
Aktivácia 0,00000,00000,000090 000428 289
Bankové úvery 130 990178 784222 440241 525296 946
Bežná likvidita III. stupeň 0,65910,58110,54590,64771,08
Bežné bankové úvery 130 99015 05547 39289 445296 946
Časové rozlíšenie aktív 157,001 6882 215773,00832,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000123,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23600,30890,43980,37741,01
Celkové tržby 840 449850 062953 2731 765 9610,0000
Celkový dlh 378 818559 490780 712726 2992 421 482
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 107 223187 583256 908236 210281 318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 76719 69325 53215 31515 628
Čistý cash flow 4 074-5 83910 217-7 19915 628
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 116 65663 970-205 498-602 98928 803
Čistý zisk 114 32336 215-151 884-629 4951 540
Čistý zisk v minulom roku 36 215-151 884-629 495-426 003-73 288
Cudzie zdroje -1 605 332-1 811 265-1 775 050-1 924 697-2 391 860
Daň z príjmov 0,000023 725-59 86814 4060,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 725-59 86814 406-10 7620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000023 725-59 86814 4060,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000163 729175 048152 0800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000032 2620,00000,0000278 647
Dlhodobý dlh 0,0000163 729175 048152 0800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,9460,6786,1943,88108,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 163,9944,0766,1834,66104,29
Doba obratu aktív 1 6181 5091 106605,37926,96
Doba obratu pohľadávok 169,9481,2086,1943,88162,43
Doba obratu zásob 79,25972,96924,39101 9940,0000
Doba splácania záväzkov 3 0063 1584 076322 921304,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 188,15213,12228,2098,99253,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 7891 1032 216187 5830,0000
EBIT v minulom roku 63 970-205 498-602 989-413 181-35 395
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 116 65663 970-205 498-602 98928 803
EBITDA 183 546196 290-53 314-287 924723 788
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 183 546196 290-53 314-287 924723 788
Finančná páka 1,241,311,441,382,01
Finančné účty 23 76719 69325 53215 31515 628
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8091-0,7640-0,6945-0,7260-0,4969
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80910,76400,69450,72600,4969
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 581 230294 770162 970138 051719 085
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000028 49260 00010 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 208 37895 338199 190192 177564 809
Krátkodobé záväzky 230 716334 904527 364433 5111 313 817
Krytie dlhovej služby 78,6748,71-8,52-23,8026,55
Materiál 6 082103 187119 596136 923769 258
Nákladové úroky 2 3334 0306 25412 10027 263
Nákladové úroky v minulom roku 4 0306 25412 10023 58437 893
Náklady na predaný tovar 270 181402 292576 3661 290 762934 543
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 01038 71047 223490,000,0000
Neobežný majetok 1 745 7662 118 5872 209 2292 305 8082 794 291
Obežný majetok 238 227250 480344 318344 4152 018 342
Obrat aktív 0,22560,24190,33000,60290,3938
Obrat neobežného majetku 0,25640,27070,38180,69320,6783
Obrat obežného majetku 1,882,292,454,640,9391
Obrat zásob 4,610,37510,39490,00360,0000
Odpisy 153 738181 284229 494300 096162 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 86990 642114 747150 048162 859
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 86990 642114 747150 0480,0000
Osobné náklady 230 687266 576386 096461 5040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 464,00554,002 0924 4739 617
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00004 914
Ostatné záväzky z obchodného styku 137 278117 019286 751251 8240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 268 061217 49977 610-329 399164 399
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,301,591,461,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,334,335,58627,810,6109
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,76890,62920,68270,66660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46140,37450,42820,40395,90
Pohľadávky z obchodného styku 201 08069 252152 935151 777541 568
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64220,30840,35750,39080,3608
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -394,04310,20-173,73267,36-153,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,75-1,451,63-0,59500,5732
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19090,23600,30550,27400,5031
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23600,30890,43980,37741,01
Pridaná hodnota 177 383167 739263 586307 627960 805
Primárna platobná neschopnosť 0,68271,691,871,660,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,062,85-14,64-2,523,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,062,85-14,64-2,523,35
Služby 90 942178 598282 021231 323900 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 984 1502 370 7552 555 7622 650 9964 813 465
Spotreba materiálu… 151 229184 984247 122953 949672 282
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 130 990207 276282 440251 525296 946
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 646 638623 103952 7001 813 6131 895 348
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 199 07449 517109 188215 2240,0000
Tržby z predaja tovaru 37 85818 33746 5830,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 409 706555 249796 9291 598 3891 895 348
Účtovný cash flow 4 074-5 83910 217-7 19915 628
Úročený dlh 130 990207 276282 440251 525296 946
Úrokové krytie 50,0015,87-32,86-49,831,06
Vlastné imanie 1 605 3321 811 2651 775 0501 924 6972 391 860
Všetky záväzky 378 818559 490780 712726 2992 421 482
Výsledok hospodárenia 117 12064 523-203 407-598 51730 552
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 117 12064 523-203 407-598 51730 552
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 32336 215-151 884-629 4951 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 215-151 884-629 495-426 003-73 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 114 32359 940-211 752-615 089-1 413
Zásoby 6 082103 187119 596136 9231 159 258
Záväzky 378 818559 490780 712726 2992 421 482
Záväzky z obchodného styku 137 278117 019286 751251 8240,0000
Zisk pred zdanením 114 32359 940-211 752-615 089-1 413
Zmena EBIT 1,82-0,31130,34081,46-0,8138
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-195 000210 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-195 000210 000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 111 7620,000029 787225 721530 377