MICRONIC a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 424 3103 593 3236 663 6522 074 6093 413 794
Aktivácia 4 00011 5000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,453,032,872,573,00
Časové rozlíšenie aktív 33 4702 0271 8441 1130,0000
Časové rozlíšenie pasív 759 407757 150373 826397 981259 671
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03-0,0294-0,02581,39-0,7208
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78230,18650,0585-5,411,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,340,16660,46760,27290,3821
Celkové tržby 2 181 5352 219 8965 388 2711 345 6663 956 914
Celkový dlh 1 524 882404 9252 004 081359 495872 065
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 638 156-1 466 739-1 395 155-1 284 449-3 118 966
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,49570,51760,55090,39760,5414
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 638 1561 466 7391 395 1551 284 4493 118 966
Čistý cash flow 1 171 41771 584110 706-1 834 5171 644 885
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 371 9551 455 8233 758 370687 0362 747 430
Čistý zisk 1 081 2841 149 0392 968 612535 0742 142 198
Čistý zisk v minulom roku 1 149 0392 968 612535 0742 142 19815 087
Cudzie zdroje -1 140 021-2 431 248-4 285 745-1 317 133-2 282 058
Daň z príjmov 290 671306 784789 758151 962605 232
Daň z príjmov v minulom roku 306 784789 758151 962605 2323 165
Daň z príjmov z bežnej činnosti 290 671306 784789 758151 962605 232
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,59316,05348,82144,586,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,88209,93345,117,960,7640
Doba obratu aktív 575,89616,74463,64625,42324,15
Doba obratu pohľadávok 77,59316,05348,82144,586,39
Doba obratu zásob 31 72748 2309 20660 74334 848
Doba splácania záväzkov 336 151127 394194 265159 385246 151
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 251,8465,90131,61102,2879,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4501 894858,89263,531 990
EBIT v minulom roku 1 455 8233 758 370687 0362 747 43018 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 371 9551 455 8233 758 370687 0362 747 430
EBITDA 1 473 9301 571 8963 839 497779 6912 815 757
EBITDA marža 0,67560,70810,71260,57940,7116
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 473 9301 571 8963 839 497779 6912 815 757
Finančná páka 3,001,481,551,581,50
Finančné účty 2 638 1561 466 7391 395 1551 284 4493 118 966
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3329-0,6766-0,6432-0,6349-0,6685
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33290,67660,64320,63490,6685
Hrubá marža 0,87720,78640,81690,72360,7734
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 473 2691 571 0733 838 895779 1382 815 131
Krátkodobé pohľadávky 461 3661 841 4155 013 425479 60467 325
Krátkodobé záväzky 1 497 485383 9261 891 557339 294840 960
Krytie dlhovej služby 1,942,0810,271,9610,84
Materiál 141 337141 35085 635125 307102 857
Náklady na predaný tovar 256 580380 840844 527237 079783 633
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6261 1003 554777,001 247
Neobežný majetok 149 981137 792163 593180 136108 446
Obežný majetok 3 240 8593 453 5046 498 2151 893 3603 305 348
Obrat aktív 0,63380,59180,78720,58361,13
Obrat neobežného majetku 14,4715,4332,076,7235,45
Obrat obežného majetku 0,66970,61580,80730,63951,16
Odpisy 102 932116 67881 33693 05069 344
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 51 46658 33940 66846 52534 672
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 51 46658 33940 66846 52534 672
Osobné náklady 498 276309 541741 907368 599388 726
Ostatné náklady na finančnú činnosť 669,00979,00654,00543,00643,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8,00156,0052,00-10,0017,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 4605 7078 363561,006 799
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 184 2161 265 7173 049 948628 1242 211 542
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,94850,47260,69270,40620,9387
Podiel EBIT k aktívam 0,40070,40510,56400,33120,8048
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51480,51330,59750,40980,8711
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,180,59370,85450,51371,19
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77040,40820,20940,61910,9136
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53700,03220,0205-1,360,4157
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 1771 5871 2381 2532 454
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,845,645,932,647,87
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,184,105,352,116,68
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53970,03370,0211-1,520,4279
Pohľadávky z obchodného styku 445 2281 223 1114 960 02526 4008 046
Pohotová likvidita II. stupeň 1,392,902,832,392,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9732-33,96-38,710,7180-1,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,340,16660,46760,27290,3821
Pridaná hodnota 1 913 7381 745 7624 401 416973 6873 060 315
Primárna platobná neschopnosť 0,01450,00470,00170,02130,8450
Rentabilita aktív, ROA 0,31580,31980,44550,25790,6275
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,94850,47260,69270,40620,9387
Rýchla likvidita I. stupeň 1,171,290,61591,742,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,030,25760,52200,46110,3097
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,030,25760,52200,46110,3097
Služby 90 09491 90099 38278 912146 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 424 3103 593 3236 663 6522 074 6093 413 794
Spotreba materiálu… 164 860299 340741 591157 390636 249
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 170 3182 126 6025 245 9431 210 7663 843 948
Tržby z predaja tovaru 2 1441 6963 0391 3001 979
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 168 1742 124 9065 242 9041 209 4663 841 969
Účtovný cash flow 1 171 41771 584110 706-1 834 5171 644 885
Vlastné imanie 1 140 0212 431 2484 285 7451 317 1332 282 058
Všetky záväzky 1 524 882404 9252 004 081359 495872 065
Výnosy budúcich období krátkodobé 759 407757 150373 826397 981259 671
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,94850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 370 9981 455 2183 758 161686 6412 746 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 370 9981 455 2183 758 161686 6412 746 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 081 2841 149 0392 968 612535 0742 142 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 149 0392 968 612535 0742 142 19815 087
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 371 9551 455 8233 758 370687 0362 747 430
Zásoby 141 337145 35089 635129 307119 057
Záväzky 1 524 882404 9252 004 081359 495872 065
Záväzky z obchodného styku 6 4605 7078 363561,006 799
Zisk pred zdanením 1 371 9551 455 8233 758 370687 0362 747 430
Zmena EBIT 0,94240,38745,470,2501150,53
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 0000,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky