BYZANT Košice s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 0,00000,000022 86065 4350,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000039,2847,420,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-0,6139-0,29870,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000023,5013,870,0000
Celkové tržby 0,00000,000019 04226 1070,0000
Celkový dlh 0,00000,0000582,001 3800,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-13 676-19 1340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,000013 67619 1340,0000
Čistý cash flow 0,00000,000013 67619 1340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003 2005 8820,0000
Čistý zisk 0,00000,00003 2004 8210,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00002 4381 2110,0000
Cudzie zdroje 0,00000,0000-22 278-64 0550,0000
Daň z príjmov 0,00000,00000,00001 0610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000361,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00001 0610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000076,29257,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000076,29257,500,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000438,18916,740,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000076,29257,500,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0000149,62587,590,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000016,7329,040,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000011,1619,330,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00006,710,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00002 4381 5720,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003 2005 8820,0000
EBITDA 0,00000,00003 2005 8820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00003 2005 8820,0000
Finančná páka 0,00000,00001,031,020,0000
Finančné účty 0,00000,000013 67619 1340,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,0000-0,9745-0,97890,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,97450,97890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003 2005 8820,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00003 98018 3800,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000582,001 3800,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000319,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,000015 73920 1040,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000012 69517 3440,0000
Obežný majetok 0,00000,000022 86065 4350,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,83300,39820,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,83300,39820,0000
Obrat zásob 0,00000,00002,440,62120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003 2004 8210,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,59830,29240,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,71820,73290,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,71820,73440,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00003 98018 3800,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000030,3427,180,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-1,63-3,350,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00003 3030,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000023,5013,870,0000
Služby 0,00000,00003 0442 7600,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,000022 86065 4350,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000019 04226 0530,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000019 04226 0530,0000
Účtovný cash flow 0,00000,000013 67619 1340,0000
Vlastné imanie 0,00000,000022 27864 0550,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000582,001 3800,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00003 2005 8820,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00003 2005 8820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00003 2004 8210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00002 4381 2110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003 2005 8820,0000
Zásoby 0,00000,00005 20427 9210,0000
Záväzky 0,00000,0000582,001 3800,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000319,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00003 2005 8820,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,313,740,0000