Tatranský Permon, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 602 26012 660 74712 429 85212 991 18713 395 329
Bankové úvery 2 154 2842 404 5682 708 6782 474 8622 236 229
Bežné bankové úvery 2 132 9142 371 2822 648 0882 379 402734 059
Časové rozlíšenie aktív 2 6622 9052 0341 716158,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00007 44917 40727 3650,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92491,071,111,231,33
Celkové tržby 2 191 2992 136 8082 019 3211 966 8961 873 816
Celkový dlh 6 055 1476 543 7376 541 0477 155 5307 638 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 152 2882 402 5632 706 6532 472 7812 234 130
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9962 0052 0252 0812 099
Čistý cash flow -9,00-20,00-56,00-18,00-2 718
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 675 819647 268236 344274 549551 481
Čistý zisk 437 552396 73063 10658 572267 800
Čistý zisk v minulom roku 396 73063 10658 572267 800-1 107
Cudzie zdroje -6 547 113-6 109 561-5 871 398-5 808 292-5 756 359
Daň z príjmov 116 323108 0868 78323 24762 685
Daň z príjmov v minulom roku 108 0868 78323 24762 6853 095
Daň z príjmov z bežnej činnosti 116 323108 0868 78323 24762 685
Dlhodobé bankové úvery 21 37033 28660 59095 4601 502 170
Dlhodobý dlh 21 37033 28660 59095 4601 502 170
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,6315,0810,1418,2321,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,6315,076,869,5220,72
Doba obratu aktív 2 1022 1652 2492 4932 614
Doba obratu pohľadávok 8,6315,0810,1418,2321,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,24124,31166,31190,46190,88
EBIT v minulom roku 647 268236 344274 549551 481229 417
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 675 819647 268236 344274 549551 481
EBITDA 2 147 5402 085 9541 648 3351 681 9941 961 624
EBITDA marža 0,98000,97620,81630,85521,05
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 147 5402 085 9541 648 3351 681 9941 961 624
Finančná páka 1,922,072,122,242,33
Finančné účty 1 9962 0052 0252 0812 099
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5195-0,4826-0,4724-0,4471-0,4297
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51950,48260,47240,44710,4297
Hrubá marža 0,66830,66580,49110,49810,6692
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 145 0542 083 4771 645 6711 792 6581 958 865
Krátkodobé pohľadávky 51 75388 14356 01595 007109 578
Krátkodobé záväzky 732 866726 791919 058992 649978 139
Krytie dlhovej služby 17,6113,929,067,648,88
Nákladové úroky 121 944142 452164 455192 730220 996
Nákladové úroky v minulom roku 142 452164 455192 730220 996227 429
Náklady na predaný tovar 723 755711 4221 025 276922 598616 375
Neobežný majetok 12 545 84912 567 69412 369 77812 892 38313 283 494
Obežný majetok 53 74990 14858 04097 088111 677
Obrat obežného majetku 40,7123,6734,7519,5916,75
Odpisy 1 469 1341 436 1421 405 5381 411 5361 406 552
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 734 567718 071702 769705 768703 276
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 734 567718 071702 769705 768703 276
Osobné náklady 2 1872 1872 1872 187-42 625
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6882 6115 7424 0604 423
Ostatné záväzky z obchodného styku 250 757104 648121 131190 804142 655
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 906 6861 832 8721 468 6441 470 1081 674 352
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 669,61650,51453,47447,97-29,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99530,98910,70450,69300,9194
Pohľadávky z obchodného styku 51 74088 11337 88549 608106 161
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 727 457305 478104 846322 6832 118
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48050,51690,52620,55080,5703
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92491,071,111,231,33
Pridaná hodnota 1 464 4471 422 663991 739979 7051 253 971
Primárna platobná neschopnosť 4,851,193,203,851,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,823,143,974,253,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,823,143,974,253,89
Služby 527 982438 276552 305542 753277 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 602 26012 660 74712 429 85212 991 18713 395 329
Spotreba materiálu… 195 773273 146472 971379 845338 381
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 154 2842 404 5682 708 6782 474 8622 236 229
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 188 3032 134 1522 018 5541 959 6651 871 178
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 101,0067,001 53957 362832,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 188 2022 134 0852 017 0151 902 3031 870 346
Účtovný cash flow -9,00-20,00-56,00-18,00-2 718
Úročený dlh 2 154 2842 404 5682 708 6782 474 8622 236 229
Úrokové krytie 5,544,541,441,422,50
Vlastné imanie 6 547 1136 109 5615 871 3985 808 2925 756 359
Všetky záväzky 6 055 1476 543 7376 541 0477 155 5307 638 970
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00007 44917 4070,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00007 4499 9589 9580,0000
Výsledok hospodárenia 678 507649 879242 186278 609555 904
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 678 507649 879242 186278 609555 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 437 552396 73063 10658 572267 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 396 73063 10658 572267 800-1 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 553 875504 81671 88981 819330 485
Záväzky 6 055 1476 543 7376 541 0477 155 5307 638 970
Záväzky z obchodného styku 250 757104 648121 131190 804142 655
Zisk pred zdanením 553 875504 81671 88981 819330 485
Zmena EBIT 1,042,740,86080,49782,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 15049 2110,0000
Účtovné závierky