TOPAS cestovná kancelária s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 32024 72025 51711 96813 208
Bankové úvery 4 4647 54710 7310,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,160,98963,403,17
Bežné bankové úvery 4 4647 54710 7310,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000768,001 491
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000075,00228,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,35-1,05-1,200,3375-0,1035
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,191,553,19-0,75120,2180
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,101,531,500,54960,5657
Celkové tržby 21 29129 47827 84920 29926 131
Celkový dlh 8 53714 94315 3214 2184 690
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 063-2 727-1 471-9 304-11 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 52710 27412 2029 30411 894
Čistý cash flow 10 52710 27412 202-2 590858,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 719,00276,003 776-612,00208,00
Čistý zisk -1 994-419,002 521-614,00208,00
Čistý zisk v minulom roku -419,002 521-614,00208,00-281,00
Cudzie zdroje -7 783-9 777-10 196-7 675-8 290
Daň z príjmov 2 480350,001 0032,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 350,001 0032,000,0000227,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 480350,001 0032,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0678,1429,8734,09-2,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,5143,279,761,601,73
Doba obratu aktív 281,30314,61346,89215,20185,92
Doba obratu pohľadávok 18,0678,1429,8734,09-2,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,9384,3351,9362,0055,39
EBIT v minulom roku 276,003 776-612,00208,00-54,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 719,00276,003 776-612,00208,00
EBITDA 5 9684 5557 2381 4142 985
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 9684 5557 2381 4142 985
Efektívna daňová sadzba 5,10-5,070,2846-0,00330,0000
Finančná páka 2,102,532,501,561,59
Finančné účty 10 52710 27412 2029 30411 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4769-0,3955-0,3996-0,6413-0,6277
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47690,39550,39960,64130,6277
Hrubá marža 0,35010,36170,45130,46110,5381
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 2803 4467 021-612,001 371
Krátkodobé pohľadávky 1 0486 1402 1971 896-177,00
Krátkodobé záväzky 3 3036 6263 8203 4483 935
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 3765 8402 9030,00000,0000
Krytie dlhovej služby 25,6113,2028,7218,8513,09
Nákladové úroky 233,00345,00252,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 345,00252,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 72218 01714 28110 93911 868
Neobežný majetok 4 7458 30611 1180,00000,0000
Obežný majetok 11 57516 41414 39911 20011 717
Obrat aktív 1,301,161,051,701,96
Obrat neobežného majetku 4,463,452,410,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,831,751,861,812,21
Odpisy 3 5613 5612 2240,0000590,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5613 5612 2240,0000295,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,0000295,00
Osobné náklady 1 1206 2073 3707 63410 289
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6881 1092 2172 0262 014
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00003 3033 392
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5673 1424 745-614,00798,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64500,41560,47820,77740,9005
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,15030,58220,26810,81560,7317
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,661,723,731,231,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,591,092,251,231,29
Pohľadávky z obchodného styku 552,003 400718,0089,00123,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,491,160,98963,403,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7393-0,9516-0,83562,96-9,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 45,1829,7848,420,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52310,60450,60040,35240,3551
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,101,531,500,54960,5657
Pridaná hodnota 7 45410 66212 5689 36014 062
Primárna platobná neschopnosť 2,491,724,0437,1127,58
Rýchla likvidita I. stupeň 1,360,72490,83862,642,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,433,282,122,981,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,433,282,122,981,57
Služby 12 08716 25712 5829 96110 005
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 32024 72025 51711 96813 208
Spotreba materiálu… 1 6351 7601 699978,001 863
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 4647 54710 7310,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 17628 67927 84920 29926 130
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 000,000,0000200,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 17628 67926 84920 29925 930
Účtovný cash flow 10 52710 27412 202-2 590858,00
Úročený dlh 4 4647 54710 7310,00000,0000
Úrokové krytie 3,090,800014,980,00000,0000
Vlastné imanie 7 7839 77710 1967 6758 290
Všetky záväzky 8 53714 94315 3214 2184 690
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000075,00228,00
Výsledok hospodárenia 2 407994,006 0141 4142 231
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 407994,006 0141 4142 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 994-419,002 521-614,00208,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -419,002 521-614,00208,00-281,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 486,00-69,003 524-612,00208,00
Záväzky 8 53714 94315 3214 2184 690
Záväzky z obchodného styku 1 3765 8402 9033 3033 392
Zisk pred zdanením 486,00-69,003 524-612,00208,00
Zmena EBIT 2,610,0731-6,17-2,94-3,85
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000364,00