KONTRAKT JMV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 420 610177 267139 333154 963148 410
Bankové úvery 98 3330,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64093,311,511,051,28
Bežné bankové úvery 98 3330,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5001-0,8019-0,4026-0,5678-0,8431
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92872,670,86990,74781,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,30030,46280,75930,8402
Celkové tržby 658 601574 062425 344404 231352 990
Celkový dlh 211 14240 93644 08566 88267 761
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 432-109 319-38 351-50 014-67 992
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 104 765109 31938 35150 01467 992
Čistý cash flow 104 765109 31938 35150 01467 992
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 93 48752 6789 6229 55627 110
Čistý zisk 73 13841 0837 1677 43221 088
Čistý zisk v minulom roku 41 0837 1677 43221 08842 202
Cudzie zdroje -209 468-136 331-95 248-88 081-80 649
Daň z príjmov 19 86211 5952 4552 1246 022
Daň z príjmov v minulom roku 11 5952 4552 1246 02211 903
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 86211 5952 4552 1246 022
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,7116,3824,1918,4418,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,7116,3823,2115,0415,32
Doba obratu aktív 233,53112,92119,91142,45153,46
Doba obratu pohľadávok 16,7116,3824,1918,4418,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,6326,0837,9461,4870,07
EBIT v minulom roku 52 6789 6229 55627 11054 105
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 93 48752 6789 6229 55627 110
EBITDA 125 41783 92439 23333 55853 868
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 125 41783 92439 23333 55853 868
Finančná páka 2,011,301,461,761,84
Finančné účty 104 765109 31938 35150 01467 992
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4980-0,7691-0,6836-0,5684-0,5434
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49800,76910,68360,56840,5434
Hrubá marža 0,53610,50960,52830,44890,5208
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 46383 49638 89547 40949 016
Krátkodobé pohľadávky 30 09825 71928 10720 05918 287
Krátkodobé záväzky 112 80940 93644 08566 88267 761
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 63610 49710 2637 7939 918
Krytie dlhovej služby 257,530,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 487,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 304 322280 451199 401215 607169 167
Neobežný majetok 285 28041 89172 70984 48361 616
Obežný majetok 135 330135 37666 62470 48086 794
Obrat aktív 1,563,233,042,562,38
Obrat neobežného majetku 2,3013,685,834,705,73
Obrat obežného majetku 4,864,236,375,634,07
Odpisy 30 97630 81829 27430 77521 909
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 97630 81829 27430 77521 909
Osobné náklady 212 994199 311175 798138 583124 567
Ostatné náklady na finančnú činnosť 954,00428,00338,00315,004 852
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 11471 90136 44138 20742 997
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24910,61670,27520,32270,4581
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60330,68130,78230,76370,6776
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,661,471,281,311,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,271,101,071,25
Pohľadávky z obchodného styku 30 09825 71926 96916 35614 817
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63873,301,511,051,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,00-1,25-2,48-1,76-1,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 215,120,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50200,23090,31640,43160,4566
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,30030,46280,75930,8402
Pridaná hodnota 353 066292 542224 726181 451183 823
Primárna platobná neschopnosť 0,78530,40810,38050,47650,6694
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49622,670,86990,74781,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,680,48781,121,991,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,680,48781,121,991,26
Služby 260 937238 158162 925179 196131 757
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 420 610177 267139 333154 963148 410
Spotreba materiálu… 43 38542 29336 47636 41137 410
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 98 3330,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 657 388572 993424 127404 141352 990
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 0830,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 657 388572 993424 127397 058352 990
Účtovný cash flow 104 765109 31938 35150 01467 992
Úročený dlh 98 3330,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 191,970,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 209 468136 33195 24888 08180 649
Všetky záväzky 211 14240 93644 08566 88267 761
Výsledok hospodárenia 94 44153 1069 9599 86631 959
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 94 44153 1069 9599 86631 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73 13841 0837 1677 43221 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 0837 1677 43221 08842 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 93 00052 6789 6229 55627 110
Zásoby 467,00338,00166,00407,00515,00
Záväzky 211 14240 93644 08566 88267 761
Záväzky z obchodného styku 23 63610 49710 2637 7939 918
Zisk pred zdanením 93 00052 6789 6229 55627 110
Zmena EBIT 1,775,471,010,35250,5011