KONZEKO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 773 3291 758 7831 845 9042 214 1073 224 761
Aktivácia 258 212240 103248 687218 654204 932
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,400,91390,29500,3482
Časové rozlíšenie aktív 1 5127 8387 6803 8245 498
Časové rozlíšenie pasív 66 2630,0000264 857651 8451 506 645
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,942,142,702,223,01
Celkové tržby 3 379 4264 419 7462 705 6342 611 1800,0000
Celkový dlh 1 126 3551 198 8891 154 2271 077 5501 289 422
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 734-15 081-9 822-39 549-13 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 73415 0819 82239 54913 817
Čistý cash flow -7 3475 259-29 72724 38513 817
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 72 083189 269-52 07698 887-81 203
Čistý zisk 20 817133 074-57 89261 947-97 201
Čistý zisk v minulom roku 133 074-57 89261 947-5 930-42 925
Cudzie zdroje -580 711-559 894-426 820-484 712-428 694
Daň z príjmov 45 06451 0463 40614 0220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 51 0463 40614 0222 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 45 06451 0463 40614 0220,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,9676,60102,9081,40134,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,2017,0717,2121,6149,52
Doba obratu aktív 209,34162,10343,58425,43593,05
Doba obratu pohľadávok 103,9676,60102,9081,40134,02
Doba obratu zásob 4 53410 4691 4462 1700,0000
Doba splácania záväzkov 69 287109 5185 98794 874183,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,7960,4590,89194,03144,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 33 34049 4452 77027 6280,0000
EBIT v minulom roku 189 269-52 07698 8871 121-19 755
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 72 083189 269-52 07698 887-81 203
EBITDA 246 5691 093 6531 117 6271 370 157591 806
EBITDA marža 0,07300,24740,41310,52470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 246 5691 093 6531 117 6271 370 157591 806
Efektívna daňová sadzba 0,68400,2772-0,06250,18460,0000
Finančná páka 3,053,144,324,577,52
Finančné účty 7 73415 0819 82239 54913 817
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 294 9751 099 9341 122 9191 379 653590 328
Krátkodobé pohľadávky 880 668831 084552 855423 636728 758
Krátkodobé záväzky 760 643655 906488 2901 009 822784 554
Krytie dlhovej služby 3,40212,404,182,030,3887
Materiál 20 57335 42838 59419 98219 879
Nákladové úroky 6 2025 1492 41022 91815 998
Nákladové úroky v minulom roku 5 1492 41022 9184 17123 170
Náklady na predaný tovar 2 253 5002 912 5661 183 7501 027 5671 329 838
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 0072 18629 7683 8850,0000
Neobežný majetok 833 637842 0781 157 5851 723 9992 426 939
Obežný majetok 938 180908 867680 639486 284792 324
Obrat aktív 1,742,251,060,85800,6155
Obrat neobežného majetku 3,714,701,691,100,8178
Obrat obežného majetku 3,304,362,883,912,50
Odpisy 197 962905 9281 170 1021 273 342651 511
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98 981452 964585 051636 671651 511
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 981452 964585 051636 6710,0000
Osobné náklady 595 780612 829571 546595 0980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0481 1431 2181 2261 478
Ostatné záväzky z obchodného styku 366 007296 129225 870294 0680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 218 7791 039 0021 112 2101 335 289554 310
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71060,58500,73540,68240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 209,25479,2526,11224,460,4189
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,711,361,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,68980,44630,46671,01
Pohľadávky z obchodného styku 162 620185 22292 440112 469269 263
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,300,75730,28100,3265
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 79,04-106,4614,36-19,88-31,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,181,02-12,331,060,8637
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63520,68170,62530,48670,3999
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,942,142,702,223,01
Pridaná hodnota 838 4511 047 647777 218872 029654 889
Primárna platobná neschopnosť 2,251,602,442,610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,571,101,030,78642,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,571,101,030,78642,18
Služby 284 523383 066482 372527 071827 970
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 773 3291 758 7831 845 9042 214 1073 224 761
Spotreba materiálu… 2 225 1132 715 323996 548690 891735 404
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 116 6783 963 9251 964 2231 904 9571 984 727
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 7273 7123 2555 3610,0000
Tržby z predaja tovaru 1 6242 58229 974437,0016,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 090 3273 957 6311 930 9941 899 1591 984 711
Účtovný cash flow -7 3475 259-29 72724 38513 817
Úrokové krytie 11,6236,76-21,614,31-5,08
Vlastné imanie 580 711559 894426 820484 712428 694
Všetky záväzky 1 126 3551 198 8891 154 2271 077 5501 289 422
Výnosy budúcich období dlhodobé 37 7780,00000,0000264 8571 077 811
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 4850,0000264 857386 988428 834
Výsledok hospodárenia 73 137190 453-50 830100 145-79 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 73 137190 453-50 830100 145-79 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 817133 074-57 89261 947-97 201
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 133 074-57 89261 947-5 930-42 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 881184 120-54 48675 969-97 201
Zásoby 49 77862 702117 96223 09949 749
Záväzky 1 126 3551 198 8891 154 2271 077 5501 289 422
Záväzky z obchodného styku 366 007296 129225 870294 0680,0000
Zisk pred zdanením 65 881184 120-54 48675 969-97 201
Zmena EBIT 0,3808-3,63-0,526688,214,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 931-52 09476 251-24 37428 604
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 931-52 09476 251-24 37428 604
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 197,00984,001 6102 03119 907
Účtovné závierky