PREMAKO a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 1 108 3431 203 2611 188 8511 140 7641 632 825
Bankové úvery 0,000060 424129 888148 09561 124
Bežná likvidita III. stupeň 0,05860,71470,61690,31500,9563
Bežné bankové úvery 0,000031 59669 46456 07561 124
Časové rozlíšenie aktív 7 9533 0194 1139 8415 743
Časové rozlíšenie pasív 11 78833 6230,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78870,54610,60110,56980,5774
Celkové tržby 1 293 683840 6271 000 673983 8280,0000
Celkový dlh 483 517413 133446 329414 063597 669
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 77674 379129 628147 02658 252
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 776-13 955260,001 0692 872
Čistý cash flow 9 314-14 215-809,00-1 0062 872
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 85 36422 47436 80132 83343 042
Čistý zisk 83 07912 00216 64813 61013 987
Čistý zisk v minulom roku -230 05216 64813 6101 81930 477
Cudzie zdroje -613 038-756 505-742 522-726 701-1 035 156
Daň z príjmov -158,001 73411 3616 3930,0000
Daň z príjmov v minulom roku -202,0011 3616 3934 0100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -158,001 73411 3616 3930,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000028 82860 42492 0200,0000
Dlhodobé pohľadávky 215 2786 29018 000112,00-7 645
Dlhodobý dlh 0,000028 82860 42492 0200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000117,3771,6055,1143,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000113,8071,6043,9240,80
Doba obratu aktív 316,02554,31422,65847,39291,81
Doba obratu pohľadávok 61,38120,2778,0055,1941,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000043,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,33127,7895,05166,5836,22
EBIT v minulom roku -224 31336 80132 83324 55083 160
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 85 36422 47436 80132 83343 042
EBITDA 286 340195 630269 725317 532231 850
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 286 340195 630269 725317 532231 850
Finančná páka 1,811,591,601,571,58
Finančné účty 9 776-13 955260,001 0692 872
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5531-0,6287-0,6246-0,6370-0,6340
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55310,62870,62460,63700,6340
Hrubá marža 0,55120,60120,71410,15120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 269 266243 971241 699292 764198 399
Krátkodobé pohľadávky 0,0000254 787201 40274 191241 736
Krátkodobé záväzky 306 292277 366267 356224 254202 649
Krytie dlhovej služby 20,124,6230,6824,757,98
Materiál 1 0901 3682 2953 2191 895
Nákladové úroky 2 4438 7388 79212 83029 055
Nákladové úroky v minulom roku 5 9418 79212 83018 72152 683
Náklady na predaný tovar 567 011286 947312 098342 6421 682 399
Neobežný majetok 874 422952 111963 0691 052 3511 388 224
Obežný majetok 225 968248 131221 66978 572238 858
Obrat aktív 1,160,65850,86360,43071,25
Obrat neobežného majetku 1,460,83221,070,46691,47
Obrat obežného majetku 5,673,194,636,258,55
Odpisy 181 902157 800204 884258 148149 582
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 90 95178 900102 442129 074149 582
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 90 95178 900102 442129 0740,0000
Osobné náklady 473 503387 402409 090439 1410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 07422 72928 02628 34033 451
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000147 846145 45388 9800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 264 981169 802221 532271 758163 569
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66400,76660,57252,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,301,750,33870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,92691,160,21332,41
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000247 024201 40259 131228 304
Pohotová likvidita II. stupeň 0,05570,71180,61090,30360,9491
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -65,8253,22917,83722,37-360,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,81-1,63-0,0920-0,07840,0988
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78870,54610,60110,56980,5774
Pridaná hodnota 713 126505 365714 589148 725359 939
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,59850,72221,500,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,692,111,651,302,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,692,111,651,302,58
Služby 513 695256 522273 720297 0041 626 342
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 108 3431 203 2611 188 8511 140 7641 632 825
Spotreba materiálu… 53 31630 42538 37845 63856 057
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000060 424129 888148 09561 124
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 282 137827 8471 026 687493 1532 042 338
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 00035 5350,00001 7860,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000036,0040,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 280 137792 2761 026 647491 3672 042 338
Účtovný cash flow 9 314-14 215-809,00-1 0062 872
Úročený dlh 0,000060 424129 888148 09561 124
Úrokové krytie 34,942,574,192,561,48
Vlastné imanie 613 038756 505742 522726 7011 035 156
Všetky záväzky 483 517413 133446 329414 063597 669
Výnosy budúcich období dlhodobé 11 78833 6230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 106 43845 20364 84161 17082 268
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 106 43845 20364 84161 17082 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83 07912 00216 64813 61013 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -230 05216 64813 6101 81930 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 92113 73628 00920 00324 606
Zásoby 914,001 0092 0073 2001 895
Záväzky 483 517413 133446 329414 063597 669
Záväzky z obchodného styku 0,0000147 846145 45388 9800,0000
Zisk pred zdanením 82 92113 73628 00920 00324 606
Zmena EBIT -0,38060,61071,121,340,5176
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000028 1620,00000,00000,0000
Účtovné závierky