AMIDO -EXQUISIT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 327 4271 965 5051 558 4211 574 2121 342 907
Aktivácia 35 27331 66929 48333 29429 177
Bankové úvery 667,000,000049,00124,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,801,711,741,41
Bežné bankové úvery 667,000,000049,00124,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 47710 5842 9522 7532 871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,581,351,521,472,61
Celkové tržby 3 234 8543 120 0802 600 8163 370 2982 453 067
Celkový dlh 1 425 9681 129 351939 855936 128970 837
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 893-51 369-30 557-33 412-24 704
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 56051 36930 60633 53624 704
Čistý cash flow -9 80920 763-2 9308 83210 620
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 86 283275 558-14 548343 585115 999
Čistý zisk 65 305217 588-19 518266 01488 680
Čistý zisk v minulom roku 217 588-19 518266 01488 68077 701
Cudzie zdroje -901 459-836 154-618 566-638 084-372 070
Daň z príjmov 20 97857 9704 97077 55326 998
Daň z príjmov v minulom roku 57 9704 97077 55326 99822 391
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 97857 9704 97077 55326 998
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,5620,6823,0621,2623,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,968,035,026,637,61
Doba obratu aktív 177,94149,44146,22121,08133,45
Doba obratu pohľadávok 28,5620,6823,0621,2623,65
Doba obratu zásob 17 53017 20313 63313 83512 495
Doba splácania záväzkov 12 72311 5039 7539 96111 037
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,4082,2184,9168,9093,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 07610 2259 1208 51110 291
EBIT v minulom roku 275 558-14 548343 585115 999100 786
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 86 283275 558-14 548343 585115 999
EBITDA 81 445283 831-8 094350 655128 122
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 81 445283 831-8 094350 655128 122
Finančná páka 2,582,352,522,473,61
Finančné účty 41 56051 36930 60633 53624 704
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 111 665292 1125 693354 220131 691
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59230,55020,58070,56900,7016
Krátkodobé pohľadávky 373 554272 040245 756276 364238 035
Krátkodobé záväzky 1 378 6351 081 349905 004895 794942 220
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000019 481399,13
Materiál 1 536 2111 238 6781 024 7181 062 864917 315
Nákladové úroky 0,00000,00000,000018,00321,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000018,00321,00694,00
Náklady na predaný tovar 3 859 0313 721 3243 190 3503 631 9352 957 138
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 55234 31333 87032 82531 160
Neobežný majetok 10 26414 28713 99417 40010 598
Obežný majetok 2 314 6861 940 6341 541 4751 554 0591 329 438
Obrat aktív 2,052,442,503,012,74
Obrat neobežného majetku 465,13336,02278,00272,72346,57
Obrat obežného majetku 2,062,472,523,052,76
Odpisy 8 0466 8146 8146 0149 006
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0233 4073 4073 0074 503
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 0233 4073 4073 0074 503
Osobné náklady 818 355783 077694 993749 414576 157
Ostatné náklady na finančnú činnosť 808,001 3411 1851 4172 061
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 308 574961 22127 573765 443878 510
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 351224 402-12 704272 02897 686
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09090,3117-0,02230,50650,2895
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89440,72550,99290,67310,8049
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 23,1331,4620,6733,9222,97
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,381,011,491,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,370,99741,471,22
Pohľadávky z obchodného styku 104 175105 63353 45886 21676 574
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 91,90-40,27211,11-72,25-35,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000490,6733,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61270,57460,60310,59470,7229
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,581,351,521,472,61
Pridaná hodnota 915 0141 079 430699 9481 113 460715 829
Primárna platobná neschopnosť 12,569,1015,838,8811,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,513,98-116,122,677,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,513,98-116,122,677,58
Služby 278 323269 564250 476249 424226 908
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 327 4271 965 5051 558 4211 574 2121 342 907
Spotreba materiálu… 1 982 9411 728 5091 604 6851 969 3911 474 778
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 667,000,000049,00124,000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 35 2730,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 789 5594 805 5653 897 7844 747 8863 675 782
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 5144 8117 4862 4912 815
Tržby z predaja tovaru 58 07447 19845 98644 81741 739
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 715 9714 753 5563 844 3124 700 5783 631 228
Účtovný cash flow -9 80920 763-2 9308 83210 620
Úročený dlh 667,000,000049,00124,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,000019 088361,37
Vlastné imanie 901 459836 154618 566638 084372 070
Všetky záväzky 1 425 9681 129 351939 855936 128970 837
Výsledok hospodárenia 87 091276 899-13 364345 000118 058
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 87 091276 899-13 364345 000118 058
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 305217 588-19 518266 01488 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 217 588-19 518266 01488 68077 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 283275 558-14 548343 567115 678
Zásoby 1 899 5721 617 2251 265 1131 244 1591 066 699
Záväzky 1 425 9681 129 351939 855936 128970 837
Záväzky z obchodného styku 1 308 574961 221846 330765 443878 510
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000818 7570,00000,0000
Zisk pred zdanením 86 283275 558-14 548343 567115 678
Zmena EBIT 0,3131-18,94-0,04232,961,15
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 593 488-1 720 607-1 330 802-1 413 589-1 253 469
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 593 488-1 720 607-1 330 802-1 413 589-1 253 469
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8224 9295 9422 1323 873
Účtovné závierky