Real Mato, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 24520 19822 11824 97913 923
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,871,541,549,60
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,94-0,8678-0,6614-0,4916-0,3740
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,421,431,141,113,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,370,60580,58230,44200,1163
Celkové tržby 3 0005 0004 50012 20013 461
Celkový dlh 7 6467 6208 1407 6571 450
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 852-10 915-9 245-8 516-10 623
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,33-0,2800-0,74330,39740,5033
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 85210 9159 2458 51610 623
Čistý cash flow 10 85210 9159 2458 5164 665
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 979-1 400-2 8656 2398 127
Čistý zisk -6 979-1 400-3 3454 8486 775
Čistý zisk v minulom roku -1 400-3 3454 8486 775-1 868
Cudzie zdroje -5 599-12 578-13 978-17 322-12 473
Daň z príjmov 0,00000,0000480,001 3911 211
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,001 3911 211480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,001 3911 211
Doba obratu aktív 1 6111 4741 7944 144377,53
Doba splácania záväzkov 845,690,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 930,26556,26660,241 27039,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9,400,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 400-2 8656 2398 127-1 002
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 979-1 400-2 8656 2398 127
EBITDA -3 2592 3201 168-2 1538 866
EBITDA marža -1,090,46400,2596-0,17650,6586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 2592 3201 168-2 1538 866
Finančná páka 2,371,611,581,441,12
Finančné účty 10 85210 9159 2458 51610 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4227-0,6227-0,6320-0,6935-0,8959
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42270,62270,63200,69350,8959
Hrubá marža -0,96830,47600,2729-0,14130,6758
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 3892 190725,0017 4368 127
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57730,37730,36800,30650,1041
Krátkodobé záväzky 7 6467 6208 1407 6571 450
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 85,0060,0060,00161,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000062,88
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000141,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000141,00386,00
Náklady na predaný tovar 5 9052 6203 2723 9244 364
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 3000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 3935 9839 57313 1630,0000
Obežný majetok 10 85214 21512 54511 81613 923
Obrat aktív 0,22650,24750,20350,08810,9668
Obrat neobežného majetku 1,250,83570,47010,16710,0000
Obrat obežného majetku 0,27640,35170,35870,18620,9668
Odpisy 3 5903 5903 5901 1970,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5903 5903 5901 1970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 130,00170,00443,00411,00739,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000040,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000094,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 3892 190245,006 0456 775
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,25-0,1113-0,23930,27990,5432
Podiel EBIT k aktívam -0,5269-0,0693-0,12950,24980,5837
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5269-0,0693-0,12950,24980,5837
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,25-0,1113-0,20500,36020,6516
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81930,54040,41800,34090,7630
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,622,182,050,69800,3466
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,88030,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,80920,66300,3421-1,440,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,622,182,053,870,3466
Pohotová likvidita II. stupeň 1,421,431,141,117,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5159-1,15-1,51-2,03-2,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000033,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57730,37730,36800,30650,1041
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,370,60580,58230,44200,1163
Pridaná hodnota -2 9052 3801 228-1 7249 097
Rentabilita aktív, ROA -0,5269-0,0693-0,15120,19410,4866
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,25-0,1113-0,23930,27990,5432
Rýchla likvidita I. stupeň 1,421,431,141,117,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,353,286,97-3,560,1635
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,353,286,97-3,560,1635
Služby 2 2672 2182 9323 0683 076
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 24520 19822 11824 97913 923
Spotreba materiálu… 338,00402,00340,00856,001 288
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 0005 0004 50012 20013 461
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000010 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0005 0004 5002 20013 461
Účtovný cash flow 10 85210 9159 2458 5164 665
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000057,64
Vlastné imanie 5 59912 57813 97817 32212 473
Všetky záväzky 7 6467 6208 1407 6571 450
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,250,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 849-1 270-2 4226 6508 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 849-1 270-2 4226 6508 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 979-1 400-3 3454 8486 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 400-3 3454 8486 775-1 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 979-1 400-2 8656 2397 986
Zásoby 0,00003 3003 3003 3003 300
Záväzky 7 6467 6208 1407 6571 450
Záväzky z obchodného styku 85,0060,0060,00161,0094,00
Zisk pred zdanením -6 979-1 400-2 8656 2397 986
Zmena EBIT 4,990,4887-0,45920,7677-8,11