Laserkov a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 714 6351 907 0161 376 1621 378 3581 409 418
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,581,801,381,32
Časové rozlíšenie aktív 5 3925 9455 3393 1772 220
Časové rozlíšenie pasív 742,001 2350,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84731,581,391,211,13
Celkové tržby 3 374 8573 115 5242 467 0692 580 5560,0000
Celkový dlh 786 0971 167 793801 246754 067747 985
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 273-83 375-20 323-37 588-54 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 27383 37520 32337 58854 474
Čistý cash flow 13 89863 052-17 265-5 29654 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 241 602227 78885 691362 76511 620
Čistý zisk 189 807178 97265 876281 58511 606
Čistý zisk v minulom roku 178 97265 876281 58543 07320 800
Cudzie zdroje -927 796-737 988-574 916-624 291-661 433
Daň z príjmov 51 79548 81619 81581 1800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 48 81619 81581 18013 7720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 79548 81619 81581 1800,0000
Dlhodobé pohľadávky 902,001 0171 3250,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,9369,1088,3046,49887,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,9567,5376,1846,31880,86
Doba obratu aktív 212,79261,80222,53195,223 093
Doba obratu pohľadávok 61,0569,2488,5146,49887,29
Doba obratu zásob 0,000029 4450,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000087 7770,00000,00001 496
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,2865,0463,8250,09934,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000072 5350,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 227 78885 691362 76556 90221 096
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 241 602227 78885 691362 76511 620
EBITDA 523 913335 738375 900940 04715 197
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 523 913335 738375 900940 04715 197
Finančná páka 1,852,582,392,212,13
Finančné účty 97 27383 37520 32337 58854 474
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5411-0,3870-0,4178-0,4529-0,4693
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54110,38700,41780,45290,4693
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 359 9401 239 693793 228939 47915 105
Krátkodobé pohľadávky 490 989503 322546 052328 281404 284
Krátkodobé záväzky 429 346473 756394 691353 701425 853
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 086
Materiál 166 822158 924139 252117 137102 710
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000014,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000057,00296,00
Náklady na predaný tovar 2 156 5092 078 6701 729 1201 407 196103 870
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 9700,00000,00000,0000
Neobežný majetok 953 2571 154 433663 697892 001845 556
Obežný majetok 755 986746 638707 126483 180561 642
Obrat aktív 1,721,391,641,870,1180
Obrat neobežného majetku 3,092,303,402,890,1967
Obrat obežného majetku 3,893,563,195,330,2961
Odpisy 469 184430 334498 668576 7140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 234 592215 167249 334288 3570,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 234 592215 167249 334288 3570,0000
Osobné náklady 500 824444 774389 988417 3090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 727,00727,00410,00568,0092,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 364 607391 490337 091220 5790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 658 991609 306564 544858 29911 606
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63830,76680,73850,35670,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000294,440,00000,00000,6011
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,301,352,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80880,66280,59431,180,0000
Pohľadávky z obchodného styku 475 024491 892471 096326 981401 355
Pohotová likvidita II. stupeň 1,381,251,451,041,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -66,76-11,7033,30117,88-12,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003 891
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45850,61240,58220,54710,5307
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84731,581,391,211,13
Pridaná hodnota 784 574580 053528 1101 169 96562 439
Primárna platobná neschopnosť 0,76760,79590,71550,67460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,503,482,130,802249,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,503,482,130,802249,22
Služby 742 485803 793609 105400 88613 529
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 714 6351 907 0161 376 1621 378 3581 409 418
Spotreba materiálu… 1 414 0241 272 9071 120 0151 006 31090 341
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 359 4603 111 0642 466 0992 577 161166 309
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 418 377452 341208 8690,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 3210,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 941 0832 657 4022 257 2302 577 161166 309
Účtovný cash flow 13 89863 052-17 265-5 29654 474
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000830,00
Vlastné imanie 927 796737 988574 916624 291661 433
Všetky záväzky 786 0971 167 793801 246754 067747 985
Výsledok hospodárenia 242 329228 51586 101363 33315 197
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 242 329228 51586 101363 33315 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 189 807178 97265 876281 58511 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 178 97265 876281 58543 07320 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 241 602227 78885 691362 76515 091
Zásoby 166 822158 924139 426117 311102 884
Záväzky 786 0971 167 793801 246754 067747 985
Záväzky z obchodného styku 364 607391 490337 091220 5790,0000
Zisk pred zdanením 241 602227 78885 691362 76515 091
Zmena EBIT 1,062,660,23626,380,5508
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 230 777129 2300,00000,00000,0000