AMETYS s.r.o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 123 7923 973 6082 114 0501 312 0641 374 429
Aktivácia 19,002 8234 1095 6253 084
Bankové úvery 406 028383 783245 308338 028303 286
Bežná likvidita III. stupeň 0,95540,88580,90980,61800,5438
Bežné bankové úvery 371 426349 181245 308338 028303 286
Časové rozlíšenie aktív 74 98096 9404 6545 07110 676
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0584-0,51360,1612-0,2725-0,8877
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,1625,956,917,2623,34
Celkové tržby 13 120 32110 699 0593 004 1483 646 6920,0000
Celkový dlh 3 754 4403 826 1901 846 8301 153 1601 317 968
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 383 100389 782271 321338 956409 746
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 29879 7154 00147 08250 120
Čistý cash flow 21 58375 714-43 08143 30550 120
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 345 290104 4341 944127 4566 368
Čistý zisk 223 43270 198-15 68480 323-27 488
Čistý zisk v minulom roku 70 198-15 68480 323-77 88191 102
Cudzie zdroje -369 352-147 418-267 220-158 904-56 461
Daň z príjmov 77 1719 790-1 25225 3460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 790-1 25225 3461 5990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 77 1719 790-1 25225 3460,0000
Dlhodobé bankové úvery 34 60234 6020,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 34 60234 6020,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,8357,18142,5341,9356,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,7155,35129,1736,2244,86
Doba obratu aktív 114,53134,72297,38125,54219,39
Doba obratu pohľadávok 52,8357,18142,5341,9356,04
Doba obratu zásob 8 153411,3716 9022 9751 778
Doba splácania záväzkov 59 8522 60350 09625 564124,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,9068,85189,5748,0363,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 53 7702 47334 0759 4330,0000
EBIT v minulom roku 104 4341 944127 456-50 663125 073
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 345 290104 4341 944127 4566 368
EBITDA 1 148 224645 704396 649575 994219 953
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 148 224645 704396 649575 994219 953
Finančná páka 11,1626,957,918,2624,34
Finančné účty 101 29879 7154 00147 08250 120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 193 397653 261484 016588 628236 778
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48810,51110,63750,38260,2894
Krátkodobé finančné výpomoci 78 37085 71430 01448 010156 580
Krátkodobé pohľadávky 1 902 3021 686 6331 013 225438 273351 089
Krátkodobé záväzky 2 012 8342 030 8491 347 660502 031397 735
Krytie dlhovej služby 25,6926,4121,0126,446,50
Materiál 52 66853 05860 61335 45330 021
Nákladové úroky 44 68724 44618 88021 78733 856
Nákladové úroky v minulom roku 24 44618 88021 78725 61933 971
Náklady na predaný tovar 10 905 2138 935 4801 338 5572 447 8011 152 838
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 275284 7259 8197 16811 178
Neobežný majetok 1 771 0251 789 426637 484763 205908 100
Obežný majetok 2 277 7872 087 2421 471 912543 788455 653
Obrat aktív 3,192,711,232,911,66
Obrat neobežného majetku 7,426,024,075,002,52
Obrat obežného majetku 5,775,161,767,025,02
Obrat zásob 0,04480,88730,02160,12270,2053
Odpisy 826 652547 926424 754447 740228 918
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 413 326273 963212 377223 870228 918
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 413 326273 963212 377223 8700,0000
Osobné náklady 1 430 0601 375 7751 040 493974 4420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1832 1924 9725 2966 191
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7 0509 7493 3057 92423 016
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 808 2951 873 178916 659185 2570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 050 084618 124409 070528 063201 430
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63910,75170,82830,71280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 182,286,43127,93190,720,9735
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,331,211,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99150,95140,85730,96124,95
Pohľadávky z obchodného styku 1 897 7701 632 403918 219378 596281 010
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84400,75570,62960,55220,4803
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,11-1,956,20-3,67-1,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,48303,10-2,281,991,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91040,96290,87360,87890,9589
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,1625,956,917,2623,34
Pridaná hodnota 2 237 4851 830 2051 256 1821 367 0481 133 809
Primárna platobná neschopnosť 0,95291,180,99830,48930,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60490,4762-0,05870,5055-0,4868
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,275,934,662,005,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,275,934,662,005,99
Služby 9 557 1797 155 2281 047 9261 472 895386 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 123 7923 973 6082 114 0501 312 0641 374 429
Spotreba materiálu… 1 291 5381 364 139642 442789 960767 123
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 484 398469 497275 322386 038459 866
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 162 35110 765 6852 639 2563 819 8522 286 647
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 6530,000044 5175 0030,0000
Tržby z predaja tovaru 15 147369 63214 7219 80113 658
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 127 55110 396 0532 580 0183 805 0482 272 989
Účtovný cash flow 21 58375 714-43 08143 30550 120
Úročený dlh 484 398469 497275 322386 038459 866
Úrokové krytie 7,734,270,10305,850,1881
Vlastné imanie 369 352147 418267 220158 90456 461
Všetky záväzky 3 754 4403 826 1901 846 8301 153 1601 317 968
Výsledok hospodárenia 339 41297 7783 611124 827-8 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 339 41297 7783 611124 827-8 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 223 43270 198-15 68480 323-27 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 70 198-15 68480 323-77 88191 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 300 60379 988-16 936105 669-25 996
Zásoby 274 187320 894454 68658 43354 444
Záväzky 3 754 4403 826 1901 846 8301 153 1601 317 968
Záväzky z obchodného styku 1 808 2951 928 930916 659185 2570,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000055 7520,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 300 60379 988-16 936105 669-25 996
Zmena EBIT 3,3153,720,0153-2,520,0509
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -44 240-134 211357 521-183 4038 746
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -44 240-134 211357 521-183 4038 746
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8130,000012 8018 4300,0000