STELMO a.s. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 696 5162 938 1863 118 4132 169 6341 851 064
Aktivácia 0,00000,0000152 8700,00000,0000
Bankové úvery 645 500771 500897 5000,000033 194
Bežná likvidita III. stupeň 2,791,671,522,381,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8116-0,1976-0,31451,26-0,9580
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49820,65330,70950,14930,1339
Celkové tržby 2 148 9042 258 5932 135 2001 888 0171 201 711
Celkový dlh 896 6561 161 0571 294 240281 908218 615
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 356 625632 031690 006-324 31332 679
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 288 875139 469207 494324 313515,00
Čistý cash flow 149 406-68 025-116 819323 798-152 205
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 111 61862 31731 365412 72140 791
Čistý zisk 70 50631 7598 654311 65519 153
Čistý zisk v minulom roku 31 7598 654311 65519 153192 827
Cudzie zdroje -1 799 860-1 777 129-1 824 173-1 887 726-1 632 449
Daň z príjmov 25 41511 95411 84899 89018 453
Daň z príjmov v minulom roku 11 95411 84899 89018 45445 834
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 41511 95411 84899 89018 453
Dlhodobé bankové úvery 645 500771 500897 5000,000033 194
Dlhodobý dlh 645 500771 500897 5000,000033 194
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,2470,5766,6956,2459,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,6670,5754,8356,2451,96
Doba obratu aktív 458,04477,41581,30420,65565,44
Doba obratu pohľadávok 37,2470,5766,6956,2459,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2755,9469,2350,0048,53
EBIT v minulom roku 62 31731 365412 72140 791245 383
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 111 61862 31731 365412 72140 791
EBITDA 577 313510 909408 235771 081388 867
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 577 313510 909408 235771 081388 867
Efektívna daňová sadzba 0,26500,27350,57790,24270,4907
Finančná páka 1,501,651,711,151,13
Finančné účty 288 875139 469207 494324 313515,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6675-0,6048-0,5850-0,8701-0,8819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66750,60480,58500,87010,8819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 574 266509 533427 671772 757399 551
Krátkodobé pohľadávky 219 259434 306357 763290 054193 603
Krátkodobé záväzky 184 094344 302371 407257 882158 873
Krytie dlhovej služby 36,7827,4637,58655,68122,09
Materiál 5 5280,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 15 69718 60410 8631 1763 185
Nákladové úroky v minulom roku 18 60410 8631 1763 1846 722
Náklady na predaný tovar 1 225 5491 504 2071 345 577942 078688 197
Neobežný majetok 2 182 8542 364 4112 553 1561 555 2671 656 946
Obežný majetok 513 662573 775565 257614 367194 118
Obrat aktív 0,79690,76450,62790,86770,6455
Obrat neobežného majetku 0,98440,95010,76691,210,7211
Obrat obežného majetku 4,183,923,463,066,16
Odpisy 473 420459 308395 032358 760352 102
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 236 710229 654197 516179 380176 051
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 236 710229 654197 516179 380176 051
Osobné náklady 482 839389 833323 467271 525201 506
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0472 9769 8481 3242 650
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000422,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 510296 862329 714126 54592 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 543 926491 067403 686670 415371 255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52300,52530,52810,28870,3977
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,911,901,893,462,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96550,87400,85251,490,9153
Pohľadávky z obchodného styku 198 137434 306294 145290 054170 093
Pohotová likvidita II. stupeň 2,761,671,522,381,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,0526,1215,62-5,8310,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,52-3,66-10,75275,34-47,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49820,65330,70950,14930,1339
Pridaná hodnota 923 231742 156612 492940 504506 695
Primárna platobná neschopnosť 0,49210,68351,120,43630,5410
Rýchla likvidita I. stupeň 1,570,40510,55871,260,0032
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,552,273,170,36560,5622
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,552,273,170,36560,5622
Služby 465 496615 298600 862411 639289 103
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 696 5162 938 1863 118 4132 169 6341 851 064
Spotreba materiálu… 760 053888 909897 585530 439399 094
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 645 500771 500897 5000,000033 194
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 148 7802 247 1631 972 7111 883 8711 201 559
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000800,0014 6421 2896 667
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000198,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 148 7802 246 3631 958 0691 882 3841 194 892
Účtovný cash flow 149 406-68 025-116 819323 798-152 205
Úročený dlh 645 500771 500897 5000,000033 194
Úrokové krytie 7,113,352,89350,9512,81
Vlastné imanie 1 799 8601 777 1291 824 1731 887 7261 632 449
Všetky záväzky 896 6561 161 0571 294 240281 908218 615
Výsledok hospodárenia 103 89352 40127 845413 61043 432
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 103 89352 40127 845413 61043 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70 50631 7598 654311 65519 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 7598 654311 65519 153192 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95 92143 71320 502411 54537 606
Zásoby 5 5280,00000,00000,00000,0000
Záväzky 896 6561 161 0571 294 240281 908218 615
Záväzky z obchodného styku 97 510296 862329 714126 54592 019
Zisk pred zdanením 95 92143 71320 502411 54537 606
Zmena EBIT 1,791,990,076010,120,1662