SWS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 981 3391 474 2901 688 0852 323 9972 527 167
Bežná likvidita III. stupeň 1,152,303,283,133,78
Časové rozlíšenie aktív 3 3711 2781 3981 1921 308
Časové rozlíšenie pasív 339,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6227-0,0757-2,64-1,380,7329
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,150,45720,29920,33860,3607
Celkové tržby 1 543 3781 670 9811 483 8902 524 3842 706 082
Celkový dlh 524 094462 538388 725587 816669 975
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162 194-361 119-380 564-904 251-1 418 225
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 162 194361 119380 564904 2511 418 225
Čistý cash flow -198 925-19 445-523 687-513 974346 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -554 790-282 837-468 034253 734431 988
Čistý zisk -554 846-287 608-436 821198 428336 251
Čistý zisk v minulom roku -287 608-436 821198 428336 251106 603
Cudzie zdroje -456 906-1 011 752-1 299 360-1 736 181-1 857 192
Daň z príjmov 0,00004 771-31 21355 30695 737
Daň z príjmov v minulom roku 4 771-31 21355 30695 73730 841
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 771-31 21355 30695 737
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00004 7710,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,5149,8065,9737,4949,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,7240,1138,2420,7636,63
Doba obratu aktív 232,08322,20415,85336,03340,87
Doba obratu pohľadávok 47,5149,8067,1437,4949,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,5556,1148,8053,8863,74
EBIT v minulom roku -282 837-468 034253 734431 988137 444
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -554 790-282 837-468 034253 734431 988
EBITDA -92 12644 390-151 500492 670634 979
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -92 12644 390-151 500492 670634 979
Finančná páka 2,151,461,301,341,36
Finančné účty 162 194361 119380 564904 2511 418 225
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4656-0,6863-0,7697-0,7471-0,7349
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46560,68630,76970,74710,7349
Hrubá marža 0,46400,46510,37970,53230,5297
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -97 65737 659-154 875483 722624 773
Krátkodobé pohľadávky 200 892227 871267 784259 282366 360
Krátkodobé záväzky 319 471256 756198 095372 635472 531
Krytie dlhovej služby -1 6450,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 56,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 827 185892 986918 2331 180 7021 272 762
Neobežný majetok 614 882884 0221 033 5681 159 272741 274
Obežný majetok 363 086588 990653 1191 163 5331 784 585
Obrat aktív 1,571,130,87771,091,07
Obrat neobežného majetku 2,511,891,432,183,65
Obrat obežného majetku 4,252,842,272,171,52
Odpisy 457 133319 648310 982230 164193 544
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 302 258159 824155 491115 08296 772
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 154 875159 824155 491115 08296 772
Osobné náklady 958 475888 934866 815961 840890 532
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5318 4297 8098 94810 206
Ostatné záväzky z obchodného styku 186 761184 552121 971288 982347 083
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -97 71332 040-125 839428 592529 795
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,21-0,2843-0,33620,11430,1811
Podiel EBIT k aktívam -0,5653-0,1918-0,27730,10920,1709
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5655-0,1918-0,27730,10920,1709
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8386-0,2323-0,31410,13000,2103
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16530,24490,22540,38910,5612
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,341,141,540,71580,6213
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74720,87420,65001,401,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50590,64300,47841,131,32
Pohľadávky z obchodného styku 151 035183 526155 217143 598271 537
Pohotová likvidita II. stupeň 1,152,303,283,133,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,3052,032,483,38-5,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3 5520,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53410,31370,23030,25290,2651
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,150,45720,29920,33860,3607
Pridaná hodnota 716 193777 146563 4401 343 6821 433 320
Primárna platobná neschopnosť 1,301,050,84402,071,31
Rentabilita aktív, ROA -0,5654-0,1951-0,25880,08540,1331
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,21-0,2843-0,33620,11430,1811
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50721,411,922,433,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,6910,42-2,571,191,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,6910,42-2,571,191,06
Služby 561 141660 555644 618787 381835 625
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 981 3391 474 2901 688 0852 323 9972 527 167
Spotreba materiálu… 266 044232 431273 615393 321437 137
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 543 3781 670 9811 483 8902 524 3842 706 082
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000849,002 2170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 543 3781 670 1321 481 6732 524 3842 706 082
Účtovný cash flow -198 925-19 445-523 687-513 974346 317
Úrokové krytie -9 9070,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 456 9061 011 7521 299 3601 736 1811 857 192
Všetky záväzky 524 094462 538388 725587 816669 975
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,210,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -549 259-274 409-460 265262 506441 435
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -549 259-274 409-460 265262 506441 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -554 846-287 608-436 821198 428336 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -287 608-436 821198 428336 251106 603
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -554 846-282 837-468 034253 734431 988
Záväzky 524 094462 538388 725587 816669 975
Záväzky z obchodného styku 197 067193 489131 009297 754355 350
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 10 3068 9379 0388 7728 267
Zisk pred zdanením -554 846-282 837-468 034253 734431 988
Zmena EBIT 1,960,6043-1,840,58743,14
Účtovné závierky