TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 847 975909 173960 0861 013 3661 071 230
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,841,060,75910,1100
Časové rozlíšenie aktív 804,00802,00799,00803,00615,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00002 3400,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,55110,34480,12740,11850,0397
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,74-1,84-1,93-1,78-1,88
Celkové tržby 100 27192 977312 64685 99185 118
Celkový dlh 1 988 0191 992 7311 995 6832 301 1992 292 825
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 528-15 145-12 005-10 451-8 954
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4736-0,62340,5136-0,7911-0,8691
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 52815 14512 00510 4518 954
Čistý cash flow -5 6173 1401 5541 4974 308
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 492-57 961161 537-67 066-73 013
Čistý zisk -47 492-57 961160 577-68 026-73 973
Čistý zisk v minulom roku -57 961160 577-68 026-73 973-69 336
Cudzie zdroje 1 140 0441 083 5581 035 5971 290 1731 221 595
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,39993,200,40500,424510,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,03650,00000,000010,07
Doba obratu aktív 3 3913 6873 8894 3014 594
Doba obratu pohľadávok 0,39993,200,40500,424510,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,7636,9349,4253,64464,82
EBIT v minulom roku -57 961161 537-67 066-73 013-68 376
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 492-57 961161 537-67 066-73 013
EBITDA 62 07651 568271 18247 56342 566
EBITDA marža 0,61910,55460,86740,55310,5001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 62 07651 568271 18247 56342 566
Finančná páka -0,7438-0,8391-0,9271-0,7855-0,8769
Finančné účty 9 52815 14512 00510 4518 954
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,341,191,081,271,14
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,34-1,19-1,08-1,27-1,14
Hrubá marža 0,56220,56140,16950,55320,5119
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 62 01451 545271 18247 55142 546
Krátkodobé pohľadávky 100,00789,00100,00100,002 348
Krátkodobé záväzky 10 1929 10712 20212 637108 394
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000020,330,0000
Materiál 6,0017,009,0015,008,00
Náklady na predaný tovar 34 90737 81337 13238 42441 545
Neobežný majetok 837 537892 420947 1731 001 9971 059 305
Obežný majetok 9 63415 95112 11410 56611 310
Obrat obežného majetku 9,475,647,448,147,53
Odpisy 109 506109 506109 646114 618115 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 75354 75354 82357 30957 780
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 75354 75354 82357 30957 780
Osobné náklady 50 93451 00151 88850 40651 892
Ostatné náklady na finančnú činnosť 62,0023,000,000012,0021,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 847,00224,001 8562 3474 599
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 62 01451 545270 22346 59241 587
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90360,97710,97931,061,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,021,020,94370,8397
Pohľadávky z obchodného styku 0,00009,000,00000,00002 348
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,841,060,75810,1099
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -202,96345,08666,41861,84283,56
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,342,192,082,272,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,74-1,84-1,93-1,78-1,88
Pridaná hodnota 56 37052 19452 98547 56743 572
Primárna platobná neschopnosť 0,000024,890,00000,00001,96
Rýchla likvidita I. stupeň 0,93491,660,98390,69780,0826
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 32,0338,647,3648,3853,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 32,0338,647,3648,3853,87
Služby 20 08423 01420 32220 23624 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 847 975909 173960 0861 013 3661 071 230
Spotreba materiálu… 14 82314 79916 81018 18817 238
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 91 27790 00790 11785 99185 117
Tržby z predaja tovaru 0,0000173,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 91 27789 83490 11785 99185 117
Účtovný cash flow -5 6173 1401 5541 4974 308
Vlastné imanie -1 140 044-1 083 558-1 035 597-1 290 173-1 221 595
Všetky záväzky 1 988 0191 992 7311 995 6832 301 1992 292 825
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00002 3400,0000
Výsledok hospodárenia -47 430-57 938161 536-67 055-72 994
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -47 430-57 938161 536-67 055-72 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 492-57 961160 577-68 026-73 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -57 961160 577-68 026-73 973-69 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 492-57 961161 537-67 066-73 013
Zásoby 6,0017,009,0015,008,00
Záväzky 1 988 0191 992 7311 995 6832 301 1992 292 825
Záväzky z obchodného styku 847,00224,001 8562 3474 599
Zisk pred zdanením -47 492-57 961161 537-67 066-73 013
Zmena EBIT 0,8194-0,3588-2,410,91851,07
Účtovné závierky